Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odpowiedzialność solidarna inwestora

komentarzy 6

Wczorajszy mail z kancelarii prawnej:

Witam,

Niestety, jak w temacie. W załączeniu przesyłam wyrok z uzasadnieniem.

Sędzia uznała, że żeby można było przyjąć odpowiedzialność solidarną inwestora, warunkiem koniecznym było przedstawienie mu umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą oraz zaaprobowanie tejże umowy przez inwestora.

Cóż z tego, że orzeczenia SN wskazują, że (uchwała z 29 kwietnia 2008 r. III CZP 6/2008, OSNC 2008/11 poz. 121) „do zgody wymaganej przez art. 647[1] § 2 i 3 k.c. nie stosuje się art. 63 § 2 k.c. Zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (art. 60 k.c.); niezależnie od tego zgodę uważa się za wyrażoną w razie ziszczenia się przesłanek określonych w art. 647[1] § 2 zdanie drugie k.c.” oraz (orzeczenie II CSK 80/2008 z 26 czerwca 2008 r.), że przedmiotowa zgoda może zostać wyrażona również w sposób „milczący”, a zatem poprzez brak zakwestionowania zawartej umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

Uważam, że jeżeli mieliśmy protokoły odbioru, o których inwestor doskonale wiedział (co też wynika z uzasadnienia) i przedstawiciel inwestora je podpisał, to nie ulega wątpliwości, że akceptował fakt zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą. Jestem dodatkowo zły z tego powodu, że jak Pan zresztą zapewne pamięta, to ja Panu doradziłem, że w tej sprawie możemy dochodzić zapłaty od inwestora – uważałem, że są do tego pełne podstawy, a staram się raczej zachowywać zawsze daleko idącą ostrożność. Myślę, że w przypadku gdyby zdecydował się Pan nie wnosić apelacji, moglibyśmy się umówić na jakiś rabat co do którejś z nowych spraw, żeby nie był Pan tak bardzo stratny…

Zastanawiam się teraz nad zasadnością apelacji – pewne podstawy mamy, ale w żaden sposób nie można oczywiście zagwarantować, że orzeczenie sądu w … zostanie wzruszone. Co więcej, SO w … zazwyczaj podtrzymuje stanowisko sądu rejonowego (przeczytaj też: Nie po to prawnik łapówkę sędziemu w I instancji przekazuje, żeby sąd II instancji zmienił wyrok… – przyp. admina), a w przypadku porażki powstaną dodatkowe koszty (opłata od apelacji plus koszty zastępstwa za drugą instancję). Już tutaj do Pana należy decyzja.

Pozdrawiam

Apelować! APELOWAĆ!!!

Co najwyżej komornik sobie zarobi trochę i na mnie, bo ja nigdy dobrowolnie nie płacę kosztów procesu strony przeciwnej. Już mam do zapłaty 3.600 zł. a jak apelację przegram to chyba dodatkowo 1.800 zł.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

Komentarze do 'Odpowiedzialność solidarna inwestora'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Odpowiedzialność solidarna inwestora'.

 1. Oczywiscie, ze apelowac! Tylko ciapa poddaje sie po pierwszej instancji!

  Jesli wyroki I instancji bylyby zawsze zgodne z prawem, to nie byloby sadow apelacyjnych oraz SN.

  PogromcaWspolnot

 2. Ja tam w jednej swojej sprawie to przegrałem i w drugiej instancji… ale sprawa poszła do kasacji… i czekam na dalszy ciąg już ponad rok…

  Rex

 3. Można prosić o schemat albo link w internecie do wezwania do zapłaty inwestora jako dłużnika solidarnego? Z góry dziekuje.

  Waldi

 4. Ja nie tak dawno pisałem. Prosze bardzo ale nie wiem czy to jest profesjonalne:

  WEZWANIE DO ZAPŁATY

  Informuję Pana, że wymieniony w rzeczonej umowie dłużnik … nie dokonał należnej mi zapłaty. Wierzytelność przysługująca mi od niego powstała w wyniku zrealizowania przez moją firmę usług na podstawie umowy łączącej mnie z dłużnikiem a dotyczącej remontu i budowy budynku znajdującego się w Bielsku-Białej przy ul. … na Pana rzecz jako inwestora. Załączam kopię umowy jak również kopię protokołu odbioru i dłużnej faktury.
  W związku z powyższym, na podstawie Art. 6479(1) § 5 Kodeksu cywilnego wzywam Pana do zapłaty należności w kwocie 70.748,81 zł. w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Nr rachunku bankowego mojej firmy, na który należy dokonać zapłaty ww. kwoty, to: …
  W przypadku braku zapłaty w wyżej określonym terminie zmuszony będę skierować dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.

  zero

 5. Przepraszam, na czym polega solidarność dłużników?

  Ikara

 6. Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać zapłaty całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Weźmy na przykład tytuł wykonawczy przeciwko wspólnikom spółki cywilnej. W tytule tym wspólnicy występują jako dłużnicy solidarni. Jeżeli jesteś ich wierzycielem, to możesz skierować do komornika wniosek egzekucyjny przeciwko obojga z nich ale też przeciwko tylko jednemu z nich. Jeżeli od jednego z nich komornik ściągnie całość długu, to ten dłużnik – wspólnik może żądać od drugiego, aby zwrócił mu połowę tej kwoty.

  admin

Skomentuj