Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Brak komentarzy

Pytanie: W zeszłym tygodniu komornik zajął mi konto bankowe. Zajęcie jest na kwotę ponad dwa razy wyższą od tej którą rzeczywiście jestem winien wierzycielowi. Gdy sprawa była w sądzie, to spłaciłem część ale to nie zostało uwzględnione w nakazie zapłaty. Dopiero dwa dni po zajęciu konta dostałem od komornika informację o wszczęciu egzekucji. Zatelefonowałem do kancelarii komorniczej w celu zażądania zmniejszenia zajęcia. Komornika nie było tylko jakaś pinda która niegrzecznie oznajmiła mi, żebym szedł z tym do sądu, bo to nie jest sprawa komornika, że komornik otrzymuje wniosek egzekucyjny i działa według wniosku wierzyciela czy tak jakoś. Nie trzyma się to kupy moim zdaniem, dlatego proszę Pana o pomoc, jak to rzeczywiście wygląda prawnie?

Przerwa. Najkorzystniejsze konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj. Koniec przerwy.

Odpowiedź: Rzeczywiście, żądanie od komornika zaprzestania / ograniczenia egzekucji nic nie da. Zgodnie bowiem z art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik nie jest uprawniony do badania zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Co prawda z kolei w art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego jest napisane, że komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił ale jest też napisane w tym art. że na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu. Innymi słowy, jeżeli wierzyciel podtrzyma wniosek o egzekucję całej sumy z wyroku, to komornik dalej będzie egzekucję tej sumy prowadził i dłużnik może żądać ograniczenia egzekucji tylko w powództwie przeciwegzekucyjnym.

Przerwa. Najtańsze kredyty firmowe są tutaj a faktoringi tutaj. Koniec przerwy.

Wydaje się jednak, że w Pańskiej sprawie powództwo przeciwegzekucyjne nic Panu nie da. Pan powinien po otrzymaniu nakazu zapłaty wnieść sprzeciw w terminie 14 dni i zarzucić, że część kwoty została przez Pana spłacona w toku postępowania sądowego. Termin ten bezskutecznie upłynął – nie wniósł Pan sprzeciwu i nakaz zapłaty stał się prawomocny. Konkludując, komornik zgodnie z prawem ściągnie od Pana dla wierzyciela także i tę kwotę, którą już Pan wierzycielowi zapłacił i jeszcze opłatę stosunkową dla komornika od tej kwoty. Może Pan co najwyżej odwołać się do sumienia wierzyciela ale proszę liczyć się z tym, że tylko wyśmieje Pana.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

13 lipca, 2020

kategoria windykacja

tag

Skomentuj