Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!

1 komentarz

Art. 767 § 5 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że skargę na czynności komornika, w tym na opis i oszacowanie nieruchomości, wnosi się do komornika który dokonał zaskarżonej czynności a nie do sądu. Skargę rozpatruje sąd ale wnosi się ją do komornika. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. Jeżeli wniesiesz skargę bezpośrednio do sądu, wówczas sąd przekaże ją komornikowi ale datą wniesienia skargi będzie wówczas data jej wpływu do kancelarii komorniczej (Postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 12 lutego 2018 r., Sygn. akt II Cz 811/17). Wnosząc zatem skargę bezpośrednio do sądu zamiast do właściwego komornika ryzykujesz odrzuceniem skargi jako wniesionej po terminie!

Tymczasem w niejednym artykule, poradzie prawnej w internecie czytelnik wprowadzany jest w błąd – napisane jest, że skargę na czynności komornika wnosi się do sądu. Nie, skargę tego typu wnosi się do komornika i dopiero komornik ten, jeśli skargi nie uwzględni, to przekazuje ją do sądu. Jak widzimy przy okazji, to nie komornik rozpatruje skargę wniesioną na siebie, jak niektórzy myślą nie przeczytawszy całego art. 767 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego, lecz rozpatruje ją sąd ale i tak najczęściej jest przez sąd oddalana 😉

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

25 czerwca, 2020

kategoria windykacja

tag

1 komentarz do 'Nie wnoś skargi na czynności komornika do sądu lecz do komornika!'

Subscribe to comments with RSS

  1. Fakt, nie ma sensu skarżyć komornika w 99% przypadków sąd oddala skargę. Inna ciekawostka: jeżeli sąd przyzna Ci rację, to te złotych opłaty którą musiałeś wnieść na rozpatrzenie skargi, musisz ściągać od wierzyciela (abo od dłużnika, zależy w jakim charakterze jesteś w sprawie egzekucyjnej) a nie od komornika który zawinił!

    Mariusz

    29 Cze 20 o 06:29

Skomentuj