Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Lokata denominowana

skomentuj

Lokata denominowana jest jednym z rodzajów lokat terminowych. Zasadnicza różnica tego produktu polega na tym, że pieniądze oszczędza się na niej w innych walutach, niż złotówka. W związku z tym można spotkać się także z inną nazwą tej lokaty, mianowicie – dwuwalutowa.

Na czym polega działanie lokaty dwuwalutowej? Oszczędności lokuje się na niej w dwóch walutach. Działa to na zasadzie wymiany depozytu między tymi dwoma walutami.

Ten rodzaj lokaty podobnie, jak inne terminowe zakłada się na jakiś czas, po upływie którego wypłacić można depozyt wraz z odsetkami. Te naliczane są codziennie według aktualnego kursu walut, który podaje Narodowy Bank Polski. Pieniądze z lokaty można wypłacić w jednej z dwóch walut, które wypracowały zyski na lokacie.

To, co różni lokatę denominowaną od innych terminowych jest także to, że ma dość niskie oprocentowanie, co nie jest satysfakcjonującą wiadomością dla potencjalnego klienta. W dodatku trzeba zawsze liczyć się z tym, że kursy walutowe ulegają ciągłym zmianom, więc ryzyko utraty w jakimś stopniu oszczędności jest znaczące. Można tez oczywiście dużo zyskać, jeśli kursy walut będą utrzymywać się na wysokim poziomie, bądź wzrastać. Wszystko więc kręci się wokół kursów walut, a te mogą czasami być niekorzystne dla klientów banków, którzy decydują się na ten rodzaj lokaty.

Lokata dwuwalutowa nigdy nie ma z góry ustalonego zysku, co inaczej wygląda, gdy mowa o lokacie krótkoterminowej, lub długoterminowej ze stałym oprocentowaniem.

Atrakcyjne lokaty zebraliśmy tutaj – załóż lokatę przez internet.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria depozyty bankowe

Skomentuj