Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Likwidacja spółki cywilnej a leasingowane samochody

skomentuj

Niejednokrotnie zdarza się, ze wspólnicy likwidujący spółkę cywilną zastanawiają się co począć z leasingowanymi samochodami w likwidowanej spółce. Należy zauważyć więc że w przypadku spółki cywilnej stronami umowy leasingu są wspólnicy tejże spółki oraz oczywiście finansujący czyli leasingodawca. Według z zasad funkcjonowania spółki cywilnej, za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę cywilną każdy z jej wspólników ponosi solidarną odpowiedzialność. I tak też, jeżeli na przykład, co często ma miejsce, jeżeli jeden ze wspólników zakupuje majątek spółki cywilnej, nie ma on obowiązku wykupywać pojazdów stanowiących przedmiot leasingu i wchodzących w skład aktywów spółki. W takiej sytuacji to wspólnicy spółki odpowiadają w ramach umowy leasingu tych pojazdów jako strona umowy z leasingodawcą a nie osoba, która kupuje majątek spółki, z racji tego wykupu majątku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

kategoria leasing

Skomentuj