Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Leasing nieruchomości – korzyści

skomentuj

Chociaż polskim przedsiębiorcom leasing kojarzy się przede wszystkim z finansowaniem przez leasingodawcę pojazdów, to coraz większe znaczenie zyskuje także w naszym kraju leasing nieruchomości. Przedmiotem leasingu nieruchomości mogą być obiekty magazynowe, biurowe, handlowo-usługowe, albo hotele czy pensjonaty. Mogą to być umowy zarówno leasingu operacyjnego jak też leasingu kapitałowego. Leasing nieruchomości jest produktem przeznaczonym głównie dla średnich oraz dużych klientów korporacyjnych posiadających zadowalający standing finansowy. W tym przypadku często przewijającym się pojęciem jest leasing zwrotny. Leasing zwrotny polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje swoją nieruchomość leasingodawcy a ten następnie udostępnia mu ją właśnie na zasadzie leasingu. Jest to dla przedsiębiorcy korzystne rozwiązanie nie tylko w aspekcie podatkowym (możliwość zakwalifikowania kosztu leasingu do kosztów uzyskania przychodu). Jest też o tyle korzystniejsze niż w przypadku zaciągania kredytu, że w ten sposób pozyskuje środki na prowadzenie, na rozwój działalności gospodarczej i ma zapewnione prawo pierwokupu takiej nieruchomości od firmy leasingowej a jednocześnie że wzrost cen nieruchomości spowoduje iż nie będzie go stać na odkupienie jej lub że takie odkupienie jego dawnej nieruchomości stanie się nieopłacalne. Albowiem cena odkupienia nieruchomości w tym wypadku uzgadniana jest między stronami umowy leasingu już na początku.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria leasing

Skomentuj