Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt mieszkaniowy – co, gdzie i jak?

1 komentarz

Kredyt mieszkaniowy (dobre oferty są tutaj) może zostać udzielony na:
-kupno mieszkania lub domu na rynku pierwotnym,
-kupno mieszkania, domu lub działki na rynku wtórnym,
-budowę albo rozbudowę domu jednorodzinnego
-spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Wysokość kredytu może być wyższa niż 90% wszystkich kosztów inwestycji.

O kredyt mieszkaniowy może starać się maksymalnie czterech wnioskodawców. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o kredyt pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, wówczas kredyt może zostać udzielony tylko po wyrażeniu zgody pisemnej przez współmałżonka.

W celu zawarcia umowy kredytu należy złożyć w banku odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Przystąpienie do umowy kredytu wymaga sprawdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o kredyt. W tym celu należy okazać przedstawicielowi banku dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu.

Kredyt może być udzielony po spełnieniu określonych warunków:
-posiadanie zdolności kredytowej,
-ustanowienie prawnego zabezpieczenia,
– złożenie wniosku i dokumentów, które są wymagane przez bank.

Kredyt udzielany jest w następujących walutach: złoty, euro, dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF).

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu mieszkaniowego. Kwota ta jest uzależniona od zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt oraz od wartości ustalonego zabezpieczenia, jednak nie może przekroczyć 1000. 000, 00 zł. Kredyt może zostać przyznany na okres od 12 do 240 miesięcy.

Z tytułu udzielonego kredytu, bank nalicza i pobiera odsetki, prowizje i opłaty określone w tabeli dostępnej w placówce banku. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od dnia przyznania kredytu. Muszą być one spłacane zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie kredytu.

Kredyt może być spłacany w dogodnej metodzie wybranej przez kredytobiorcę, która wcześniej została ustalona w umowie kredytu min.:
– metoda równych rat oznacza, że wszystkie raty kredytu występującą w takiej samej kwocie (są równe), a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia,
– metoda malejących rat – kwota kredytu rozkładana jest na równe raty, a odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia.

Za dzień spłaty raty, uznaje się dzień zaksięgowania kwoty raty przez bank. Spłata wszystkich należności wynikających z umowy kredytu powoduje wygaśnięcie kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości, cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia majątkowego nieruchomości, ubezpieczenie spłaty kredytu oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową. Na wszystkich umowach dot. rozporządzania majątkiem wspólnym wymagane jest złożenie podpisu przez współmałżonka.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria kredyty hipoteczne

1 komentarz do 'Kredyt mieszkaniowy – co, gdzie i jak?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Polacy mają ciekawe podejście do kredytów. Połowa społeczeństwa uważa je za największe zło i unika wszelkiego zapożyczania się. Pozostała część społeczeństwa żyje zasadą „zastaw się a postaw się” i bierze kredyty gdy tylko jest okazja. Niestety, tego typu zobowiązania trzeba kiedyś spłacić. Zakup mieszkania to marzenie wielu osób, niestety w dzisiejszych czasach koszt metra kwadratowego jest dosyć drogi. Kredyty mieszkaniowe to często jedyna opcja dla osób które pragną mieć własne mieszkanie. Obecnie można skorzystać z inicjatywy państwa o nazwie „Rodzina na swoim”, który pomaga w spłacaniu rat kredytu. Pomoc polega na dopłacie państwa do odsetek kredytu – nie jest to bardzo duża kwota, ale pozwala rodzinom mieć większe szanse na usamodzielnienie się. Czasem kredyt na mieszkanie staje się doskonałą inwestycją, zwłaszcza jeśli będziemy wynajmowali część pomieszczeń. Uzyskane w ten sposób pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę rat kredytu – dzięki czemu stajemy się za darmo właścicielem nieruchomości.

    kawalerzysta

Skomentuj