Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik Marcin Brojek, Warszawa. Opinie.

Brak komentarzy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie Marcin Brojek, NIP 6891148060, adres kancelarii: ul. Polna 48/20, 00-644 Warszawa, tel.: 22 636 03 70, 602 668 595, e-mail: warszawa.brojek@komornik.pl. Zapraszamy do dodawania opinii o tym komorniku, byle rzetelnych.
Marcin Brojek jest komornikiem sądowym począwszy od marca 2010 roku. Publikuje na swej stronie internetowej nawet licytacje ruchomości, co nieczęsto się zdarza wśród komorników.

27 września, 2017

kategoria komornicy

Skomentuj