Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik Jerzy Karniszewski, Zduńska Wola. Opinie

Brak komentarzy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski, adres: ul. Kilińskiego 34/36, 98-220 Zduńska Wola,
tel.: 43 823 00 49, e-mail: jerzy.karniszewski@komornikzdunskawola.pl Zachęcamy zarówno wierzycieli jak i dłużników z postępowań egzekucyjnych do wyrażania poniżej opinii o tym komorniku i jego pracownikach. Jerzy Karniszewski został komornikiem w lipcu 2010 roku.

5 lipca, 2020

kategoria komornicy

Skomentuj