Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak znaleźć adres zamieszkania przedsiębiorcy

komentarze 3

Od jakiegoś czasu w urzędach miast i gmin ewidencje działalności gospodarczej czyli przedsiębiorców już nie są prowadzone. Ponoć pozostały archiwalne dokumenty tzn. te sprzed likwidacji ewidencji ale po pierwsze, to mam wątpliwości co do tego, czy urzędnik (częściej urzędniczka) byłaby skłonna szukać na telefoniczna prośbę i podać przez telefon adres przedsiębiorcy. Po drugie, taki adres z archiwum sprzed kilku lat mógłby być nieaktualny. Po trzecie, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność od niedawna, żadnego archiwum na jego temat w urzędzie miasta i gminy nie ma. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej też nie uzyskamy adresu zamieszkania przedsiębiorcy a tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej (który znamy).

Możliwości uzyskania adresu zamieszkania są dwie. Pierwsza, to w wydziale meldunkowym miejscowości w której mieszka ale nie wiemy, czy (dalej) mieszka w miejscowości w której prowadzi działalność gospodarczą. I druga możliwość, to ze zbioru PESEL MSWiA w Warszawie – w zbiorze tym są dane osób z całej Polski. Mimo, że jest to „zbiór PESEL” to wystarczy też sam NIP do uzyskania z bazy adresu zamieszkania.

Swego czasu skutecznie  skorzystałem zarówno z wydziału meldunkowego jak i ze zbioru PESEL MSWiA (w dwóch różnych sprawach) ale zaznaczam, że do wniosku dołączyłem w każdym przypadku wezwanie mnie przez sąd do wskazania adresu zamieszkania pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania. Interes prawny wykazałem zatem bezdyskusyjnie. Nie wiem natomiast, czy wymienione instytucje udostępniają adresy zamieszkania przedsiębiorców gdy wnioskodawca tylko oświadczy we wniosku że zamierza wnieść powództwo przeciwko przedsiębiorcy o którego adres zamieszkania pyta. Dla urzędów miast i gmin to wystarczyło więc logicznie rzecz biorąc, także wydziały meldunkowe i MSWiA nie powinny odmawiać w takich przypadkach. Co prawda, przedsiębiorcę można pozwać z podaniem adresu jego działalności gospodarczej, ale jeśli nie podejmie nakazu zapłaty, to sąd może wezwać powoda do wskazania adresu zamieszkania. Najlepiej zatem posiadać adres zamieszkania pozwanego jeszcze przed wniesieniem pozwu o zapłatę. Nadmieniam jednak, że choć takie przypadki miewałem dość często w tradycyjnych postępowaniach upominawczych, to w EPU jeszcze nie zdarzyło się aby nakaz zapłaty nie został w końcu zaopatrzony w klauzule wykonalności (o ile oczywiście nie został zaskarżony przez pozwanego). Jest zarazem mało prawdopodobne aby dziesiątki nakazów zapłaty uzyskanych przeze mnie w EPU w każdym przypadku zostały podjęte.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.3]

kategoria inne

Komentarze do 'Jak znaleźć adres zamieszkania przedsiębiorcy'

Subscribe to comments with RSS

 1. „Mimo, że jest to „zbiór PESEL” to wystarczy też sam NIP do uzyskania z bazy adresu zamieszkania” – zaprzeczę, mi się nie udało ostatnio. Zostałem wezwany do podania nr pesel lub imion rodziców, daty urodzenia itp.

  Lech | blog o wekslach

  20 Kwi 13 o 09:12

 2. Zastanawiają mnie terminy w EPU. Wzywają o uzupełnienie adresu w ciągu tygodnia. Występuję do PESEL a to trochę trwa.
  Mogę przekroczyć ten tygodniowy termin na podanie adresu?
  Czy występować pismem o przedłużenie terminu?

  milew

  20 Kwi 13 o 10:27

 3. Lech, o ile pamiętam, to na podstawie samego nr NIP uzyskałem adres. zaznaczam: o ile pamiętam. Jeżeli sam NIP im nie wystarczy, to podejrzewam że w wydziale meldunkowym też nie wystarczy. A skoro tak byłoby, to można stwierdzić, że zapewne w znakomitej większości realnych przypadków czyli z życia, nie da się ustalić adresu zamieszkania przedsiębiorcy – dłużnika (gdy mieszka w innej miejscowości niż siedziba firmy jest), chyba że przez Policję, zawiadamiając ich o podejrzeniu wyłudzenia praktycznie tylko po to, aby poznać adres a i tak nie mam pewności, czy Policja poda adres zamieszkania.

  milew, takie wnioski o przedłużenie terminu pisałem ze dwa razy w tradycyjnym postępowaniu upominawczym i odnosiły skutek; tzn. nie uzyskałem żadnej odpowiedzi z sądu ale postępowania nie zawieszono czekając aż nadeślę adres. I takie pismo – wniosek o przedłużenie terminu złożyłbym też w EPU.

  admin

  20 Kwi 13 o 10:59

Skomentuj