Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Jak często komornik sprawdza konta bankowe w OGNIVO?

1 komentarz

Wielu kombinujących dłużników zadaje pytanie o to, jak szybko komornik dowie się o nowym koncie bankowym bądź też wprost właśnie: jak często komornik sprawdza poprzez system OGNIVO, czy dłużnik założył nowe konto. Najczęściej takie pytania zadają dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz dłużnicy alimentacyjni. Na rachunku firmowym, nie przysługuje kwota wolna od zajęcia może a na osobistym przysługuje ale nie dłużnikom alimentacyjnym. Przy okazji, zanim przejdę do sedna, podpowiedź dla takich przedsiębiorców – zamiast konta firmowego praktycznie można używać konta osobistego, z kwotą wolną.

Prowadząc firmę windykacyjną i przejmując do windykacji wierzytelności na podstawie cesji powierniczej, jako formalnie wierzyciel miałem u komorników ws umie kilkaset spraw. Z tej mojej bogatej praktyki wynika, że komornicy szukają poprzez OGNIVO kont dłużnika nie częściej jak raz na około 5 czy 6 miesięcy. Zawsze (prawie zawsze) tuż po wszczęciu postępowania egzekucyjnego po czym miesiącami nie ponawiają tej czynności. A bank, nawet już raz wcześniej zapytany przez OGNIVO, nie przesyła komornikowi informacji gdy dłużnik później założy w tym banku konto; aby się o tym dowiedzieć, komornik musi ponownie zapytać.

Korzystne konta osobiste do założenia bez wychodzenia z domu są tutaj a konta firmowe tutaj. Konto bankowe zajęte przez komornika da się zamknąć (nawet gdy bank twierdzi, że się nie da) ale sugeruję nie likwidować zajętego konta gdy zakładasz nowe ponieważ gdy to zrobisz, komornik może pójść po rozum do głowy, wezwać wierzyciela do uiszczenia zaliczki na ponowne zapytania do OGNIVO i wysłać elektronicznie zbiorcze zapytanie do banków (tak to się odbywa).

Niektórzy przy tym zastanawiają się, czy zmiana konta bankowego podczas egzekucji komorniczej nie jest aby przestępstwem udaremniania zaspokojenia wierzyciela. Ostatnio skłonny jestem twierdzić, że nie, nie jest: http://pamietnikwindykatora.pl/komornik-a-zmiana-konta-bankowego-czy-to-przestestwo/ a przynajmniej nie jest bez zbadania okoliczności sprawy i celu. A któremu wierzycielowi chciałoby się wnosić z tego tytułu zawiadomienie do organów ścigania skoro zasądzenie obowiązku naprawienia szkody pod rygorem odwieszenia kary pozbawienia wolności nie wchodzi tu w grę: http://pamietnikwindykatora.pl/przestepstwo-udaremniania-egzekucji-komorniczej/. Któremu komornikowi chciałoby się wstępnie badać okoliczności w tym historię przelewów na nowym koncie które w końcu (po iluś miesiącach) też zajął i sugerować wierzycielowi złożenie doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika. I wreszcie ewentualnie, któremu prokuratorowi chciałoby się przedstawić zarzut i formułować akt oskarżenia…. Oto pytania retoryczne.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

26 czerwca, 2020

1 komentarz do 'Jak często komornik sprawdza konta bankowe w OGNIVO?'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ja miałem nowe konto niezajęte przez pół roku, do końca egzekucji umorzonej jako prawie bezskuteczna.

    daro

    27 Cze 20 o 21:37

Skomentuj