Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.

2 komentarze

Pytanie: Mam następujący problem. Otóż posiadam wyrok przeciwko sp. z o. o. z siedzibą (ówcześnie) w Dąbrowie Górniczej.

Po uprawomocnieniu się wyroku (styczeń 2015 r.) skierowałam wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko sp. z o. o. W trakcie egzekucji okazało się, iż rzeczona spółka nie posiada organów, brak zarządu. Tu wskażę, że w trakcie procesu zarząd jeszcze istniał, mam nawet dane prezesa zarządu (kserokopia dowodu osobistego). Komornik wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych, poprzez skierowanie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla sp. z o. o. Na podstawie art. 42 k.c. skierowałam do sądu wniosek o ustanowienie owego kuratora. Sąd Rejestrowy postanowieniem oddalił wniosek wskazując, iż na postawie art. 42 k.c. nie może ustanowić kuratora do jednorazowej czynności oraz że sp. z o. o. posiada wspólnika (organ), który może powołać zarząd. W Wyniku tego komornik zwrócił wniosek, wobec braku jego uzupełnienia, a mianowicie, braku ustanowienia kuratora…

Od tego czasu minął rok. Postanowiłam odkopać sprawę i ponownie postarać się o ustanowienie kuratora, egzekucję, umorzenie egzekucji, a następnie pozwanie członków zarządu na podstawie 299 ksh. Problem w tym, że teraz to już nie wiem na jakiej postawie.

Odpowiedź: Moim zdaniem należałoby ponownie wnieść do któregoś komornika o egzekucję po czym gdy znów komornik wezwie Panią do skierowania do sądu wniosku o ustanowienie kuratora, to takowy wniosek złożyć ale na podstawie art. 69 Kpc który stanowi między innymi, że dla strony nie mającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową nie cierpiącą zwłoki.

A próbowała Pani jakoś sprawdzić, czy członkowie zarządu są w ogóle wypłacalni – czy jest sens ponosić koszty (w tym procesu o zapłatę przeciwko zarządowi i egzekucji)? Jeżeli Pani chce, to proszę podać namiary na tą spółkę, to poszukam w internecie.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

19 sierpnia, 2016

kategoria windykacja

tag

Komentarze do 'Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.'

Subscribe to comments with RSS

 1. Posiadam prawomocny nakaz płatniczy przeciw spółce z o.o. na kwotę około 47000,00 zł – wzrost odsetek . Sprawę prowadził komornik , sprawa została umorzona . Komornik stwierdził , iż spółka nie posiada majątku , ani nie prowadzi żadnych inwestycji. Z naszych informacji wynika , że kondycja firmy jest wcale dobra , inwestycje, a komornik z jakichś nie znanych mi powodów tej sprawy nie chciał prowadzić. Może argumenty prezes spółki przedstawił „większe” . Pragnę również nadmienić , że mam podkładkę w formie faktur vat, które wystawiałam i które podpisał mi osobiście prezes spółki . Prezes buduje dom Co o tym sądzicie?

  KB

  13 Sty 20 o 17:12

 2. Skoro komornik już umorzył egzekucje, to można wnieść pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu (odpowiedzialność subsydiarna za długi spółki). Jednak skoro Pan wie o tym, że spółka prowadzi inwestycje, to można ponownie wnieść o egzekucje i wskazać komornikowi, które to inwestycje, aby zajął wierzytelności przysługujące spółce.

  admin

  Administrator

  13 Sty 20 o 17:49

Skomentuj