Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy żona dłużnika to dłużnik”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy żona dłużnika to dłużnik”. To zależy. Omówmy możliwości na przykładzie umowy pożyczki.

Jeżeli w umowie pożyczki podpisali się jako pożyczkobiorca zarówno mąż jak i żona, to oczywiście oboje są dłużnikami, solidarnie. Wtedy możesz egzekwować zarówno z ich majątków odrębnych – osobistych (np. z wynagrodzenia za pracę), jak też z majątku wspólnego (np. wspólne mieszkanie) jako ze wspólności małżeńskiej – ustawowej.

Jeżeli natomiast jako pożyczkobiorca w umowie figuruje tylko jedno z nich a więc na przykład mąż a żona tylko wyraziła na umowie pożyczki zgodę na jej zaciągnięcie przez męża, ale nie jest w niej jako pożyczkobiorca solidarny, to możesz egzekwować z majątku osobistego – odrębnego współmałżonka – dłużnika czyli jej męża ale nie z jej majątku osobistego. Możesz też jednak w takiej sytuacji egzekwować z ich majątku wspólnego.

I trzecia opcja, to wtedy gdy żona nie figuruje w umowie pożyczki (ani w odrębnym piśmie) ani jako pożyczkobiorca solidarny ani jako osoba – współmałżonek który wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez męża. Wówczas możesz egzekwować dług tylko z majątku osobistego jej męża. Czyli zwłaszcza, nie możesz prowadzić egzekucji ze wspólnej nieruchomości. O.K., komornik może zająć ich wspólną nieruchomość na Twój wniosek, ale nie będzie można prowadzić z niej egzekucji.

Jeżeli jednak egzekucja przeciwko dłużnikowi – mężowi zostanie umorzona z powodu bezskuteczności, to jako wierzyciel będziesz mógł doprowadzić do przymusowego podziału majątku, co tyczy się także nieruchomości. W takiej sytuacji w wyniku dokonanego podziału dłużnik będzie już miał majątek osobisty i z tego majątku komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 22 Ocena średnia: 4.4]

kategoria komornik

Komentarze do '„czy żona dłużnika to dłużnik”'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '„czy żona dłużnika to dłużnik”'.

  1. Nie zyje z męzem od 3 lat ale nie mamy rozwodu ani rozdzielczosci majątkowej . Czy bedę musiała spłacacac jego długi? jesli nie to jak mam załatwic to prawnie?

    ewa

  2. Nie odpowiadasz za długi męża jeżeli nie wyraziłaś zgody na ich zaciągnięcie. Art. 41 Kodeks rodzinny i opiekuńczy § 2 stanowi, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 składniki majątku osobistego pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

    admin

Skomentuj