Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy przedawniony dług z tytułu pożyczki jest dochodem?

skomentuj

Pytanie: Dłużnik otrzymując pożyczkę np w 2014 roku na okres 24 miesięcy i zaprzestając jej spłacać w tym samym roku de facto osiąga dochód. Wątpię by wykazał go w PIT. Czy sądzisz że postraszenie go doniesieniem do Urzędu Skarbowego może go zmobilizować do oddania długu ? I co istotniejsze, czy ten „straszak” ma jakieś podstawy ? 🙂 Tak na marginesie jeżeli dług z tytułu pożyczki się np przedawni, to dochód powstały z jego nieoddania jest już chyba bezdyskusyjny. Jeśli okres przedawnienia długu był np 3 letni, to jest on przecież krótszy od terminu przedawnienia należności podatkowej (5 lat). Tym samym urząd skarbowy ma 2 lata po otrzymaniu donosu od „życzliwego” na wszczęcie postępowania i przerwanie biegu przedawnienia.
Odpowiedź: Pożyczka nie jest dochodem ponieważ podlega zwrotowi. Nie powoduje zatem przysporzenia majątkowego a takowe musi nastąpić aby można mówić o uzyskaniu dochodu. Znaczy się na jakiś czas powoduje to przysporzenie ale ostatecznie ma być zwrócona, zakłada się że zostanie zwrócona. Aby stała się dochodem, potrzebne byłoby umorzenie jej dłużnikowi przez wierzyciela. Przedawniony dług z tytułu pożyczki moim zdaniem też nie można uznać za dochód gdyż na przykład, w niektórych przypadkach można dokonać kompensaty własnego długu kupiwszy przedawnioną wierzytelność. Nie można zatem wykluczyć, że ktoś będący dłużnikiem dłużnika – pożyczkobiorcy, kupi od wierzyciela – pożyczkodawcy tą przedawnioną wierzytelność aby dokonać kompensaty. Dochodzić zapłaty przedawnionego roszczenia z tytułu pożyczki, w tym prywatnej (przedawnienie 10 lat) można też w postępowaniu karnym zawiadamiając o wyłudzeniu – przedawnienie karalności przestępstwa oszustwa to wszak 15 lat. Generalnie: wraz z przedawnieniem dług nie znika.

Nie ma zatem podstaw do postraszenia i ukarania pożyczkobiorcy za nieodprowadzenie podatku gdyż takowego nie ma tzn. dochodowego z tego tytułu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

kategoria pożyczki

Skomentuj