Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„czy niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie”

komentarzy 5

Ktoś wpisał w wyszukiwarce internetowej – „czy niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie”. Moim zdaniem sama niepodpisana ze strony dłużnika faktura nie jest żadnym dowodem.

Fakturę może wystawić w handlu każdy i każdemu. Jednak gdy to mówię klientom którzy chcą zlecić windykację, to czasem niespecjalnie to do nich dociera, że to żaden dowód. Czasem któryś powie „Proszę Pana, ale przecież ja odprowadziłem od niej podatki!” No i co z tego, czego to dowodzi? Ja Panu też zaraz wystawię fakturę np. na 5 tys. zł. za wyimaginowane doradztwo biznesowe (jak tak sobie teraz gadamy) i też wrzucę ją w przychody. No i co?

Skądinąd sądy, z tego co mi wiadomo, wydają nakazy zapłaty na podstawie niepodpisanych, w całości niezapłaconych faktur. Jednak od nakazu zapłaty pozwany oczywiście może wnieść sprzeciw. Co innego, gdy niepodpisana faktura jest częściowo spłacona na przykład na konto firmowe – w tytule przelewu dłużnik wpisał nr tej faktury. Podobnie gdy jest pokwitowanie wpłaty gotówkowej z adnotacją, za jaką fakturę i z podpisem dłużnika. Mamy wówczas do czynienia z tzw. niewłaściwym uznaniem długu.

Aha, jak bumerang wraca przy tej okazji kwestia ujęcia w kosztach faktury przez dłużnika. Po pierwsze, nie wiemy czy wpisał ją w koszty więc ja jako windykator nie będę ze swoich funduszy wykładał na sprawę sądową a po drugie, to nie jest niezbity dowód dla sądu, że pozwany ujął fakturę w kosztach.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

Komentarze do '„czy niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie”'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to '„czy niepodpisana faktura jest dowodem w sądzie”'.

 1. A dlaczego ujęcie faktury w koszty nie miałoby być dowodem istnienia zobowiązania? Moim zdaniem potwierdza to, iż dłużnik poczuwa się do zapłaty określonej kwoty – tylko wtedy kwota ta jako istniejące zobowiązanie stanowi koszt uzyskania przychodu.

  Pjaj

  20 maja 11 o 11:47

 2. Piszę na podstawie uzasadnienia sądu rejonowego w jednej ze spraw. Kiedyś mój pełnomocnik zawnioskował o przeprowadzenie dowodu z ksiąg, sąd zobowiązał pozwanego aby dostarczył odpowiedni materiał (księgę). Pozwany nie wykonał tego obowiązku a sąd nie egzekwował tego obowiązku i oddalił powództwo… W uzasadnieniu sąd dał do zrozumienia że dowód z ksiąg nie jest niezbitym dowodem. Dziwne to dla mnie i niekonsekwentne, ale tak było.

  Praktycznie rzecz biorąc, myślę że istotnie może się zdarzyć iż pozwany albo jego pracownik omyłkowo zaksięguje fakturę którą kwestionuje, wśród wielu innych faktur.

  admin

  20 maja 11 o 12:04

 3. Dysponuję niezapłaconą fakturą za dostarczony towar i noszę się z zamiarem oddania jej do windykacji. Podpisała ją ze strony dłużnika osoba nieupoważniona do podpisywania faktur o czym dowiedziałam się później. Czy to wystarczy na nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

  sztefan

  24 Lip 18 o 14:07

 4. Sąd nie powinien wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jeżeli fakturę podpisała osoba nieupoważniona. Najprawdopodobniej wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Gdyby fakturę podpisał właściciel firmy wówczas byłyby szanse na postępowanie nakazowe, choć też pewności nie byłoby. A tak poza tym, to istnieje ryzyko takie, że właściciel firmy będzie w sprzeciwie domagał się oddalenia powództwa powołując się właśnie na brak upoważnienia z jego strony dla osoby która podpisała fakturę twierdząc, że towaru nie zamawiał / nie otrzymał.

  admin

  24 Lip 18 o 14:21

 5. Nie ma obowiązku podpisywania faktur vat przez nabywcę, ale do cholery, nie oznacza to że nie może faktury podpisać. Przeciwnie, lepiej żeby podpisał, to mamy wówczas akceptację rachunku – faktury i w razie potrzeby dowód na to że zobowiązanie zostało zaciągnięte. Jeżeli faktury nie podpisze Ci nabywca to będziesz miał problem z wykazaniem że powstał dług, chyba że masz np. umowę i wz-kę (nie to ciastko warszawskie tylko dokument wydania towaru). Aha, najlepiej żeby na fakturze była naniesiona adnotacja przy miejscu na podpis nabywcy, że potwierdza odbiór towaru / usługi jak na fakturze, coś w tym rodzaju. Jeżeli takiej adnotacji brak, to później na upartego dłużnik może twierdzić, że podpisując fakturę jedynie potwierdził jej odbiór a nie odbiór towaru bo ten niby nie został mu wydany.

  serwus

  1 Sie 18 o 17:35

Skomentuj