Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy komornik powiadamia o wizycie?

Brak komentarzy

Komornik na szczęście dla wierzycieli nie musi powiadamiać dłużnika o wizycie i nie powinien powiadamiać. Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o każdej czynności egzekucyjnej ale powiadomienie dokonywane jest wraz z dokonaniem danej czynności egzekucyjnej. I tak też na przykład, gdy komornik wysyła do banku zajęcie konta bankowego dłużnika, to musi powiadomić o tym także dłużnika wysyłając mu odpis zajęcia.
O wizycie u dłużnika komornik też na swój sposób powiadamia ale z automatu tzn. dłużnik widzi, że komornik przyszedł czyli dłużnik został automatycznie powiadomiony 😉 .

Przerwa. Najkorzystniejsze konta osobiste są tutaj a firmowe tutaj. Gdy komornik zajął Ci konto, otwórz nowe. Zwykle bardzo rzadko ponawiają szukanie kont dłużnika. Koniec przerwy.

Nie zostanie powiadomiony tylko wówczas, gdy nie będzie go w domu a komornik przyjdzie ze ślusarzem i policją. Drzwi zostaną otworzone siłą i zajęcie zostanie dokonane bez obecności dłużnika. W piśmie do dłużnika komornik ostrzega przed ewentualnością takiego wejścia ale bez podania daty kiedy to ma nastąpić, informując o tym, że drzwi zostaną „otwarte” na koszt dłużnika. O ile pamiętam, komornicy ostrzegają przed tym po pierwszej bezskutecznej próbie dostania się do lokalu zajmowanego przez dłużnika czyli gdy nikt nie otworzy komornikowi drzwi. Ślusarz po prostu zniszczy zamek a następnie chyba założy nowy aby nikt dłużnika nie okradł i za tę pracę ślusarza to dłużnik zapłaci. Dłużnik zostanie też obciążony w takim przypadku kosztem asysty Policji obowiązkowym w takim przypadku tzn. gdy komornik wchodzi „z drzwiami” pod nieobecność dłużnika. Jednak aby do tego doszło, wierzyciel musi wpłacić na ten cel sporą zaliczkę i chyba większość wierzycieli nie decyduje się na to; ja też się nie zdecydowałem, więcej o tym i o tym dlaczego nie: http://pamietnikwindykatora.pl/czynnosci-terenowe-komornika/.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

14 lipca, 2020

Skomentuj