Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘zadatek’

Odzyskiwanie zadatku w postępowaniu karnym mając na względzie ryzyko skargi pauliańskiej

skomentuj

Tak jeszcze dopowiedziałem tej Pani w temacie poruszanym w wątkach Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy i Wpłacony zadatek a ryzyko unieważnienia umowy kupna nieruchomości skargą pauliańsjką oraz Odzyskiwanie zadatku po odkryciu, że nieruchomość dłużnik darował jej zbywcy.

Jeszcze coś mi przyszło do głowy a mianowicie skorzystanie z postępowania karnego (najlepiej dopiero gdyby okazało się że egzekucja komornicza przeciwko tym osobom byłaby bezskuteczna).

Art. 286. § 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Więcej… »

kategoria: windykacja,zadatek

Odzyskiwanie zadatku po odkryciu, że nieruchomość dłużnik darował jej zbywcy

skomentuj

Jest to kolejna moja porada w sprawie o której pisałem – radziłem Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy:

Pytanie: Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czy mogę przy odzyskiwaniu mojego zadatku od Pani Kowalskiej (która zapewne ma tylko skromną emeryturę, a jak ma coś więcej to podaruje to zapewne wnuczkowi) uwikłać jej syna – darczyńcę lokalu, który śpi na kasie i ma potężna firmę medyczna. Tylko który długów nie chce spłacać. A może w prawie jest taki zapis mówiący, że można zabezpieczyć jakimś wpisem lokal za który wpłaciłam już zadatek, który ma jakąś wartość i z tego próbować odzyskać pieniądze. Potem faktycznie Pani Kowalska może wykazać że ma tylko emeryturę, a lokal w akcie darowizny komuś przekazać. Więcej… »

kategoria: windykacja,zadatek

Windykacja roszczenia z tytułu zadatku. Uzasadnienie wyroku.

skomentuj

Otrzymaliśmy zlecenie windykacji zadatku z tytułu niewywiązania się dłużnika z umowy sprzedaży mieszkania (przy okazji, optymalny kredyt hipoteczny można wybrać tutaj). Jak okazało się tuż po wszczęciu postępowania windykacyjnego, klient nie przekazał nam wszystkich dokumentów. Gdy zapoznaliśmy się z nimi stało się jasne, że wierzytelność jest sporna i ewentualna dalsza windykacja może być kontynuowana tylko po zasądzeniu roszczenia. Udało się, poniżej uzasadnienie wyroku. Więcej… »

Wezwanie do zwrotu zadatku

skomentuj

Widzę, że sporo osób poszukuje w internecie wzoru tytułowego wezwania, więc wklejam to, które ja wysyłam:

W związku z niewywiązaniem się z umowy … wzywam do zapłaty długu w kwocie … zł. . (zwrot zadatku w podwójnej wysokości, na podstawie art. 394 Kodeksu cywilnego) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania na moje konto bankowe … Więcej… »

kategoria: zadatek

Roszczenie o zwrot zadatku w podwójnej wysokości

komentarze 2

Taki mail:

Zgodnie z naszą rozmową telefoniczną przesyłam Panu skan Umowy przedwstępnej. W skrócie:

4 kwietnia spisaliśmy umowę i zapłaciliśmy gotówką zadatek 40000zł. Umowa miała trwac do 16 maja. W międzyczasie wyszło na jaw że nieruchomość nie ma odbioru, nie istnieje na mapach, jest „nieczysta”. Jako że zależało nam na kupnie tej nieruchomości i wciąż nic nie podejrzewając 14 maja spisaliśmy kolejną umowę tej samej treści ale obowiązującą do 27 czerwca. Więcej… »

kategoria: zadatek

Kto daje zadatki, jest piękny i gładki

komentarze 2

No, tak, bo może żądać dwa razy tyle co wpłacił, jeśli druga strona nie wywiąże się z umowy. Tyle że z odzyskaniem może być problem, nawet tego co się wpłaciło. Taki mail: Więcej… »

kategoria: zadatek

Piszcie „zadatek” a nie „zaliczka”

komentarze 4

O, taki mail:

Podpisałam umowe z wykonawcą na realizację ogrodzenia – umowa została sporzadzona na pismie i podpisana przez obie strony. Na zakup materiałow wpłaciłam zaliczkę 2.800 zł Więcej… »

kategoria: zadatek