Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘zabezpieczenie zapłaty’

Ważniejsze zatrudnienie niż BIK

skomentuj

Koleżanka postanowiła zainwestować w kilka pożyczek prywatnych na którejś z pożyczkowych platform kontaktowych, bodajże chodziło o kokos.pl. Zapytała mnie, co ważniejsze w przypadku pożyczkobiorcy z punktu widzenia interesów pożyczkodawcy, czy to, że pożyczkobiorca ma umowę o pracę czy może to, że nie ma negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej ani w Krajowym rejestrze Długów. Więcej… »

Sprawdzenie wypłacalności pożyczkobiorcy

skomentuj

Pytanie: Znajomy prosi mnie o udzielenie mu pożyczki gdyż jak twierdzi, zamierza otworzyć firmę. Co mogę zrobić aby sprawdzić, ze jest wypłacalny? Zaznaczam, że wiem że on nie posiada nieruchomości która mogłaby być zastawem, zabezpieczeniem spłaty tej pożyczki, wiem też że nie posiada własnego samochodu gdyż pracuje jako przedstawiciel handlowy w dużej korporacji i jeździ samochodem służbowym. Jest to młody człowiek i jeszcze nie zdążył się dorobić wobec czego nie dziwi mnie to że nie ma własnego mieszkania. Chciałabym przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma długów, abym ja nie było kłopotów ze zwróceniem mi pożyczki. Więcej… »

Zabezpieczenie kredytu – umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku

skomentuj

Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku.
W dniu 04.10.2002 r w … pomiędzy Bankiem zwanym „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1) Dyrektor Oddziału …
2) Kierownik Zespołu ds. Restrukturyzacji i Windykacji Oddziału …
a Panem …, legitymującym się dowodem osobistym …, zam. … oraz Panią … legitymującą się dowodem osobistym …, zam. … właścicielami Firmy … zwanym w dalszym ciągu umowy „Przewłaszczającymi”: została zawarta umowa następującej treści: Więcej… »

Przewłaszczenie towaru jako zabezpieczenie spłaty kredytu

skomentuj

Pytanie: Jak rozumieć, że zabezpieczeniem spłaty kredytu firmowego może być towar należący do kredytobiorcy, np. w jego sklepie. Podobno w przypadku takiego zabezpieczenia kredytu kredytobiorca dokonuje przewłaszczenia towaru na rzecz banku. Czyli to wart zostaje zamrożony i kredytobiorca nie może go sprzedawać? Więcej… »

Hipoteka jako zabezpieczenie pożyczki

skomentuj

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki prywatnej to zabezpieczenie mocne, ale nie do końca. Dlaczego – przytaczam tu grzecznościowo udostępnione nam przez partnerski serwis pytanie i poradę. Może to być zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo oferowanego im zabezpieczenia kredytu na nieruchomości kredytobiorcy albo w przypadku pożyczki hipotecznej, banki dodatkowo oceniają także inne elementy zdolności kredytowej klienta. A z drugiej strony – dlaczego tak zwane bez zdolności kredytowej (bez BIK, bez zaświadczeń), są tak drogie pomimo zabezpieczenia hipotecznego (nie wspominając o tych jeszcze droższych – bez hipoteki) Więcej… »

Zażądaj od kontrahenta oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań

komentarzy 10

Oszustwo czyli wyłudzenie penalizuje art 286 § 1 Kodeksu Karnego. Brzmi ten artykuł tak:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Więcej… »

Firma na żonę a przelew pożyczki na konto teściowej

komentarzy 6

Pozwalam sobie zacytować kolejnego maila jako ostrzeżenie. Sprawa śmierdzi na odległość (patrz: tytuł):

Chciałbym skutecznie odzyskać pożyczone pieniądze osobie z Kalisza. Niestety sam za bardzo nie wiem jak mam się za to zabrać. Kroki, które poczyniłem nie dały absolutnie żadnych efektów. Dłużnik wprost się śmieje i wszystkie rozwiązania, które zaproponowałem ma w dalekim poważaniu. Więcej… »

Pytanie gminnego urzędasa

komentarze 4

W poniedziałek wysyłam do komornika wniosek egzekucyjny, że tak powiem w celu re-egzekucji należności w zakresie której w 2007 roku postępowanie egzekucyjne zostało umorzone jako bezskuteczne. Niespłacona pożyczka prywatna na kwotę 44.000,00 zł, nie licząc odsetek. Więcej… »

Mój pierwszy i ostatni wniosek o zabezpieczenie roszczenia

komentarzy 8

Proces o zapłatę zadatku wręczonego przez zbywcę wierzytelności na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pozwana oczywiście nie wywiązała się z umowy a zadatku nie zwróciła. Dowody na to, że to ona nie wywiązała się z umowy, są w zasadzie niepodważalne. Więcej… »

Wyląduj online z Google na wizję lokalną firmy kontrahenta

komentarzy 6

Dokumentacja fotograficzna siedziby firmy jest istotnym elementem raportu zamówionego w wywiadowni w celu sprawdzenia wiarygodności nowego partnera handlowego. Różnie to bowiem bywa; klient może przechwalać się na przykład, że ma wielką hurtownię w której i przed którą praca wre okrągłą dobę (kurz nie opada od ruchu samochodowego przy rampie) a faktycznie, jakby kto tam pojechał, to zobaczy ruderę bez okien i chaszcze. Więcej… »

Zadbaj o należyte udokumentowanie swoich należności

skomentuj

Jak nie zadbasz, to nakaz zapłaty zapewne i tak uzyskasz, ale jak dłużnik – pozwany wniesie sprzeciw, to możesz przegrać. Przykład oddalonego powództwa o zapłatę:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 28 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w B. Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Z.U. Protokolant: aplikant. sądowy M.K. po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2010 roku w B. na rozprawie sprawy z powództwa M.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwę DFP w S. przeciwko W.L. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą U. w B. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w S. z dnia 7 października 2009 r., sygn akt … Więcej… »

Nie chciał zabezpieczenia, bo widział i kochał…

skomentuj

Taki mail: Trzy lata temu udzieliłem znajomej ze Złotoryi prywatnej pożyczki w kwocie 45 tysięcy złotych. Wiedziałem, że ona pracuje ale też, że przede wszystkim jest właścicielka dużego mieszkania w Jeleniej Górze przeto nie chciałem zabezpieczenia tym bardziej dlatego że byliśmy wtedy bliskimi sobie osobami. Pożyczki nie zwróciła a jak się dowiedziałem po czasie, miała już inne zobowiązania finansowe i komornika na pensji. Więcej… »

Nieprawomocny nakaz zapłaty a zabezpieczenie roszczenia

skomentuj

Taki mail: Udzieliłem znajomemu pożyczki. Termin zapłaty minął 3 miesiące temu. Pożyczkobiorca zwodził mnie co do zwrotu pożyczki i trochę uśpił moją ostrożność. Niedawno dowiedziałem się nie od niego że podobno ma w banku jakieś niespłacone kredyty i jeszcze jedną pożyczkę prywatną, też przeterminowaną. Dowiedziałem się też ze z pracy już zwolnił się i planuje niedługo wyjechać za granicę. Więcej… »

Przejęcie przewłaszczonej rzeczy przez bank

1 komentarz

Znowu się komuś pomyliła moja firma windykacyjna z darmową poradnią prawną, bo takiego maila otrzymałem:

Proszę o poradę. Piszę w imieniu mojej siostry, która na prezentacji firmy X, pod wpływem impulsu i manipulacji prezenterów zakupiła pościel. Problemu by nie było, gdyby kupiła ją za gotówkę. Zaciągnęła kredyt na zakup „towaru”. Więcej… »

…że prawo polskie nie chroni interesów wierzycieli…

komentarze 3

Taki mail: Dzisiaj otrzymałam od komornika we Wrocławiu pismo zatytułowane „wysłuchanie wierzyciela przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego”. Komornik daje w nim do zrozumienia że dłużnik (któremu udzieliłam przyjacielskiej nieoprocentowanej pożyczki) nic na siebie nie ma, nigdzie nie pracuje i już prowadził przeciwko niemu kilka postępowań egzekucyjnych zakończonych tak jak moje czyli zupełnie bezskutecznie. Komornik zapowiada że umorzy egzekucję. A ja tylko dodatkowe koszty poniosłam oprócz samej pożyczki, bo i prawnikowi zapłaciłam za uzyskanie nakazu zapłaty i jeszcze prawie 300 zł. kosztów egzekucyjnych. Może podpowiedzą mi Państwo, co jeszcze mogę zrobić, żeby spróbować odzyskać tę pożyczkę? Bandytów wynajmować nie chcę, chodzi mi o prawne metody.

Więcej… »