Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘zabezpieczenie zapłaty’

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym czyli wiele hałasu o nic

komentarze 3

W branżowych mediach wiele ostatnio o wejściu w życie dnia 18 stycznia tego roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 na mocy którego w przypadku transgranicznej należności – wierzyciel i dłużnik z siedzibą w Unii Europejskiej – można uzyskać europejski nakaz zabezpieczenia i przy pomocy tego dokumentu zablokować dłużnikowi środki na rachunku bankowym. Więcej… »

Sprawdzanie wypłacalności pożyczkobiorcy, kontrahenta

skomentuj

Należycie udokumentowana wierzytelność, nawet poparta wekslem, wcale nie daje nam pewności, że wyegzekwujemy należność. Każdego dnia do komorników w Polsce trafiają setki, tysiące wniosków egzekucyjnych, w tym także z tytułu niespłaconych prywatnych pożyczek oraz chyba przede wszystkim z tytułu niezapłaconych faktur, w biznesie. Bodaj większość takich spraw kończy się bezskuteczną egzekucją. Więcej… »

Oświadczenie o braku długów; pożyczka prywatna

skomentuj

Pytanie: Kolega prosi mnie żebym udzielił mu pożyczki prywatnie. Doszły mnie słuchy że prowadząc działalność gospodarczą miał długi, on temu zaprzecza. Nie chcę takiej sytuacji że pożyczki nie odzyskam jeżeli okaże się że ma i inne długi a nie ma żadnego majątku. Pomyślałem, że poproszę go o oświadczenia co do stanu majątkowego oraz o deklarację, że nie posiada żadnych przeterminowanych długów. Więcej… »

Jak zabezpieczyć pożyczkę?

komentarze 4

Najlepszym zabezpieczeniem odzyskania pożyczki (z naciskiem na odzyskanie) jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości pożyczkobiorcy zanim pożyczka zostanie mu udzielona. Niektórzy praktykują też zastaw na rzeczach ruchomych, zazwyczaj na samochodzie dłużnika. Też dobrze, ale hipoteka na nieruchomości to lepsze, pewniejsze zabezpieczenie. Nieruchomości nikt nie ukradnie, jej wartość nie maleje tak jak maleje wartość samochodu wraz z jego wiekiem, ryzyko że zostanie zniszczona też jest niewielkie w porównaniu do samochodu. Więcej… »

Zastaw rejestrowy

skomentuj

Czym jest zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy jest jednym z ulubionych i najchętniej wykorzystywanych sposobów na zabezpieczenie roszczeń. Najchętniej korzystają z niego takie instytucje, jak banki, parabanki, czy inni wierzyciele udzielający drobnych pożyczek. Nie oznacza to jednak, że tylko przedsiębiorstwa finansowe zabezpieczają się w taki sposób. Z takiego rozwiązania może skorzystać nawet przysłowiowy Kowalski. Więcej… »

Zabezpieczenie kredytu – umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku

1 komentarz

Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku.
W dniu 04.10.2002 r w … pomiędzy Bankiem zwanym „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1) Dyrektor Oddziału …
2) Kierownik Zespołu ds. Restrukturyzacji i Windykacji Oddziału …
a Panem …, legitymującym się dowodem osobistym …, zam. … oraz Panią … legitymującą się dowodem osobistym …, zam. … właścicielami Firmy … zwanym w dalszym ciągu umowy „Przewłaszczającymi”: została zawarta umowa następującej treści: Więcej… »

Zażądaj od kontrahenta oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań

komentarzy 10

Oszustwo czyli wyłudzenie penalizuje art 286 § 1 Kodeksu Karnego. Brzmi ten artykuł tak:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Więcej… »

Mój pierwszy i ostatni wniosek o zabezpieczenie roszczenia

komentarzy 8

Proces o zapłatę zadatku wręczonego przez zbywcę wierzytelności na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Pozwana oczywiście nie wywiązała się z umowy a zadatku nie zwróciła. Dowody na to, że to ona nie wywiązała się z umowy, są w zasadzie niepodważalne. Więcej… »

Wyląduj online z Google na wizję lokalną firmy kontrahenta

komentarzy 6

Dokumentacja fotograficzna siedziby firmy jest istotnym elementem raportu zamówionego w wywiadowni w celu sprawdzenia wiarygodności nowego partnera handlowego. Różnie to bowiem bywa; klient może przechwalać się na przykład, że ma wielką hurtownię w której i przed którą praca wre okrągłą dobę (kurz nie opada od ruchu samochodowego przy rampie) a faktycznie, jakby kto tam pojechał, to zobaczy ruderę bez okien i chaszcze. Więcej… »

Nieprawomocny nakaz zapłaty a zabezpieczenie roszczenia

skomentuj

Taki mail: Udzieliłem znajomemu pożyczki. Termin zapłaty minął 3 miesiące temu. Pożyczkobiorca zwodził mnie co do zwrotu pożyczki i trochę uśpił moją ostrożność. Niedawno dowiedziałem się nie od niego że podobno ma w banku jakieś niespłacone kredyty i jeszcze jedną pożyczkę prywatną, też przeterminowaną. Dowiedziałem się też ze z pracy już zwolnił się i planuje niedługo wyjechać za granicę. Więcej… »

Hipoteka a weksel

1 komentarz

Taki mail: Witam przesyłam dokumenty, proszę o zapoznanie się z nimi i kontakt w tej sprawie, jakie są możliwości. Pożyczyłem pieniądze państwu, … zamieszkałym w Jastrzębiu Zdroju jak twierdzili na spłatę jakiegoś długu (z wcześniej zaciągniętego kredytu oraz jakieś kłopoty ze zdrowiem pani. …) który mieli spłacić z moich pieniędzy i miało im to pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego w wysokości 150-200 tyś.zł ( na zrobienie nowego dachu i elewacji na domu i oddanie moich pieniędzy) pod dom który został wyceniony na 380 tyś. przez rzeczoznawcę z banku. Więcej… »

„jak sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem”

skomentuj

Ktoś w Kartuzach wpisał w wyszukiwarce – „jak sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem”. Najpierw sprawdź w Google, wstukując jego dane oraz jakiś wyraz związany z zadłużeniem, czyli np. „Jan Kowalski wierzytelności” albo „Jan Kowalski dłużnik” itp. Możliwe bowiem że został umieszczony jako dłużnik na jakiejś internetowej giełdzie wierzytelności i Google wskaże Ci link do tej giełdy. Więcej… »

„jak sprawdzić kogoś w BIK”. Patent „na krzywy ryj”.

komentarze 4

Ktoś spytał w wyszukiwarce (często pytają) – „jak sprawdzić kogoś w BIK”. No, po pierwsze, trzeba mieć upoważnienie od podmiotu, których chcesz sprawdzić. No, i długo to może potrwać, ale przyszedł mi do głowy pomysł, nazwijmy – „na krzywy ryj” – wykorzystując oferty pożyczki na sms takie, jak te tutaj. Więcej… »

Chcemy jawny ZUS, US oraz BIK, a nie sam KRD…

komentarzy 9

Dlaczego przedsiębiorca nie może sprawdzić przedsiębiorcy czy ma długi z tytułu podatków oraz składek ZUS jak również bankowych długów w BIK? Przecież skoro można dopisywać i sprawdzać przedsiębiorców bez żadnego upoważnienia w KRD oraz w innych Biurach Informacji Gospodarczej, to tak samo powinno być w przypadku baz danych ZUS, US oraz BIK, czy to nie logiczne? Więcej… »

Całe te niby wywiadownie

komentarze 2

Międzynarodowe wywiadownie gospodarcze, raporty wywiadowcze, bla, bla, bla… Nie oferują niczego, czego sam klient – szary obywatel sam nie mógłby sobie załatwić. Tylko oficjalne dane z KRS, rejestrów długów, i inne z ogólnie dostępnych rejestrów, baz. Często dane nieaktualne, bo na przykład dane w ostatnim opublikowanym bilansie z zeszłego roku a dzisiejsza kondycja (padającej) spółki to może być przepaść. Przypomina mi się w tym momencie wpis: Pożyczka na PIT dla bezrobotnego. Więcej… »