Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘windykacja’

Odzyskiwanie zadatku w postępowaniu karnym mając na względzie ryzyko skargi pauliańskiej

skomentuj

Tak jeszcze dopowiedziałem tej Pani w temacie poruszanym w wątkach Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy i Wpłacony zadatek a ryzyko unieważnienia umowy kupna nieruchomości skargą pauliańsjką oraz Odzyskiwanie zadatku po odkryciu, że nieruchomość dłużnik darował jej zbywcy.

Jeszcze coś mi przyszło do głowy a mianowicie skorzystanie z postępowania karnego (najlepiej dopiero gdyby okazało się że egzekucja komornicza przeciwko tym osobom byłaby bezskuteczna).

Art. 286. § 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Więcej… »

kategoria: windykacja,zadatek

Odzyskiwanie zadatku po odkryciu, że nieruchomość dłużnik darował jej zbywcy

skomentuj

Jest to kolejna moja porada w sprawie o której pisałem – radziłem Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy:

Pytanie: Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czy mogę przy odzyskiwaniu mojego zadatku od Pani Kowalskiej (która zapewne ma tylko skromną emeryturę, a jak ma coś więcej to podaruje to zapewne wnuczkowi) uwikłać jej syna – darczyńcę lokalu, który śpi na kasie i ma potężna firmę medyczna. Tylko który długów nie chce spłacać. A może w prawie jest taki zapis mówiący, że można zabezpieczyć jakimś wpisem lokal za który wpłaciłam już zadatek, który ma jakąś wartość i z tego próbować odzyskać pieniądze. Potem faktycznie Pani Kowalska może wykazać że ma tylko emeryturę, a lokal w akcie darowizny komuś przekazać. Więcej… »

kategoria: windykacja,zadatek

Odzyskuj swoje pieniądze samodzielnie (bez prawnika, bez windykatora, bez rejestrów długów) – ciąg dalszy

komentarze 3

Pozwolę sobie zauważyć, że już kilka lat temu, gdy na dobre prowadziłem firmę windykacyjną, to na tym blogu napisałem w przypływie szczerości i alkoholu może, że na miejscu wierzycieli nie zlecałbym windykacji firmie windykacyjnej tylko sam windykował dla siebie. Jakiś czas później znowu i pisałem też, żeby pozwy samodzielnie pisać – nie zlecać tego prawnikom. Więcej… »

kategoria: windykacja

Wygrana windykatora w sądach o zapłatę prowizji za windykację – z umowy przelewu powierniczego wierzytelności

komentarze 2

Tak, sąd II instancji czyli Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację mojego klienta który nie zapłacił mi 2.500,00 zł. należnej mi prowizji za skuteczną windykację. Mimo, iż reprezentowany był przez adwokata a ja sam siebie reprezentowałem i jestem aż z Sosnowca. Taki miły akcent na zakończenie mej działalności gospodarczej w windykacji. Pierwsza zakończona sprawa o zapłatę prowizji. Wygrana. Więcej… »

Rady dla windykatorów co do windykacji sądowej

komentarze 4

Przede wszystkim, daj sobie spokój z umowami (i osobnymi pełnomocnictwami) w których zapisanej jest, ze dłużnik na konto bankowe wierzyciela – zleceniodawcy windykacji ma płacić. Stosuj wyłącznie umowę cesji powierniczej – przelewu powierniczego wierzytelności, niech na Twoje konto firmowe płacą (polecam do wyboru oferty dobrych kont tutaj) W przeciwnym wypadku czekają Cię w wielu wypadkach podwójne windykacje. Najpierw od dłużników Twoich klientów, a później… tak, od klientów którzy odmówią Ci zapłaty prowizji (nie informując Cię że pieniądze wpłynęły). Heh, mimo że na p[odstawie cesji będziesz windykował, to i tak nieraz dłużnik zapłaci na konto twego klienta i nieraz będziesz miał tak jak tutaj, albo tak jak tutaj …. ku…wa. Więcej… »

kategoria: windykacja

Uwaga windykatorzy, ponoć SN dał Wam prawo do zastraszania dłużników!

komentarzy 12

Zastanawiam się, czy nie wrócić do windykacji… Autentycznie. Oto bowiem ponoć Sąd Najwyższy dał między innymi windykatorom prawo używania bardzo skutecznego w windykacji zastraszania dłużnika. Przykładowo, wygląda na to, że tekst „Jeżeli w ciągu tygodnia nie zapłaci Pan długu, to my wiemy gdzie Pan mieszka i policja Panu nie pomoże” – nie jest groźbą bezprawną. Więcej… »

Nieznany adres dłużnika a windykacja

komentarze 3

Pytanie: Mam dłużnika i chcę zlecić przeciwko niemu windykację, ale daremnie szukałem jego adresu. Wyprowadził się nie wiadomo dokąd. Sprawdzałem przez biuro adresowe, potem zleciłem poszukiwanie go agencji detektywistycznej, wszystko na próżno. Krążyły pogłoski że wyjechał za granice, ale nawet nie wiadomo do jakiego kraju, o ile to w ogóle prawda że wyjechał z Polski. Więcej… »

Windykacja niekonwencjonalna – co się za nią kryć może

komentarze 2

„Windykacja niekonwencjonalna” kojarzy się wielu osobom negatywnie, z przestępczą działalnością, z wymuszaniem zwrotu wierzytelności przemocą lub groźbą bezprawną. Nie była taką w naszym (mojej firmy) przypadku i możemy ją określić jako wszelkie działania pozasądowe (choć czasem stanowiące wsparcie dla komorniczego postępowania egzekucyjnego). Generalnie jednak działania niekonwencjonalne stosowałem jako alternatywę dla postępowania sądowo – egzekucyjnego. Więcej… »

kategoria: windykacja

Windykacja na drodze karnej; wyłudzenie trzeba udowodnić

komentarze 2

Skuteczna windykacja w postępowaniu karnym to wyzwanie dla firmy windykacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, rzadko organy ścigania przedstawiają dłużnikowi zarzuty po złożeniu przez wierzyciela zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jeżeli jest to typowa sprawa dotycząca nieuregulowania należności za sprzedaż na fakturę z odroczonym terminem płatności albo z tytułu pożyczki, prokurator często umarza dochodzenie albo odmawia wszczęcia postępowania. Więcej… »

kategoria: windykacja

Bezskuteczne postępowania egzekucyjne, rewindykacje…

komentarze 2

Podejmowałem się (prób) odzyskania należności po bezskutecznym postępowaniu komorniczym, jednak nie w każdym wypadku. Windykacja takich należności może mieć sens wówczas, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia co do tego, że dłużnik tylko fikcyjnie stał się niewypłacalny a w rzeczywistości ukrył majątek, przepisał go na rodzinę, etc. Z odnajdywaniem ukrytego majątku dłużnika dobrze radzi sobie nasz wywiad gospodarczy i detektywi. Czasem natrafialiśmy na nieruchomość dłużnika kupioną przezeń na przeciwległym krańcu Polski. Więcej… »

kategoria: windykacja

Windykacja z opłatą wstępną wynoszącą kilka tysięcy złotych

komentarze 4

Pytanie: Mam pytanie, w związku, że jest Pan doświadczony w windykacji od osób prywatnych to chciałem poradzić się co do wyboru metod windykacji i firm. Mianowicie jeśli firma windykacyjna uznała, że może ode mnie przyjąć zlecenie windykacji pożyczki prywatnej, ale na wstępie chce kilka tysięcy złotych na koszty działań terenowych oraz potem oczywiście prowizja % od kwot zwindykowanych to są to standardowe praktyki? Więcej… »

kategoria: windykacja

Współczuję Wam klientów, windykatorzy…

komentarzy 18

Doceniam coraz bardziej, że już dałem sobie spokój z windykacją, tzn. już nie przyjmuję zleceń. Cieszę się tym bardziej, że już coraz rzadziej będę musiał odzyskiwać należne mi pieniądze od chamów dla których odzyskałem ich należności które wpłynęły na ich konto bankowe (przy okazji, fajne oferty kont firmowych są tutaj) i wiadomo, co… Poniżej ostatni taki przypadek. Uzyskałem nakaz zapłaty a cham wniósł sprzeciw zatrudniwszy do tego prawnika: Więcej… »

kategoria: windykacja

Windykacja poprzez rozpowszechnianie niepochlebnych informacji o dłużniku

skomentuj

Pytanie: Słyszałem, że jedną z metod skutecznej windykacji jest rozpowszechnianie niepochlebnych informacji o dłużniku i czasem pod wpływem takich działań dłużnik spłaca dług. Czy Wasza firma windykacyjna stosuje takie metody, bo słyszałem, że tak, i czy jest to zgodne z prawem. Więcej… »

Windykacja w postępowaniu karnym

komentarzy 8

Pytanie: Co mi przyjdzie z tego że zgłoszę na policję że dłużnik oszukał mnie wyłudzając ode mnie towar. Czy przez to odzyskam swoje pieniądze jeżeli on na siebie nie posiada żadnego majątku? Więcej… »

kategoria: windykacja

Przedawnione roszczenia i ich windykacja

komentarze 4

Przedawnienie roszczeń nie przekreśla definitywnie możliwości ich windykacji i domaganie się od dłużnika spełnienia przedawnionego roszczenia, windykacja przedawnionego roszczenia, nie jest przestępstwem. Przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, choć w aspekcie cywilnym nie może zostać przymusowo dokonana egzekucja takiego roszczenia – w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel może dochodzić takiego roszczenia przed sądem i sąd z urzędu nie powoła się na fakt przedawnienia. Więcej… »