Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘windykacja’

Pozew częściowy a przerwanie biegu przedawnienia

skomentuj

Pozew o zapłatę części należności bywa wnoszony wtedy, gdy wierzycielowi brak póki co środków na wniesienie pozwu o zapłatę całej należności. Jednak najczęściej jest to tzw. pozew na próbę kiedy wierzyciel ma wątpliwości co do tego, czy wygra proces (nie wie jak zachowa się w procesie pozwany, czy np. nie odwoła się od nakazu zapłaty) wobec czego nie chce ponosić nieraz wysokich kosztów procesu na dochodzenie całego roszczenia w jednym pozwie. Sam chyba dwukrotnie ograniczyłem powództwo jeszcze z innego powodu a mianowicie po to aby sprawdzić, czy egzekucja komornicza części roszczenia będzie skuteczna. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zbieg egzekucji a kwota wolna

skomentuj

PytanieMam pytanie w 2013 r. prowadzilam jednoosobowa działalność gospodarcza agent nieruchomosci. W zwiazku z choroba zawal cukrzyca w sierpniu 2014 r. zamknelam dzialalnosc zostalam skreslona z rejestru. W czasie prowadzenia przez rok dzialalnosci wzielam kredyt z mbanku na rozpoczecie dzialalnosci. Byl to rachumek firmowy Konto BiznesTeraz bank mnie poinformowal ze sprzedal moje zobowiazania firmie windykacyjnej. Obecnie jestem na emeryturze czy jak bedzie komornik to moze mi zabrac cala emeryture. Więcej… »

Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela

skomentuj

Niniejszy wpis dotyczy przejęcia nieruchomości przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Oczywiście wierzyciel może dogadać się z dłużnikiem bez kierowania sprawy sądu i komornika, że ten drugi w rozliczeniu długu przepisze na niego swą nieruchomość ale to osobny temat w którym nie ma co pisać, prosta sprawa. Do rzeczy zatem. Więcej… »

Od jakiej kwoty postępowanie egzekucyjne?

skomentuj

Niektórzy są ciekawi tego, czy bardzo mała kwota długu może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Pytają, od jakiej kwoty wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Odpowiedź brzmi: komornik na wniosek wierzyciela wszcznie egzekucję nawet jednego grosza i nawet zapłaty jednego grosza można dochodzić na drodze sądowej jakby się kto pytał. Zapewne nikt (nie licząc urzędów) nie skieruje do egzekucji komorniczej (pozostającego do zapłaty) jednego grosza czy niewiele wyższej kwoty, chyba że złośliwie. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Przewłaszczenie towaru na zabezpieczenie

skomentuj

Pytanie:Jak rozumieć, że zabezpieczeniem spłaty kredytu firmowego może być towar należący do kredytobiorcy, np. w jego sklepie. Podobno w przypadku takiego zabezpieczenia kredytu kredytobiorca dokonuje przewłaszczenia towaru na rzecz banku. Czyli to wart zostaje zamrożony i kredytobiorca nie może go sprzedawać? Więcej… »

kategoria: windykacja

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy

skomentuj

Zdarzają się takie przypadki w których wykonawca jest niewypłacalny lub nieuczciwy i nie reguluje należności wobec podwykonawcy. Niebagatelnego znaczenia nabiera wówczas istnienie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiącego, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Więcej… »

kategoria: windykacja

Egzekucja prowadzona przez dwóch komorników

skomentuj

Czy dwóch komorników może w tym samym czasie prowadzić egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi? Może i to nawet więcej niż dwóch ale pod warunkiem, że nie prowadzą egzekucji z tego samego składnika majątku dłużnika lecz każdy z innego. Jeżeli bowiem nastąpi zbieg egzekucji do tego samego składnika majątku, na przykład do rachunku bankowego, to jeden z komorników przejmie sprawy pozostałych komorników chyba ze akurat na rachunku bankowym jest kwota wystarczająca do pełnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli egzekwujących: http://pamietnikwindykatora.pl/zajecie-konta-bankowego-przez-kilku-komornikow/. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Zawezwanie do próby ugodowej

komentarze 2

Zawezwanie do próby ugodowej to sposób na zawarcie przed sądem ugody bez wnoszenia pozwu o zapłatę. Opłata jest też niższa od opłaty od pozwu; wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

W praktyce rzadko zostaje zawarta ugoda po zawezwaniu do próby ugodowej, strona przeciwna zazwyczaj nawet nie stawia się w sądzie. Istnieje natomiast inna korzyść dla wierzyciela który zawezwie dłużnika do próby ugodowej a mianowicie bieg przedawnienia roszczenia zostaje dzięki temu przerwany. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Czy sąd może rozłożyć spłatę długu na raty?

skomentuj

Tytułowe pytanie nierzadko pojawia się w mailach do mnie a niedawno jeden z internautów stwierdził w komentarzu na jakimś prawniczym blogu iż jest to nie możliwe (gdyż skoro dług jest wymagalny a sąd uwzględnił powództwo, to musi zasądzić obowiązek zapłaty całości od razu).

Otóż informuję, że sąd może rozłożyć w wyroku zapłatę długu w ratach. Tak uczynił dla dłużnika w jednej z moich spraw. Dłużnik po wyroku spłacał pożyczkę w ratach (chociaż zgodnie z umową spłacona miała zostać całość po upływie terminu zapłaty) i spłacił mi wszystko oprócz ostatniej raty, bo zmarł. Więcej… »

kategoria: windykacja

tag:

Dobrowolnie poddanie się egzekucji w umowie najmu, pożyczki…

skomentuj

Prawo umożliwia wszystkim wierzycielom (z tytułu najmu, pożyczki i innych roszczeń) zapewnienie sobie tytułu wykonawczego mniej więcej tak samo szybko jak robią to banki, ale aby tak się stało, konieczna jest wizyta (przyszłego) dłużnika u notariusza. Chodzi o dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt Kodeksu postępowania cywilnego. Więcej… »

kategoria: windykacja