Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘weksel’

Czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem”. Otóż nie, weksel nie tylko że nie jest dobrym zabezpieczeniem wierzytelności ale w ogóle nie jest jej zabezpieczeniem. Tak, wiem o tym, że nawet w tzw. literaturze fachowej pisze się o wekslu jako o zabezpieczeniu wierzytelności, ale to nieprawda, to po prostu błędne, szkodliwe wręcz dla laika określenie funkcji weksla. Weksel nie zabezpiecza odzyskania, wyegzekwowania należności. Więcej… »

kategoria: weksel

Weksel nie jest zabezpieczeniem

komentarze 3

Taki mail: Mam osobę która mi jest winna na dzień dzisiejszy 7500,00 zł. Pożyczka została udzielona na podstawie umowy  zabezpieczona deklaracją wekslową i wekslem in blanco bez protestu. Dłużnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą … w Radomsku Więcej… »

kategoria: weksel

Żądaj kaucji a nie weksla

komentarzy 10

Taki mail:

Witam, w nawiązaniu do naszej wcześniejszej rozmowy telefonicznej zwracam się do Pana z prośbą o odzyskanie naszych należności w wysokości 10.000,- zł., które jest nam winien p. … z tytułu nie wywiązania się z umowy najmu mieszkania. Pan … nie płacił należności wynikających z umowy, a po wezwaniu go do zapłaty uciekł z mieszkania pozostawiając po sobie zdewastowaną łazienkę. Przypuszczam że p. … nie opuścił Trójmiasta gdyż jego firma w której był zatrudniony prowadzi na terenie Gdyni jakąś budowę. W załączeniu przesyłam Umowę najmu oraz weksel. W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić.

Więcej… »

kategoria: weksel

Tak może być z wekslami

komentarzy 6

Patrzcie jakiego e-maila przed chwilą otrzymaliśmy:

Działając w imieniu naszego Mocodawcy A.F., zam. w Ż., informuję niniejszym, iż powzięliśmy wiadomość, że jego obecny wierzyciel K.O., zam. w Ł., zamierza zbyć weksle (wystawione jako weksle in blanco), otrzymane od A.F. w 2005 r. w związku z zawarciem w dniu 28.02.2005 r. przez wyżej wymienionych umowy pożyczki na łączną sumę 400.000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy i 00/100) i ją zabezpieczające (weksle gwarancyjne). Więcej… »

kategoria: weksel

Oszust weksel

komentarze 4

Weksel uważany jest za zabezpieczenie zapłaty wierzytelności. Jest to określenie mylące, bardzo wprowadza w błąd wielu wierzycieli. Weksel wcale bowiem nie zwiększa istotnie prawdopodobieństwa odzyskania długu a jedynie potwierdza istnienie wierzytelności oraz umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeżeli jednak dłużnik – wystawca weksla nie ma majątku ani dochodów – to i sto weksli nie pomoże, długu nie odzyskamy. Więcej… »

kategoria: weksel