Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘weksel’

„Realizacja” weksla

komentarzy 6

Już od dawna nie pouczałem / nie przypominałem na tym blogu, że weksel nie jest zabezpieczeniem i że nazywanie weksla zabezpieczeniem jest szkodliwe. Ja głupi myślałem, że już wszyscy to wiedzą? Wczoraj jednak otrzymałem maila – kolejny przypadek błędnego pojmowania weksla, więc ponownie „apeluję”:

Pytanie: Wzięłam dla partnera kredyt. Rozstaliśmy się. Dostałam od niego weksel własny i spisaliśmy umowę między sobą. Partner regularnie spłaca kredyt lecz stracił pracę. Od miesiąca pracuje w nowej firmie. Jutro kończy się okres, który ustaliliśmy jako ostateczny do spłaty. Do tej pory nie postarał się o kredyt, bo ma umowę na okres próbny. Gdzie mam się teraz udać żeby zrealizować weksel? Czy odzyskam pieniądze? Więcej… »

kategoria: weksel

Za jaką cenę chciałbyś sprzedać weksel?

komentarze 4

Taki krótki mail z archiwum:

Posiadam dwa weksle o wartości łącznej 9 tyś złotych. Chciałabym je sprzedać, ponieważ zależy mi na czasie i nie chcę mieć nic wspólnego z moim dłużnikiem. Czy Państwo zajmują się skupem weksli? Więcej… »

kategoria: weksel

Odwołanie się od nakazu zapłaty z weksla

1 komentarz

Pytanie: Spóźniam się z zapłatą pożyczki. Z działu windykacji firmy pożyczkowej straszył mnie windykator, że jak nie spłacę w ciągu siedmiu dni, to uruchomią na podwójną kwotę weksel który im wystawiłem i „żarty się skończą”, że nakaz zapłaty z weksla może być od razu użyty do egzekucji komorniczej i odwołanie od nakazu nic mi nie da. A jak ich firmowy komornik zajmie się egzekucja to „ani zipnę”. Proszę o poradę, czy to tak może wyglądać prawnie? Więcej… »

kategoria: weksel

Zamiana weksla na gotówkę…

komentarzy 5

Pytanie: Udzieliłem pożyczki w zamian za weksel. Pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki na czas i nie ma zamiaru twierdząc, że zbankrutował w interesach. Mogę prosić Pana o wskazówki techniczne, jak zrealizować w banku weksel to znaczy się zamienić weksel na gotówkę? Więcej… »

kategoria: weksel

Weksel może zdyscyplinować dłużnika

komentarze 3

Niektórzy bezmyślnie traktują weksel jako formę zabezpieczenia wierzytelności. Bezmyślnie bo to przecież jasne, że jeżeli dłużnik nie posiada konta na którym są środki pieniężne oraz jakiegokolwiek innego majątku (pod inna postacią) to weksel czy też raczej tytuł wykonawczy uzyskany z weksla zda się na nic. Mimo tego warto żądać od kontrahenta wystawienia weksla, jako warunku udzielenia kredytu kupieckiego czyli sprzedaży „na termin płatności”. Z weksla można bowiem uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym który nawet gdy nieprawomocny, uprawnia wierzyciela do złożenia u komornika wniosku o zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika. Więcej… »

kategoria: weksel

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO – przykład

komentarze 2

W załączeniu składamy do dyspozycji Banku weksel in blanco przez nas wystawiony na zabezpieczenie pożyczki udzielonej nam przez Bank na podstawie umowy o pożyczkę z dnia … nr … W razie nieuregulowania przez nas w terminie pożyczki względnie nieuiszczenia jakiejkolwiek należności wynikającej z zaciągniętej pożyczki wymaganej i płatnej zgodnie z warunkami wyżej wymienionej umowy, Bank ma prawo wypełnić ten weksel na sumę odpowiadająca naszemu zadłużeniu w Banku łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami oraz opatrzyć go według uznania datą płatności i miejscem płatności zawiadamiając nas listem poleconym pod niżej wskazanym adresem. Więcej… »

kategoria: weksel

Czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy weksel jest dobrym zabezpieczeniem”. Otóż nie, weksel nie tylko że nie jest dobrym zabezpieczeniem wierzytelności ale w ogóle nie jest jej zabezpieczeniem. Tak, wiem o tym, że nawet w tzw. literaturze fachowej pisze się o wekslu jako o zabezpieczeniu wierzytelności, ale to nieprawda, to po prostu błędne, szkodliwe wręcz dla laika określenie funkcji weksla. Weksel nie zabezpiecza odzyskania, wyegzekwowania należności. Więcej… »

kategoria: weksel

Weksel nie jest zabezpieczeniem

komentarze 3

Taki mail: Mam osobę która mi jest winna na dzień dzisiejszy 7500,00 zł. Pożyczka została udzielona na podstawie umowy  zabezpieczona deklaracją wekslową i wekslem in blanco bez protestu. Dłużnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą … w Radomsku Więcej… »

kategoria: weksel

Żądaj kaucji a nie weksla

komentarzy 10

Taki mail:

Witam, w nawiązaniu do naszej wcześniejszej rozmowy telefonicznej zwracam się do Pana z prośbą o odzyskanie naszych należności w wysokości 10.000,- zł., które jest nam winien p. … z tytułu nie wywiązania się z umowy najmu mieszkania. Pan … nie płacił należności wynikających z umowy, a po wezwaniu go do zapłaty uciekł z mieszkania pozostawiając po sobie zdewastowaną łazienkę. Przypuszczam że p. … nie opuścił Trójmiasta gdyż jego firma w której był zatrudniony prowadzi na terenie Gdyni jakąś budowę. W załączeniu przesyłam Umowę najmu oraz weksel. W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić.

Więcej… »

kategoria: weksel

Tak może być z wekslami

komentarzy 6

Patrzcie jakiego e-maila przed chwilą otrzymaliśmy:

Działając w imieniu naszego Mocodawcy A.F., zam. w Ż., informuję niniejszym, iż powzięliśmy wiadomość, że jego obecny wierzyciel K.O., zam. w Ł., zamierza zbyć weksle (wystawione jako weksle in blanco), otrzymane od A.F. w 2005 r. w związku z zawarciem w dniu 28.02.2005 r. przez wyżej wymienionych umowy pożyczki na łączną sumę 400.000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy i 00/100) i ją zabezpieczające (weksle gwarancyjne). Więcej… »

kategoria: weksel

Oszust weksel

komentarze 4

Weksel uważany jest za zabezpieczenie zapłaty wierzytelności. Jest to określenie mylące, bardzo wprowadza w błąd wielu wierzycieli. Weksel wcale bowiem nie zwiększa istotnie prawdopodobieństwa odzyskania długu a jedynie potwierdza istnienie wierzytelności oraz umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeżeli jednak dłużnik – wystawca weksla nie ma majątku ani dochodów – to i sto weksli nie pomoże, długu nie odzyskamy. Więcej… »

kategoria: weksel