Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘upadłość’

Upadłość konsumencka a długi z wyłudzeń lub rażącego niedbalstwa dłużnika

komentarzy 19

Pytanie: Dłużnik nie spłaca mi pożyczki prywatnej, okazało się, że komornik nie ma z czego ściągnąć długu, bo ma jeszcze kilka innych kredytów pożyczek itd i oficjalnie nic nie ma. Oczywiście okazało się, że jak pożyczał pieniądze to był już pozadłużany i niewypłacalny. Ostatnio poinformował mnie, że stara się o upadłość konsumencką i nic nie nie będzie oddawał. Jest jakiś sposób na zablokowanie tej procedury? Więcej… »

kategoria: upadłość

„czy niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. jest przestępstwem”

komentarze 2

Takie tytułowe wyrażenie ktoś wpisał w wyszukiwarce. Owszem, jest przestępstwem (oczywiście nie dotyczy to wierzyciela spółki który może ale nie musi tego zrobić). Oto bowiem Art. 586 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Więcej… »

kategoria: upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości w złej wierze złożony

skomentuj

Wniosek o ogłoszenie upadłości nie może być składany jawnie jedynie w celu wywarcia nacisku na dłużnika, aby ten spełnił zaległe świadczenie. Takie działanie wierzyciela traktowane jest przez prawo upadłościowe, jako działanie w złej wierze albowiem informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może doprowadzić do utraty dobrego imienia dłużnika na rynku gospodarczym. To z kolei może spowodować realną szkodę majątkową. Zgodnie z art. 34 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w złej wierze, sąd, oddalając wniosek, obciąży wierzyciela kosztami postępowania i może nakazać wierzycielowi złożenie publicznego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Więcej… »

kategoria: upadłość

„czy jeśli dłużnik ogłosi upadłość można odzyskać jeszcze należność”

komentarzy 18

Takie tytułowe zapytanie wyłowiłem w statystykach odwiedzin bloga. Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość dłużnika, to komornik nie może (już) prowadzić egzekucji. Wchodzi wówczas syndyk i z majątku upadłego dłużnika zaspokaja wierzycieli tylko że najczęściej jest tak, że kontrahenci dłużnika nie otrzymują nic, bo dla nich nie wystarczyło po (częściowym) zaspokojeniu wierzycieli uprzywilejowanych jak Skarb Państwa. Więcej… »

kategoria: upadłość

Upadłościowe wydarzenie historyczne

komentarze 4

Postanowiłem przyznać się do czegoś tu publicznie, wyrzucić to z siebie. Otóż kilka ostatnich wezwań do zgłoszenia wierzytelności upadłych dłużników wyje…ałem do kosza – nie zgłosiłem. Postąpiłem tak albowiem straciłem już całkowicie wiarę na przestrzeni lat w to, że przedsiębiorca może odzyskać choć część należności od dłużnika w upadłości a z kilkadziesiąt zgłoszeń wierzytelności w swej „karierze” wysłałem. Więcej… »

kategoria: upadłość

Jakby kto wniosek o ogłoszenie upadłości pisał… Wskazówki od sędziego

komentarzy 6

Zazwyczaj tylko straszyłem dłużników wnioskiem o ogłoszenie upadłości, przesyłając im odpis rzekomo już dopiero co złożonego w sądzie. ;-). Tak to u mnie z grubsza leci, na przykład:

Wierzyciel: Robert Grabowski, ul. …, 41-200 Sosnowiec
Dłużnik: … Sp. z o.o., KRS …, ul. …, 03-105 Warszawa

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Jako wierzyciel, załączając umowę przelewu powierniczego wierzytelności, wnoszę o ogłoszenie upadłości ww. dłużnika: … Sp. z o.o. reprezentowanego przez Członków Zarządu: …, …. Więcej… »

kategoria: upadłość

Zgłoszenie wierzytelności z wydrukiem nakazu zapłaty wydanym w EPU

komentarze 3

Tak. Kolejna upadłość. Zgłaszam wierzytelność tylko dlatego, żeby klientka nie suszyła mi głowy, bo i tak pewnie (jak zawsze) nic  z tego nie będzie – ani złotówki nie otrzymamy. Zgłoszenie jest jednak o tyle ciekawe, że dokumentem potwierdzającym wierzytelność jest nakaz zapłaty wydany przez e-sąd czyli w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Więcej… »

kategoria: upadłość

Dłużnik w upadłości a windykacja

skomentuj

Taki mail: Proszę o przemyślenie sprawę windykacji kwoty 46.490,05 zł od … Prezes … ogłosił upadłość firmy, maszyny przeniósł sobie do firmy żony z którą ma rozdzielność majątkową i dalej produkują to co prędzej ,mają się doskonale ,a nasze chore prawo jest na takich oszustów bezsilne. Gdyby chcieli to by dług spłacili, bo mają takie możliwości. Więcej… »

kategoria: upadłość

Wstrzymajcie się z pozwami przeciwko Amber Gold

komentarzy 5

Z mieszanymi odczuciami sam przyjąłem już od kilku klientów zlecenia windykacji depozytów od Amber Gold Sp. z o.o. Dochodzą mnie słuchy, że niektóre kancelarie prawne czy adwokackie już „łowią” klientów na wnoszenie pozwów o zapłatę i co niektóre złowiły ich już wielu, może dziesiątki, może setki…. Zastępstwo procesowe kosztuje niemało, zwłaszcza jak chodzi o depozyt na kilkadziesiąt lub więcej tysięcy złotych. Więcej… »

kategoria: upadłość

Zwlekanie z windykacją

skomentuj

Taki mail: Prowadzę sprawy księgowe dużego Gospodarstwa Rolnego  położonego pod …. Gospodarstwo powyższe sprzedaje między innymi ziemniaki dla Firmy …. z Dębicy. Współpraca handlowa trwa od kilku lat, ale za poprzedni sezon wyjątkowo trudno jest nam wyegzekwować zapłatę za ziemniaki. I tak faktury (są potwierdzenia dostaw nie kwestionowane) wystawione w listopadzie, grudniu 2010r z odroczonym terminem zapłaty w wysokości 30-90 dni do chwili obecnej nie są zapłacone. Więcej… »

kategoria: upadłość

Windykacja upadłej kobiety

skomentuj

Taki mail: Chciałabym zlecić Państwu windykacje należności z faktury podpisanej przez właścicielkę firmy w Brzesku za remont lokalu użytkowego na kwotę 7649,4. Faktura została wystawiona 5 maja 2010 z terminem płatności 24.05.2010. Było wysłane jedno wezwanie do zapłaty. Więcej… »

kategoria: upadłość

„czy firmy windykacyjne mogą zmusić do ogłoszenia upadłości”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy firmy windykacyjne mogą zmusić do ogłoszenia upadłości”. No, ja mogę, bo windykacje prowadzę tylko na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności a więc występuję jako wierzyciel dłużnika. Firma windykacyjna działająca na podstawie „zwykłego” pełnomocnictwa nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Więcej… »

kategoria: upadłość

„upadłość a windykacja”

komentarze 4

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „upadłość a windykacja”. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika, nie wolno prowadzić ani windykacji ani komorniczego postępowania windykacyjnego. Tylko syndyk działa w sprawie spieniężając i dzieląc majątek upadłego dłużnika, o ile cokolwiek jeszcze pozostało. Mam takiego jednego klienta – rolnika, co wydzwania do mnie po oryginały faktur w sprawie przeciwko spółce jawnej której ogłoszono upadłość z rok temu. Więcej… »

kategoria: upadłość

„czy wierzyciel może ogłosić upadłość sp z o.o.”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy wierzyciel może ogłosić upadłość sp z o. o.” Tak, na szczęście dla mnie, może ale zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości a ogłosić upadłość może tylko sąd. Więcej… »

kategoria: upadłość

„czy warto pozywać po ogłoszeniu upadłości”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy warto pozywać po ogłoszeniu upadłości”. Tak, warto jeżeli chcesz sobie poćwiczyć pisanie pozwów. 🙂 Więcej… »

kategoria: upadłość