Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘umowy’

Umowa B2B zawarta przez telefon; cena niezgodna z umową

komentarzy 5

Pytanie: Mam jeszcze jeden problem jeśli można. Podpisałem umowę na tel t-mobile (zamówienie było telefonicznie na odległość), chciałbym skorzystać z odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, gdyż zostałem wprowadzony w błąd. Pan co dzwonił do mnie z t-mobile proponował mi abonament 35 zł a tu jest 50 zł. Co w takiej sytuacji mam zrobić. Dokładnie jest to aneks do umowy i teraz jak do niego zadzwoniłem to mówi, że to odstąpienie 10 dni nie przysługuje mi bo to jest na firmę. Więcej… »

kategoria: umowy

Opóźnienie w zapłacie a kara umowna

komentarze 3

Pytanie: Miałem już nie raz problem z jednym klientem to znaczy nie płacił na czas. Dlatego do ostatniej faktury napisałem umowę według której za nawet jednodniowe spóźnienie zapłaci karę umowną w wysokości 2000 złotych. Sytuacja jest następująca: termin zapłaty faktury 21 stycznia, pieniądze od niego mam na koncie bankowym 22 stycznia (cała kwota: 12.300 zł.). Wysyłam mu mailem wezwanie do zapłaty kary umownej dołączając potwierdzenie otrzymanego przelewu a on mi w odpowiedzi potwierdzenie wysłania przelewu: 21 stycznia i komentarz, że kara nie jest należna. Będę zobowiązany za poradę, czy kara umowna jest w takiej sytuacji należna? Więcej… »

kategoria: umowy

Termin zwrotu pożyczki; ustna umowa i pisemne oświadczenie dłużnika

skomentuj

Pytanie: Klient zwrócił się do prawników o poradę w sytuacji, w której może znaleźć się niejeden pożyczkodawca. Dlatego przytaczamy problem i poradę. Otóż pożyczkodawca na podstawie ustnej umowy pożyczki udzielił pożyczki w wysokości 16 tys. zł. Umówili się z pożyczkodawcą, że jest to pożyczka na okres 3 miesięcy. Pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki w tym ustnie ustalonym terminie. Tłumacząc się kłopotami finansowymi sporządził oświadczenie w którym zobowiązał się do spłaty co miesiąc po 1 tys. zł. Pożyczkodawca również podpisał się na tym oświadczeniu. Więcej… »

kategoria: umowy

Nieprecyzyjne podstawy do wypowiedzenia umowy kredytu lub pożyczki

komentarze 2

Niektórym osobom zapewne jest znany zapis w umowie pożyczki prywatnej zgodnie z którym pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć pożyczkobiorcy umowę pożyczki w sytuacji gdy poweźmie informację o pogorszeniu się sytuacji finansowej pożyczkobiorcy mogącej mieć negatywny wpływ na zdolność do spłaty pożyczki w terminie określonym umową. Trochę irytuje mnie taki zapis a trochę śmieszy i już kilka lat nie spotkałem się w żadnej umowie pożyczki prywatnej (pomiędzy osobami prywatnymi) z takim zapisem. Więcej… »

kategoria: umowy

Umowa pożyczki zawarta przez przedstawiciela

skomentuj

Pytanie: W umowie pożyczki napisano: „Umowa pożyczki sporządzona w Warszawie dnia 21.06.2007 r. pomiędzy: 1: Krzysztof L. działający w imieniu córki Marty L. a 2: Wiesław M. Par. 1 Krzysztof L. udziela Wiesławowi L. pożyczki …”. Czyli, że Krzysztof L. udziela pożyczki ale działa w imieniu córki Marty L. Mam zostać nabywcą ww. wierzytelności z tytułu pożyczki w formie umowy przelewu (cesji). Kto ma tą cesję podpisać ze mną jako zbywca wierzytelności, czy ojciec czy córka – kto w końcu jest pożyczkodawcą? Więcej… »

kategoria: umowy

Umowa o kredyt z osobą ubezwłasnowolnioną

komentarzy 9

Pytanie: Pilnie potrzebuję informacji czy komornik może zająć rentę osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która w przeszłości zaciągnęła kredyt na zakup drzwi, dodam że w chwili zawierania umowy była ona ubezwłasnowolniona. Co można zrobić aby ewentualnie wstrzymać taką egzekucję? Więcej… »

kategoria: umowy

Umowa pożyczki bez określenia terminu zwrotu

komentarze 2

Najczęściej umowami pożyczki bez określonego terminu zwrotu są prywatne których dowodem jest tylko bankowe potwierdzenie przelewu. Umowa pożyczki została więc zawarta w formie ustnej i gdyby nie to potwierdzenie przelewu kwoty pożyczki, to taka ustna umowa praktycznie byłaby nie do udowodnienia że została rzeczywiście zawarta. Więcej… »

kategoria: umowy

Kupił samochód który jest własnością banku, zbywca to zataił.

skomentuj

W celu zabezpieczenia kredytu bank może np. zawrzeć z kredytobiorcą umowę przewłaszczenia samochodu należącego do kredytobiorcy. Kredytobiorca przenosi wówczas własność pojazdu na bank pod warunkiem zwrotu prawa własności pojazdu w momencie dokonania spłaty kredytu, przy czym pojazd pozostaje w posiadaniu przewłaszczającego. Niejednokrotnie tego rodzaju umowa została zawarta bez dokonania stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Więcej… »

kategoria: banki,umowy

Pożyczki dla osób pijanych, nieoprocentowane…

komentarze 2

Wziąłeś na przykład przez internet szybką chwilówkę (którąś z tych tutaj) masz świadków na to, że byłeś pijany w sztok? Wygląda na to, że taka umowa pożyczki jest nieważna a Ty oddasz tylko kapitał który pożyczyłeś. Przeczytaj poniższą opinię prawną.

Opinia prawna sporządzona dla Pana Roberta Grabowskiego, prowadzącego działalność pod firmą Grabowski Robert „GRABOWSKI INKASSO – DORADZTWO FINANSOWO – PRAWNE” z siedzibą w Sosnowcu w sprawie ważności umowy zawartej przez osobę znajdującą się w stanie upojenia alkoholowego

I. Stan faktyczny.
Mailem z dnia 19 stycznia br. Pan Robert Grabowski zwrócił się z pytaniem o hipotetyczną możliwość i ewentualny termin do odstąpienia od umowy pożyczki, zawartej w stanie upojenia alkoholowego, którego konsekwencją byłby także brak pamięci o samym fakcie zawarcia umowy pożyczki, jak również niemożność doszukania się własnego egzemplarza tejże umowy. Więcej… »

kategoria: umowy

O zaopiniowanie umowy windykacji znajomy mnie poprosił

komentarze 4

Od znajomych nie przyjmuję zleceń windykacji. Czasem coś tam tylko bezpłatnie doradzę.

Ostatnio znajomy (któremu odmówiłem przyjęcia sprawy) zwrócił się do mnie z prośbą o zaopiniowanie umowy windykacji którą zaoferowała mu inna firma windykacyjna. Chodzi o windykację pożyczki które to roszczenie jest już od dawna stwierdzone tytułem wykonawczym a komornik egzekucję umorzył jako bezskuteczną. Więcej… »

kategoria: umowy,windykacja

Ważność umowy w języku polskim z osobą nie znającą tego języka

komentarze 3

Ja do prawnika:

Czasem zdarzają się zapytania od firm zagranicznych w których osoby uprawnione do podpisywania umów nie znają języka polskiego. Mimo tego skłonni są podpisywać umowy cesji ufając podwładnemu który zna język polski i słownie przetłumaczy im zapisy umowy. Czy dłużnik może zakwestionować ważność takiej umowy? Więcej… »

kategoria: umowy

Wezwanie do wykonania umowy po dokonaniu przedpłaty

skomentuj

Pytanie: Witam z Torunia. Dwa lata temu korzystałem Państwa pomocy przy odzyskaniu należności od firmy … i byłem bardzo zadowolony ze skuteczności z jaką Państwo poprowadzili tą sprawę. W obecnej chwili mam problem inną firmą, która oferowała mi zakup towaru. Wyrażając chęć jego zakupu dostałem od nich FV Pro-Forma i za towar zapłaciłem ( przeszło ponad 300000PLN) na konto. Po otrzymaniu prze nich pieniędzy wysłali mi zupełnie inny towar niż zamówiłem, którego oczywiście nie przyjąłem. Więcej… »

kategoria: umowy

Zobowiązania bezterminowe a bez terminu zwrotu

skomentuj

Dowiedziałam się dzisiaj o istnieniu takiego „dziwolągu” jak „zobowiązanie bezterminowe” więc pomyślałem sobie, że napiszę o tym, bo może się komuś przyda. W zasadzie, to gotowca mam (bardzo lubię gotowce). Najpierw zatem moje pytanie do jednego z naszych prawników: Więcej… »

kategoria: umowy

Pożyczka bez umowy pisemnej – tytuł przelewu

komentarze 3

Taki mail: Dzień dobry. 19 maja 2011 roku przelałem z mojego konta na konto dłużnika z Bielska-Białej (jest on moim znajomym – pożyczka) kwotę 4000zł, w tytule przelewu pożyczka do 20 VI 2011 r. Nie podpisywaliśmy żadnych dodatkowych umów itp. Mam tylko dane zameldowania dłużnika z dowodu osobistego, imię i nazwisko. Dłużnik oddał mi we wrześniu 2011 roku kwotę 2000zł bezpośrednio do moich rąk (bez żadnego potwierdzenia). Więcej… »

kategoria: umowy

„umowa pożyczki bez notariusza”

1 komentarz

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „umowa pożyczki bez notariusza”. Chodzi Ci o to, czy jest ważna? Tak, jest ważna, choćby i na przysłowiowym kolanie albo na desce klozetowej spisana. Po co więc ludzie niektórzy chadzają do notariusza i w jego obecności spisują umowę pożyczki zwłaszcza w formie aktu notarialnego? Więcej… »

kategoria: umowy