Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘ubezpieczenia’

Ubezpieczenie turystyczne

skomentuj

Ubezpieczenie turystyczne (korzystne oferty są tutaj) należy do segmentu dobrowolnych form ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie skierowanych dla osób, które wyjeżdżają na wakacje bądź zasłużony urlop. Może je wykupić każda osoba, nawet ta, która nie korzysta z usług biura podróży, organizując swój wypoczynek we własnym zakresie. Ubezpieczenie turystyczne jest bardzo przydatnym rozwiązaniem chroniącym nasz portfel na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

skomentuj

Gdy decydujemy się na ubezpieczenie naszego domu lub mieszkania, musimy zastanowić się czy objąć ochroną także inne elementy naszego majątku takie jak garaż, budynki gospodarcze, ogrodzenia. W ramach polisy możemy zabezpieczyć nie tylko elementy stałe, ale również ruchomości, czyli całe wyposażenie naszego domu, a także sprzęt sportowy, fotograficzny, sprzęt elektroniczny czy dzieła sztuki. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Najpopularniejsze produkty ubezpieczeniowe w Polsce

skomentuj

Branża ubezpieczeniowa rozwija się w naszym kraju w niezwykle dynamicznym tempie. Z pewnością po części jest to zasługa obowiązkowym ubezpieczeniom (głównie OC pojazdów). Jednak w dużej mierze również i samodzielnie dochodzimy do wniosków, że lepiej dmuchać na zimne i wykupić ubezpieczenie pozwalające nam na zabezpieczenie przyszłości zarówno nasze, naszej rodziny jak też i naszego mienia. Zobaczmy więc, jakie produkty ubezpieczeniowe są najpopularniejsze w naszym kraju. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Ubezpieczenie NWW dla dzieci i młodzieży

skomentuj

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej to cieszące się największym powodzeniem ubezpieczenie i większość zwłaszcza rodziców dzieci wykupuje je dla swych pociech jak i sporo studentów dla siebie samych. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Ubezpieczenia PZU – opinie, forum

komentarze 2

PZU czyli skrót od nazwy (pełnej) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna to firma ubezpieczeniowa zapewne najbardziej rozpoznawalna zwłaszcza przez średnie i starsze pokolenie Polaków pośród których jest mnóstwo osób które z sentymentu ubezpieczają siebie i swe mienie w tej firmie, nawet nie porównując oferty PZU z ofertami innych ubezpieczycieli. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Ubezpieczenie niepracującej osoby

skomentuj

Jak wskazuje przepis art. 68 ust. 1 niniejszej ustawy osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 13 ust. 2 lit. f rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35), może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Ubezpieczenia nieruchomości – bezpieczne czy nie?

skomentuj

Życie w nieubezpieczonym mieszkaniu lub domu zakrawa na czyste szaleństwo. Niewiele potrzeba, abyśmy stracili nasz dobytek, dlatego też warto być na taką ewentualność jak najlepiej przygotowanym. Decydując się jednak na podpisanie konkretnego ubezpieczenia (dobre są tutaj), należy się bardzo dokładnie zastanowić. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń na życie

1 komentarz

Ubezpieczenia na życie (najlepsze oferty są tutaj) możemy podzielić na 5 podstawowych grup. W ten sposób, w zależności od naszych potrzeb możemy dobrać indywidualnie ubezpieczenie zgodne z naszymi oczekiwaniami. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

skomentuj

Wybór idealnego ubezpieczenia na życie (polecane oferty są tutaj) to sprawa indywidualna, uzależniona od konkretnych potrzeb i środków finansowych, jakie jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel. Jest jednak kilka ważnych elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

skomentuj

Na rynku istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, ale w przypadku samochodów najpopularniejszych jest zaledwie kilka. Tylko jedno z nich jest zaś obowiązkowe dla posiadaczy samochodów – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Zobaczmy więc czym charakteryzuje się to oraz inne rodzaje ubezpieczeń samochodowych których najlepsze według nas oferty są tutaj. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Wybór ubezpieczyciela a odszkodowanie

skomentuj

Ubezpieczenie OC (polecamy oferty tutaj) jest obowiązkowe i dotyczy każdego, kto jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Takie ubezpieczenie jest ustalone przez prawo i jest nazywane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Brak polisy OC

1 komentarz

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany raz w roku wybrać ubezpieczyciela i uzyskać polisę OC (dobre oferty są tutaj). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej reguluje ustawa prawna. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie i nie ma od niego żadnych zwolnień ani też wyjątków. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Czym jest ubezpieczenie OC

1 komentarz

Ubezpieczenie OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (najlepsze oferty mamy tutaj) jest obowiązkowym ubezpieczeniem, jakie musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Takie ubezpieczenie jest określone przepisami prawa i brak posiadania polisy OC może skutkować karami. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Mity na temat OC

skomentuj

O obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) krąży wiele opinii, które wcale nie muszą być prawdziwe, postaram się rozwiać najczęstsze wątpliwości związane z tym typem polisy.

Po pierwsze w powszechnej opinii przyjęło się myśleć, że tylko policja podczas kontroli drogowej ma możliwość sprawdzenia, czy posiadamy ważne ubezpieczenie OC. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia

Wartość odtworzeniowa a rzeczywista

komentarze 2

Oferta ubezpieczenia jest generalnie tym korzystniejsza im szerszy jest zakres ubezpieczenia (co nie dotyczy ubezpieczenia OC gdyż w jego przypadku zakres jest taki sam, niezależnie od oferty). Ubezpieczenie musi być odpowiednio drogie jeśli ma zapewnić całkowitą likwidację powstałej szkody, choć nie musi to oczywiście oznaczać  że im droższe tym lepsze. Więcej… »

kategoria: ubezpieczenia