Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘spółka z o.o.’

Gdy znikasz zarząd spółki z powodu komornika…

komentarze 2

… to najpierw każ ustanowić pełnomocnika.

Takie pytanie od spółki z o.o. otrzymałem: Czy wie Pan w jaki sposób spółka-dłużnik może być reprezentowana na licytacji komorniczej (prawdopodobnie chodzi o egzekucję a nie już o samą licytację – przyp. admina), celem wstrzymania licytacji, w momencie gdy brak w niej zarządu? Pomimo braku zarządu mamy obawy o działania komornika i sędziego (błędne powiadomienie wierzyciela i dłużnika i brak reakcji komornika na to) i chcielibyśmy umocować kogoś – dać pełnomocnictwo – do składania wniosków na licytacji komorniczej. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Egzekucja przeciwko spółce z o.o. bez zarządu. Ustanowienie kuratora.

skomentuj

Pytanie: Mam następujący problem. Otóż posiadam wyrok przeciwko sp. z o. o. z siedzibą (ówcześnie) w Dąbrowie Górniczej.

Po uprawomocnieniu się wyroku (styczeń 2015 r.) skierowałam wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko sp. z o. o. W trakcie egzekucji okazało się, iż rzeczona spółka nie posiada organów, brak zarządu. Tu wskażę, że w trakcie procesu zarząd jeszcze istniał, mam nawet dane prezesa zarządu (kserokopia dowodu osobistego). Komornik wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych, poprzez skierowanie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla sp. z o. o. Na podstawie art. 42 k.c. skierowałam do sądu wniosek o ustanowienie owego kuratora. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Wniosek egzekucyjny przeciwko holdingowi spółce z o.o.

skomentuj

Pytanie: Otrzymałem pierwszy nakaz zapłaty przeciwko holdingowi … sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która nie wykupiła obligacji. Ponieważ nigdy dotąd nie dochodziłem wierzytelności i jest to pierwsza tego typu sprawa proszę o pomoc i wzór jak napisać dobry wniosek do komornika.

Spółka mataczy i pomimo tego że w KRS podaje siedzibę we Wrocławiu jest to wirtualne biuro. Rzeczywistą siedzibą jest Legnica ul … gdzie siedzą wszystkie osoby z sitwy z kilku innych powiązanych  spółek. To ustaliliśmy z innymi poszkodowanymi obligatariuszami, bo niestety te pozostałe spółki też wyemitowały obligacje i ich nie spłacają. Więcej… »

Wstawienie prezesa – słupa do zadłużonej spółki celem uniknięcia odpowiedzialności przez poprzedniego prezesa

komentarze 4

Pytanie: Spółka z o.o. dokonała w mojej firmie zakupu na ponad 60 tys. zł. Mój błąd, że nie sprawdziłem jej jak należy, bo chociaż w żadnym rejestrze długów nie figurowała, to wystarczyło poszukać wpisów w internecie, o tym sposobie dowiedziałem się z Pana bloga, niestety za późno. Spółka nie zapłaciła, wystąpiłem do sądu po nakaz zapłaty, następnie do komornika i klapa, egzekucja zupełnie bezskuteczna. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Egzekucja z udziałów w spółce z o.o. i czy jak komornik dowie się, że dłużnik jest udziałowcem

komentarze 2

Pytanie: Przeczytałem Twój artykuł właśnie,( bardzo ciekawy ) o zakładaniu spółek z o.o. przez osoby zadłużone. Właśnie jestem na etapie, powiedzmy ” szukania innej drogi”, która umożliwiłaby mi w końcu na rozpoczęcie od nowa działalności, dzięki której może zacznę w końcu po 4 latach żyć.

Po utracie wszystkiego – dosłownie – od rodziny,dzieci po majątek, firmę, którą budowałem przez 8 lat oraz życiu na pokoju za granicą. – rozpocznę w miarę normalne życie, gdzie słowo normalne jest mocno powiedziane.

Otóż, chcę rozpocząć na nowo działalność w kraju, ale nie uśmiecha mi się status osoby prowadzącej działalność. Myślę o spółce z o.o. ,ale niestety przeszkodą jest jeszcze egzekucja komornicza. Chciałbym przyspieszyć jej spłatę stąd myśl o powrocie do biznesu. Więcej… »

Pozwany zarejestrowany na Cyprze

komentarzy 6

Pytanie: Sąd w sprawie z mojego powództwa wzywa mnie do wykazania odpowiednim dokumentem rejestrowym istnienia pozwanego podmiotu, wykazania siedziby (adresu) oraz składu organu zarządzającego pod rygorem zawieszenia postępowania, a także do wykazania odpowiednim dokumentem, że serwis X.pl (na którym doszło do naruszeń moich dóbr osobistych) jest przedmiotem własności pozwanego podmiotu, pod rygorem przyjęcia, że nie została wykazana legitymacja procesowa bierna pozwanego podmiotu. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

komentarze 4

Odpowiedzialność spółki z o.o. a ściślej jej członków zarządu nie jest aż tak bardzo ograniczona, jak może niektórzy myślą. Wciąż nie wszyscy wiedzą o tym, że jeśli komornicze postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczne, to członkowie zarządu takiej spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność finansową za zobowiązanie tejże. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Kredyt hipoteczny dla spółki z o.o. a sprawdzenie prezesa

1 komentarz

Ten temat poruszył ktoś niedawno w komentarzu na tym blogu i obiecałem że poświęcę temu zagadnieniu osobny wpis. Jakoś nie chciało mi się dokonywać nowego wpisu bo wizę że wciąż przybywa komentarzy zwłaszcza do poprzedniego wpisu, ale skoro zapowiedziałem, to niniejszym piszę. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Czas dla prezesów spółki z o.o.

komentarzy 12

Nie wiem, co wyjdzie z tego wpisu, bo piszę po dwóch butelkach wina czyli, jak to określa znajomy adwokat, po dwóch korkach. A pije dlatego, że chce na jutro być zdrowy; przeziębiłem się biegając w deszczu. Czerwone wino słuchajcie, działa przeciwzapalnie. Im więcej w siebie wlejesz, tym większe szanse na to że infekcję w zarodku pokonasz.  Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Nieściągalny dłużnik został prezesem w nieźle prosperującej spółce z o.o.

komentarzy 8

Egzekucja komornicza przeciwko dłużnikowi – bezskuteczna, ze wszystkiego: z wynagrodzenia, z kont bankowych (firmowych jak też osobistych), z wierzytelności, z nieruchomości jak i z nieruchomości tak zaje….anych hipotekami, że przewyższają znacznie kwotowo wartość nieruchomości. Nazwa spółki w której został prezesem jest taka sama jak jego niegdysiejszej jednoosobowej firmy, tylko oczywiście „Sp. z o.o.” dodano. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem?

komentarze 4

Możesz bowiem paść ofiarą nadużyć których sprawcy nie zostaną ukarani gdyż ich „wierzytelności” będą stwierdzone prawomocnymi wyrokami? Chodzi mi konkretnie o sytuację opisaną tutaj: EPU – wezwanie do wskazania adresu pozwanego. Nakaz zapłaty wysłany przez sąd pod nieaktualny adres spółki z o.o. powróci z adnotacją na kopercie „adresat wyprowadził się” i sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu siedziby spółki. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Egzekucja przeciwko spółce która zmieniła nazwę

skomentuj

Widzę, że niektórzy mają problem z tytułowa sytuacją – niepotrzebnie przejmują się. Spółka która zmieniła nazwę jest wciąż tą sama spółką skoro ma ten sam KRS, NIP i oczywiście REGON. Jeśli w tytule wykonawczym będzie poprzednia nazwa spółki, to we wniosku egzekucyjnym do komornika zaznacz, że spółka zmieniła nazwę. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Brak majątku spółki z o.o. a upadłość

komentarze 2

Art. 13 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony przez sąd w sytuacji, gdy majątek dłużnika co do którego wniesiono o ogłoszenie upadłości nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli więc spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie posiada żadnego majątku, to najprawdopodobniej po złożeniu przez któregokolwiek z uprawnionych wniosku o ogłoszenie jej upadłości, sąd taki wniosek oddali powołując się właśnie na art. 13 wspomnianej ustawy. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

Odzyskanie długu od spółki z o.o.

komentarze 2

Ponieważ w statystykach odwiedzin bloga tytułowe pytanie pojawia się coraz częściej, więc kilka zdań ode mnie w tym temacie. Jeżeli spółka faktycznie prowadzi działalność gospodarczą (przy okazji, dobry leasing oferują tutaj), to takie zlecenia lubimy. Jakoś łatwiej nam się odzyskuje długi od spółek z o.o. niż od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znacznie gorzej, gdy już działalności nie prowadzi. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.

A ja zarobiłem na Amber Gold

komentarze 3

Media huczą o Amber Gold Sp. z o.o i prezesie tej spółki w związku z problemami rzeszy klientów z odzyskaniem pieniędzy – depozytów. Mnie w tym wszystkim irytuje tylko to, że osoba mająca sądowy zakaz pełnienia funkcji członka zarządu, funkcję tę pełniła. Jak się bowiem okazało, osoby zostające członkami zarządu (w tym prezesami) nie są sprawdzane przez sądy co do tego, czy aby nie orzeczono wobec nich wspomnianego zakazu. Więcej… »

kategoria: spółka z o.o.