Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘pozew’

Adres zameldowania inny niż zamieszkania – pozew

skomentuj

I jeszcze jeden mail z archiwum: Moja sprawa wygląda następująco. Lokatorka, której wynajmowałem mieszkanie w Poznaniu wyprowadziła się w nocy i klucz od mieszkania wrzuciła do skrzynki pocztowej. Zostawiła niezapłacone rachunki i czynsz za okres wypowiedzenia za ponad 2000 pln. Znam tylko jej adres zameldowania – Bytom, ale wiem, że mieszka w Poznaniu tylko adresu nie znam. Więcej… »

kategoria: pozew

Zwrot pozwu a bieg przedawnienia

komentarzy 5

Pytanie: Wystawiłem dłużnikowi fakturę z dniem płatności 13 luty 2014, za sprzedaż materiałów biurowych. Nie płacił wcale tej faktury. Na skutek różnych problemów z działaniem firmy dopiero tuż przed przedawnieniem, to jest w lutym tego (2016 – przyp. admina) roku wniosłem pozew do e-sądu. E-sąd nie wiedzieć czemu stwierdził, że nie widzi podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do sądu dłużnika. Więcej… »

kategoria: pozew

Ograniczenie roszczenia a postępowanie uproszczone

skomentuj

Pytanie: Przeczytałam w Państwa serwisie poradę zgodnie z którą możliwe jest ograniczenie powództwa i uzyskanie nakazu zapłaty co do części roszczenia. Czy ograniczenie roszczenia na przykład do wartości sześć tysięcy złotych daje mi prawo do przeprowadzenia przez sąd postępowania uproszczonego? Więcej… »

kategoria: pozew

Próbny pozew z ograniczeniem roszczenia

skomentuj

Pytanie: Rozważając kwestie optymalizacji kosztów i ryzyka procesowego, naszło mnie pytanie czy można występować z roszczeniem częściowym w postępowaniu upominawczym przy kwocie większej niż 10 tysięcy złotych. Przykładowo mając roszczenie na 20 tysięcy złotych, występujemy np. o 5 tysięcy złotych w postępowaniu upominawczym, w celu otrzymania nakazu zapłaty na tą sumę zastrzegając jednocześnie, że kwota ta nie wyczerpuje całego roszczenia. W przypadku braku sprzeciwu i po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, kierujemy pozostałą część roszczenia do postępowaniu upominawczego. Więcej… »

kategoria: pozew

Brak żądania w pozwie zwrotu kosztów procesu; uzupełnienie pozwu

komentarzy 7

Pytanie: Jakiś czas temu złożyłem pozew o zapłatę razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, który to wniosek sąd oddalił, ale w pozwie nie napisałem, że domagam się zwrotu kosztów sądowych od pozwanego, ponieważ myślałem, że mój wniosek sąd uwzględni. I teraz muszę uiścić opłatę sądową (wziąłem na to chwilówkę), ale jak mogę się domagać od pozwanego zwrotu tej opłaty? Więcej… »

kategoria: pozew

„nie zaokrągliłam wartości przedmiotu sporu co teraz”

komentarzy 16

Takie tytułowe zapytanie zauważyłem w statystykach odwiedzin tego bloga. Nie przejmuj się, wszystko jest w porządku pod tym względem; nie trzeba zaokrąglać. Złożyłem w swej „karierze” setki pozwów do sądów w całym kraju, do cywilnych, do gospodarczych, do e-sądu też. I nigdy żaden sąd (a dokładnie sędzia lub referendarz, bo budynki nie rozpatrują pozwów tylko ludzie) nie zakwestionował podawania groszy w wartości przedmiotu sporu. Zaokrągla się tylko wpis sądowy, zawsze w górę do pełnej złotówki. Więcej… »

kategoria: pozew

Jak napisać pozew o zapłatę czyli zrób prawnikom wspak

komentarzy 7

Zakładam niniejszym wątek pomocy dla osób które postanowiły, że nie dadzą zarobić prawnikowi i same wniosą pozew o zapłatę faktury, pożyczki itp. Nie będę tu pisał niniejszym o podstawach, czyli co ma zawierać pozew itd., na ten temat wiele jest publikacji w internecie. W komentarzach natomiast albo mailem do mnie możecie pytać o konkrety, szczegóły na etapie pisania pozwu ale także w sprawie problemów które pojawią się w toku procesu, zwłaszcza po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu (jak odpowiedzieć na dany zarzut pozwanego, wnioski dowodowe…). Więcej… »

kategoria: pozew

Pozew i dowody

skomentuj

Powód (wierzyciel) musi być w stanie wykazać, że roszczenie, ze wierzytelność której dochodzi pozwem, przysługuje mu. To na nim jako na wnoszącym powództwo o zapłatę będzie spoczywał ewentualny obowiązek wykazania tego a nie na pozwanym (dłużniku) że roszczenie powodowi nie przysługuje. Napisaliśmy „ewentualny obowiązek” gdyż w wielu sprawach sąd wydaje nakaz zapłaty nawet wówczas gdy powód nie przedstawił w pozwie niezbitych dowodów, czyli np. na podstawie niepodpisanych faktur które wystawił pozwanemu. Więcej… »

kategoria: pozew

Samodzielnie wnieś pozew o zapłatę pożyczki

skomentuj

Moda na zlecanie odzyskiwania należności firmom windykacyjnym nie mija a przeciwnie, zjawisko przybiera na sile. Firmy windykacyjne dość pomysłowo reklamują swoje usługi ale rzeczywistość wygląda często znacznie gorzej niż obietnice. Zamiast szybkiego odzyskania kasy, sprawę trzeba często pchać do sądu a prowizję i tak trzeba firmie windykacyjnej zapłacić, chociaż sprawa trwa miesiącami albo znacznie dłużej niż rok zanim wreszcie należność zostanie wyegzekwowana przez komornika, o ile zostanie. Więcej… »

kategoria: pozew

Jak opłacić pozew o zapłatę. Postępowanie nakazowe a upominawcze.

komentarze 2

Pytanie: Mam niezapłaconą umowę pożyczki i późniejsza ugodę z dłużnikiem, chyba pójdę po wyrok do sądu. mam takie pytanie: jak opłacić pozew i jak ustalić wysokość opłaty? Wezwanie do zapłaty już wysłałam.

Więcej… »

kategoria: pozew

Urzędowy formularz pozwu „P” obowiązkowy po przekazaniu z EPU?

komentarze 2

Być może jest to fałszywy alarm, ale radzę uważać, dopóki nie sprawdzicie. Chodzi o wezwania do usunięcia braków formalnych kierowane z sądów rejonowych do powodów, po przekazaniu spraw z e-sądu w wyniku stwierdzenia (rzekomo) braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU. Więcej… »

kategoria: pozew

„czy pozew można wysłać listownie”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy pozew można wysłać listownie”. Można wysłać pocztą i jeśli już, to najlepiej pocztą poleconą. Jednak i w takim przypadku w sądzie może zaginąć któryś z załączników i nie udowodnisz, że Ty na pewno go załączyłeś do pozwu. Nie twierdzę, że celowo go w sądzie usuną, po prostu może zaginąć, choć w setkach moich spraw swego czasu do sądu wysyłanych pocztą, jeszcze chyba nie miałem takiego przypadku. Więcej… »

kategoria: pozew

„fałszywy pozew sądowy”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „fałszywy pozew sądowy”. Jak to „fałszywy”, znaczy się bezpodstawne żądanie zapłaty w pozwie, tak? Nie denerwuj się, po prostu po otrzymaniu nakazu zapłaty złóż w terminie 14 dni sprzeciw a w nim wyłuszcz Twoje zarzuty, dlaczego powództwo jest bezpodstawne. Więcej… »

kategoria: pozew

„do którego sądu pozew”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „do którego sądu pozew”. Jeżeli chodzi o pozew np. o zapłatę pożyczki albo faktur sprzedaży, to możesz kierować pozew do sądu właściwego miejscowo dla miejsca twojego zamieszkania albo siedziby spółki którą reprezentujesz. Pod warunkiem, że w umowie z dłużnikiem nie zastrzeżono, że sądem właściwym miejscowo będzie ten właściwy dla jego miejsca zamieszkania / siedziby. Więcej… »

kategoria: pozew