Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘pozew’

Adres zameldowania inny niż zamieszkania – pozew

skomentuj

I jeszcze jeden mail z archiwum: Moja sprawa wygląda następująco. Lokatorka, której wynajmowałem mieszkanie w Poznaniu wyprowadziła się w nocy i klucz od mieszkania wrzuciła do skrzynki pocztowej. Zostawiła niezapłacone rachunki i czynsz za okres wypowiedzenia za ponad 2000 pln. Znam tylko jej adres zameldowania – Bytom, ale wiem, że mieszka w Poznaniu tylko adresu nie znam. Więcej… »

kategoria: pozew

Pozew wniesiony tuż po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty

1 komentarz

Pytanie: Miałem dług fakturowy na prawie sześć tysięcy złotych. Adwokat wierzyciela przysłał mi przedsądowe wezwanie do zapłaty w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania i ten termin upłyną 17 maja. Zapłaty dokonałem 20 maja a więc trzy dni po terminie. Wczoraj zatelefonował wierzyciel i podziękował za wpłatę ale powiedział, że adwokat 19 maja wniósł pozew do sądu i przez to muszę jeszcze 2400 złotych dopłacić, koszty adwokackie. Więcej… »

kategoria: pozew

Zwrot pozwu a bieg przedawnienia

komentarzy 5

Pytanie: Wystawiłem dłużnikowi fakturę z dniem płatności 13 luty 2014, za sprzedaż materiałów biurowych. Nie płacił wcale tej faktury. Na skutek różnych problemów z działaniem firmy dopiero tuż przed przedawnieniem, to jest w lutym tego (2016 – przyp. admina) roku wniosłem pozew do e-sądu. E-sąd nie wiedzieć czemu stwierdził, że nie widzi podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do sądu dłużnika. Więcej… »

kategoria: pozew

Cofnięcie pozwu po spłacie długu a zwrot kosztów procesu

skomentuj

Pytanie: Właśnie wyszukałem w google, że jak cofnę pozew a odpis pozwu został już dostarczony stronie przeciwnej to sąd zwróci mi tylko połowę kosztów. Jest ewidentne że B. sp z o o zapłaciła dopiero jak wytoczyłem pozew więc za bardzo nie wiem jak się zachować. Może nie wycofywać pozwu i czekać na rozprawę? Ale to że spółka wykupiła obligacje to chyba muszę sądowi zgłosić? Co Pan radzi? Nie widzę powodu abym miał ponosić jakiekolwiek koszta sądowe bo gdybym nie wszedł na drogę sądową to by nie zapłacili. Więcej… »

kategoria: pozew

Ograniczenie roszczenia a postępowanie uproszczone

skomentuj

Pytanie: Przeczytałam w Państwa serwisie poradę zgodnie z którą możliwe jest ograniczenie powództwa i uzyskanie nakazu zapłaty co do części roszczenia. Czy ograniczenie roszczenia na przykład do wartości sześć tysięcy złotych daje mi prawo do przeprowadzenia przez sąd postępowania uproszczonego? Więcej… »

kategoria: pozew

Próbny pozew z ograniczeniem roszczenia

skomentuj

Pytanie: Rozważając kwestie optymalizacji kosztów i ryzyka procesowego, naszło mnie pytanie czy można występować z roszczeniem częściowym w postępowaniu upominawczym przy kwocie większej niż 10 tysięcy złotych. Przykładowo mając roszczenie na 20 tysięcy złotych, występujemy np. o 5 tysięcy złotych w postępowaniu upominawczym, w celu otrzymania nakazu zapłaty na tą sumę zastrzegając jednocześnie, że kwota ta nie wyczerpuje całego roszczenia. W przypadku braku sprzeciwu i po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, kierujemy pozostałą część roszczenia do postępowaniu upominawczego. Więcej… »

kategoria: pozew

Brak żądania w pozwie zwrotu kosztów procesu; uzupełnienie pozwu

komentarzy 7

Pytanie: Jakiś czas temu złożyłem pozew o zapłatę razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, który to wniosek sąd oddalił, ale w pozwie nie napisałem, że domagam się zwrotu kosztów sądowych od pozwanego, ponieważ myślałem, że mój wniosek sąd uwzględni. I teraz muszę uiścić opłatę sądową (wziąłem na to chwilówkę), ale jak mogę się domagać od pozwanego zwrotu tej opłaty? Więcej… »

kategoria: pozew

„nie zaokrągliłam wartości przedmiotu sporu co teraz”

komentarzy 16

Takie tytułowe zapytanie zauważyłem w statystykach odwiedzin tego bloga. Nie przejmuj się, wszystko jest w porządku pod tym względem; nie trzeba zaokrąglać. Złożyłem w swej „karierze” setki pozwów do sądów w całym kraju, do cywilnych, do gospodarczych, do e-sądu też. I nigdy żaden sąd (a dokładnie sędzia lub referendarz, bo budynki nie rozpatrują pozwów tylko ludzie) nie zakwestionował podawania groszy w wartości przedmiotu sporu. Zaokrągla się tylko wpis sądowy, zawsze w górę do pełnej złotówki. Więcej… »

kategoria: pozew

Jak napisać pozew o zapłatę czyli zrób prawnikom wspak

komentarzy 7

Zakładam niniejszym wątek pomocy dla osób które postanowiły, że nie dadzą zarobić prawnikowi i same wniosą pozew o zapłatę faktury, pożyczki itp. Nie będę tu pisał niniejszym o podstawach, czyli co ma zawierać pozew itd., na ten temat wiele jest publikacji w internecie. W komentarzach natomiast albo mailem do mnie możecie pytać o konkrety, szczegóły na etapie pisania pozwu ale także w sprawie problemów które pojawią się w toku procesu, zwłaszcza po wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu (jak odpowiedzieć na dany zarzut pozwanego, wnioski dowodowe…). Więcej… »

kategoria: pozew

Pozew i dowody

skomentuj

Powód (wierzyciel) musi być w stanie wykazać, że roszczenie, ze wierzytelność której dochodzi pozwem, przysługuje mu. To na nim jako na wnoszącym powództwo o zapłatę będzie spoczywał ewentualny obowiązek wykazania tego a nie na pozwanym (dłużniku) że roszczenie powodowi nie przysługuje. Napisaliśmy „ewentualny obowiązek” gdyż w wielu sprawach sąd wydaje nakaz zapłaty nawet wówczas gdy powód nie przedstawił w pozwie niezbitych dowodów, czyli np. na podstawie niepodpisanych faktur które wystawił pozwanemu. Więcej… »

kategoria: pozew

Samodzielnie wnieś pozew o zapłatę pożyczki

skomentuj

Moda na zlecanie odzyskiwania należności firmom windykacyjnym nie mija a przeciwnie, zjawisko przybiera na sile. Firmy windykacyjne dość pomysłowo reklamują swoje usługi ale rzeczywistość wygląda często znacznie gorzej niż obietnice. Zamiast szybkiego odzyskania kasy, sprawę trzeba często pchać do sądu a prowizję i tak trzeba firmie windykacyjnej zapłacić, chociaż sprawa trwa miesiącami albo znacznie dłużej niż rok zanim wreszcie należność zostanie wyegzekwowana przez komornika, o ile zostanie. Więcej… »

kategoria: pozew

Formularz pozwu i sąd właściwy

skomentuj

Pytanie: Na dniach będę wysyłała wezwanie do zapłaty na ponad 10 tys. Powiedz mi, czy pozew o taką kwotę trzeba złożyć na formularzu, czy normalnie pisemnie? Do tej pory pisałam zawsze na formularzu – to były kwoty niższe niż 10 tyś. Więcej… »

kategoria: pozew

Pozew o zapłatę prywatnej pożyczki

skomentuj

Wierzyciele z tytułu przeterminowanych pożyczek prywatnych nagminnie poszukują firmy windykacyjnej która raczyłaby przyjąć zlecenie odzyskania takiego roszczenia. Z tym może być problem, a to dlatego, że firmy windykacyjne wolą windykować firmy, w stosunku do których łatwiej o szybką i skuteczną windykację przedsądową, czyli łatwiej o szybki zysk. Pożyczkobiorcę prywatnego trudniej skutecznie windykować przedsądowo, bo chroni go po części ustawa o ochronie danych osobowych oraz mieszkanie zamknięte na zamek. Więcej… »

kategoria: pozew

Jak opłacić pozew o zapłatę. Postępowanie nakazowe a upominawcze.

komentarze 2

Pytanie: Mam niezapłaconą umowę pożyczki i późniejsza ugodę z dłużnikiem, chyba pójdę po wyrok do sądu. mam takie pytanie: jak opłacić pozew i jak ustalić wysokość opłaty? Wezwanie do zapłaty już wysłałam.

Więcej… »

kategoria: pozew

Urzędowy formularz pozwu „P” obowiązkowy po przekazaniu z EPU?

komentarze 2

Być może jest to fałszywy alarm, ale radzę uważać, dopóki nie sprawdzicie. Chodzi o wezwania do usunięcia braków formalnych kierowane z sądów rejonowych do powodów, po przekazaniu spraw z e-sądu w wyniku stwierdzenia (rzekomo) braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU. Więcej… »

kategoria: pozew