Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘odszkodowania’

Odpowiedzialność wierzyciela za wyrządzenie szkody dłużnikowi przez windykatorów

skomentuj

Pytanie: Jestem w tak zwanej kropce, bo komornik umorzył egzekucję nic nie odzyskawszy od dłużnika. w naszym rejonie działa firma windykacyjna która podobno jest skuteczna ale nie przebiera w środkach. Podobno naruszanie dóbr osobistych i podobne tematy to podstawowy warsztat ich pracy ale jak legalne metody nie skutkują a wiem o tym, że dłużnik pieniądze ma, to ja nie mam skrupułów zlecić takie windykacje. Więcej… »

Odszkodowanie za spóźnione zajęcie konta bankowego

skomentuj

Pytanie: Ciężko próbuję odzyskać moje pieniądze za pożyczkę udzieloną wtedy jeszcze koledze z osiedla i z pracy. Była firma windykacyjna, nic nie zwojowali. Rozwiązałem z nimi umowę, dałem sprawę prawnikowi, prawomocny nakaz płatniczy załatwił, sprawa teraz zajmuje się już komornik. Wstąpiłem przechodząc do kancelarii prawnej i radca pokazał zajęcie konta dłużnika, kopię. jakoś tak ze dwa tygodnie później spotkałem koleżankę moją i dłużnika. Więcej… »

Prawo poszkodowanego do wglądu w dokumentację szkody

komentarze 2

Pytanie: Czy jako poszkodowany w kolizji drogowej mam prawo wglądu w dokumentację szkody w firmie ubezpieczeniowej sprawcy kolizji?

Zakład ubezpieczeń ma prawny obowiązek udostępniać podmiotowi ubezpieczającemu, ubezpieczonemu jak też osobie występującej z roszczeniem odszkodowawczym informacje i dokumenty szkodowe celem ustalenia czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność a jeżeli tak to również w celu ustalenia wysokości należnego świadczenia. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Termin likwidacji szkody z OC

skomentuj

Pytanie: Sprawca kolizji uszkodził mój samochód w drodze z pracy i zwróciłem się o wypłatę odszkodowania do jego ubezpieczyciela. Sprawa przeciągała się i zadzwoniłem do tej jego ubezpieczalni zapytać co tak długo. Pracownik powiedział mi, że zgodnie z prawem maja 60 dni na przystąpienie do czynności związanych z wyceną szkody. Podał jakiś przepis, ale nie zapamiętałem tylko odniosłem wrażenie, że bawi go to. Nie wie, gdzie to mogę sprawdzić wiec piszę do Pana z prośbą o podanie przepisu w tym temacie. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Naprawa gotówkowo a bezgotówkowo z OC sprawcy wypadku – przykład z życia

komentarzy 11

Brat w Niemczech kupił sobie nową Mazdę a mnie przywiózł Toyotę – kupię od niego do wożenia psa, bo strasznie brudzi samochód. Pech chciał że miał stłuczkę jadąc do Polski ale to nie z jego winy tylko z winy tego z wjechał w brata Toyotę. przyjechała Policja, sprawca nie kwestionował swojej winy, spisali dane z jego ubezpieczenia OC. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Dochodzenie o odszkodowanie za wypadek, kolizję, stłuczkę

skomentuj

Obecnie na drogach jest bardzo duża liczba samochodów. Taka sytuacja powoduje, że codziennie stoimy w korkach, dojazd do pracy zajmuje wiele godzin a zmęczenie i przepracowanie są świetnym kierunkiem do spowodowania stłuczki czy kolizji drogowej. Podobnie w trasie nie trudno o wypadek, którego skutki mogą być straszne. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Wrak samochodu w rozliczeniu szkody. Szkoda całkowita.

skomentuj

Szkoda całkowita zachodzi wówczas, gdy całkowity przewidywany (szacunkowy) koszt naprawy samochodu przekracza jego wartość, jaką miał przed momentem wystąpienia zdarzenia w postaci szkody. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej pojazdu (oczywiście w stanie technicznym sprzed wypadku). Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC

skomentuj

Ustalenie odszkodowania trwa zazwyczaj jakiś czas. Trzeba zebrać odpowiednią dokumentację, w niektórych przypadkach musimy mieć dokumenty ze szpitala, w którym odbyło się leczenie poszkodowane.

Co do zasady termin wypłaty odszkodowania przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe to 30 dni od chwili, gdy została zgłoszona szkoda. Drugim terminem jest czas czternastodniowy i dotyczy on sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie wysokości odszkodowania lub konieczności wypłacenia przez danego ubezpieczyciela. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkód z ubezpieczenia OC

skomentuj

Podstawowym zadaniem obowiązkowego ubezpieczenia auta od odpowiedzialności cywilnej jest ochrona osób poszkodowanych, w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. Dotychczas przepisy były tak skonstruowane, że w momencie wystąpienia kolizji bądź wypadku, poszkodowany zgłaszał swoje żądania do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Niestety, praktyka pokazała, że taka procedura ma poważne wady. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Termin likwidacji szkody komunikacyjnej w praktyce

skomentuj

Gdy mowa jest o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, termin likwidacji szkody komunikacyjnej powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia roszczenia. Powinno, ale często nie następuje. Zakłady ubezpieczeniowe tłumaczą to tym, że miesiąc czasu, to był zbyt krótki okres, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i by móc podjąć decyzję o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Podstawy i zasady ustalania wysokości odszkodowania dla pieszych ofiar wypadków drogowych

skomentuj

Odpowiedzialność kierującego pojazdem względem pieszego określa art. 436 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem kierowca ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie szkody bezpośredniego osobie lub jej mieniu za wyjątkiem sytuacji w których szkoda jest efektem siły wyższej, wyłącznie winy poszkodowanej osoby albo osoby trzeciej za którą (za zachowanie której) kierujący nie odpowiada. Same przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają wytycznych do ustalania przybliżonej wartości zadośćuczynienia lub odszkodowania. To rozmiar szkód, wysokość szkody ma wpływa na wartość. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Czym jest i komu się należy odszkodowanie komunikacyjne?

skomentuj

Odszkodowanie komunikacyjne jest określoną kwotą pieniędzy, która ma pokryć straty poszkodowanego, a szkody których doznał zostały spowodowane przez inne osoby. Takie odszkodowanie jest zobowiązany wypłacić ubezpieczyciel sprawcy i jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Jak uzyskać odszkodowanie z kolizji, jeśli sprawca ucieknie?

skomentuj

Doszło do kolizji, a sprawca uciekł. Takie sytuacje zdarzają się często. Sprawa nie jest zbyt skomplikowana, jeśli udało nam się zapamiętać lub zapisać numery rejestracyjne. Dużo gorzej przedstawia się sytuacja, jeśli sprawca zdarzenia zbiegł a my nie mamy zapisanych numerów rejestracyjnych. W takiej sytuacji jednak nie jesteśmy bez szans na uzyskanie odszkodowania. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Odszkodowanie OC z wypadku, w którym są poszkodowani

skomentuj

Bardzo często w wypadkach samochodowych są osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu. W takich przypadkach należy się nie tylko odszkodowanie z OC sprawcy wypadku za zniszczone auto, ale również mamy prawo dochodzić swoich roszczeń za poniesione straty zdrowotne. Więcej… »

kategoria: odszkodowania

Ile można uzyskać z odszkodowania OC sprawcy wypadku?

skomentuj

Odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy wypadku jest uzależnione od danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zawartych warunków w umowie, jaką zawarł sprawca z ubezpieczycielem. Takie polisy zawsze mają określone górne kwoty odszkodowań, jakie mogą zostać wypłacone w momencie zajścia kolizji. Więcej… »

kategoria: odszkodowania