Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘odsetki’

Przedawnienie odsetek według doktora prawa

komentarze 2

Wierzyciele, uwaga na Lege Obsługa Prawna Sp. z o.o. w tym na doktora radcę prawnego Bartosz Greczner. Strona internetowa tej firmy to mamnakaz.pl z której wynika, że firma pomaga w unikaniu płacenia długów.

Przeczytaj też: „jakiej kwoty można nie płacić wierzycielowi”

Wczoraj otrzymałem z tej firmy w imieniu mojego dłużnika wezwanie przedsądowe które przepisuję poniżej. Więcej… »

kategoria: odsetki,prawnicy

Ograniczenie przyszłych odsetek maksymalnych w nakazie zapłaty

komentarze 2

Publikując w internecie jednego z dłużników przyjrzałem się nakazowi zapłaty sprzed ponad dwóch lat i w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że oto mam temat na bloga o niekompetencji referendarza sądowego który ten nakaz zapłaty wydał. Niekompetencji w przedmiocie sformułowania odsetek maksymalnych na przyszłość. Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetki ustawowe od pożyczki w euro

skomentuj

Wczoraj zapytała mnie koleżanka o to, jak obliczyć odsetki za zwłokę w spłacie prywatnej pożyczki udzielonej w euro. W euro czy w dolarach amerykańskich czy w jakiejkolwiek innej walucie, obliczanie odsetek wygląda tak samo – przeliczamy wartość z obcej waluty na złotówki według aktualnego kursu średniego obowiązującego w Narodowym banku Polskim. Więcej… »

kategoria: odsetki

Lichwiarskie odsetki a oprocentowanie rzeczywiste pożyczki

komentarzy 11

Pytanie: Będąc w pilnej finansowej potrzebie wziąłem chwilówkę w firmie pożyczkowej w Zawierciu ale przeoczyłem to, że jest oprocentowana powyżej 2000% procent (dwa tysiące procent!). Nie mogłem zwrócić pożyczki przez długi czas po upływie okresu na jaki umowa pożyczki była zawarta. Nazbierało się do dzisiaj trzy razy więcej niż pożyczyłem i z tej firmy pożyczkowej straszą mnie sądem. Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetki od pożyczki określone kwotowo

skomentuj

Pytanie: Zaciągnąłem u kolegi pożyczkę. 20 tysięcy złotych na rok i jest napisane w umowie pożyczki, że zwrócę 25 tysięcy złotych. Nie jest wyszczególniona wysokość odsetek od pożyczki w ujęciu procentowym. Już wiem, że nie będę w stanie zwrócić tej pożyczki z terminie. Proszę mi powiedzieć, czy za zwłokę pożyczkodawca będzie mógł żądać żebym mu zapłacił odsetki ustawowe czy wyższe? Więcej… »

kategoria: odsetki

„Odsetki od odsetek” czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę

skomentuj

Zaliczenie wpłat na poczet spłaty narosłych odsetek może nastąpić według woli wierzyciela dwojako: wierzyciel może zaliczyć otrzymane od dłużnika pieniądze najpierw na poczet spłaty narosłych odsetek (przez co, w przypadku relatywnie niewielkiej wpłaty, kwota podstawowa wciąż pozostaje w całości do zapłaty i wciąż narastają od niej odsetki) lub też w poczet zapłaty najpierw kwoty głównej, na skutek czego narastać będą dalej odsetki wyłącznie od niedopłaconej części kwoty podstawowej zadłużenia, jeśli taka pozostanie. Więcej… »

kategoria: odsetki

Niezbite odsetki

komentarzy 12

Stopa kredytu lombardowego NBP zmienia się i o tym doskonale wiem.  A skoro zmienia się ta stopa to oprocentowanie maksymalne będące czterokrotnością tejże stopy, też się zmienia. Przykładowo, jeżeli może ze dwa lata temu udzieliłeś komuś pożyczki obwarowawszy w umowie odsetki w wysokości 20% w stosunku rocznym, to nie przekroczyłeś odsetek maksymalnych. Więcej… »

kategoria: odsetki

Egzekucja odsetek przez komornika

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce „egzekucja odsetek przez komornika”. Pyta dłużnik? Trzeba było spłacić dobrowolnie dług – należność podstawową, to może wierzyciel darowałby Ci odsetki. Jednak gdy już sprawa trafi do komornika, to ściągnie też odsetki i to za każdy dzień (o ile będzie z czego ściągnąć). Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki ustawowe zapis na fakturze”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki ustawowe zapis na fakturze”. Nic nie trzeba zapisywać na fakturze, jeżeli chcesz dochodzić zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie należności z faktury (lub innej). Jeżeli nie określono na fakturze odsetek umownych, nie określono żadnych odsetek, to należą się odsetki ustawowe. Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki umowne a ustawowe”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki umowne a ustawowe”. Odsetki ustawowe są określane jako forma odszkodowania za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego a ich wysokość określana jest rozporządzeniem rady Ministrów. Więcej… »

kategoria: odsetki

„odsetki od pożyczki prywatnej”

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „odsetki od pożyczki prywatnej”. Maksymalne odsetki umowne w umowie pożyczki można określić jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W takim przypadku, jeżeli pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki, stają się też odsetkami za zwłokę. Więcej… »

kategoria: odsetki

Odsetkami gardził nie będziesz

komentarze 2

Nakaz zapłaty, sprzeciw, wygraliśmy. Kwota około 60.000 zł. i koszty procesu do odzyskania. Dłużnik w kilku ratach spłacił dług, w ciągu chyba trzech miesięcy. Odsetek nie spłacił, nawet mu ich nie naliczałem. Klient o te odsetki nie dawał mi spokoju ale cholernie nie chciało mi się ich liczyć w związku z częściowymi spłatami. Więcej… »

kategoria: odsetki