Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘majątek’

Jak sprawdzić, w których bankach mąż ukrywa pieniądze przed żoną?

1 komentarz

Na wstępie zaznaczam że nie jestem pewien, czy nie ma innego, lepszego sposobu niż te zasugerowane przeze mnie poniżej. Jeżeli ktoś ma inne propozycje, to oczywiście bardzo mile widziane jest zamieszczenie takowej w komentarzu. Dla mnie jest to nowy temat, nigdy wcześniej nie zapytano mnie o to. I tak sobie pomyślałem, że wielu paniom w małżeństwie chodzi to po głowie (może tez wielu mężom, bo panie coraz lepiej sobie zarobkowo radzą). Więcej… »

kategoria: majątek

Obecność osoby postronnej na posiedzeniu w sprawie wyjawienia majątku

skomentuj

Pytanie: Będzie posiedzenie w sprawie wyjawienia majątku przez mojego dłużnika. Czy mogę zabrać brata na to posiedzenie żeby było obecny na sali sądowej? Więcej… »

kategoria: majątek

Składniki majątku osobistego współmałżonka

komentarzy 20

Pytanie: Czy istnieje jakaś mająca moc prawną lista w której wymienione są składniki majątku osobistego w małżeństwie i lista wymieniająca składniki majątku wspólnego w małżeństwie, czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej? Więcej… »

kategoria: majątek

Nabycie przez współmałżonka nieruchomości na licytacji w ramach jego osobistego majątku

skomentuj

Pytanie: Jeśli mogę jeszcze o coś zapytać: udział w licytacji w przypadku wspólnoty majątkowej ale bez żony. Raz miałem pełnomocnictwo ale żona musiała dojechać na przybicie. Najchętniej kupowałbym do majątku odrębnego ale tu znów oświadczenie o majątku odrębnym, czy słusznie? Z kim takie kwestie ustalać, z komornikiem?

Więcej… »

Zniesienie współwłasności nieruchomości. Podział, przyznanie całej współwłaścicielowi, sprzedaż.

skomentuj

Pytanie: Wcześniej odpowiedział mi Pan: „Nabywca takiego udziału jest „zagrożony” tym, że nabywca w drodze licytacji drugiego udziału może następnie zażądać sądownego zniesienia współwłasności.”

Co to oznacza dla mnie, jako nabywcy udziału niezadłużonego? Czy mogę stracić nabyty przez siebie udział (od siostry niezadłużonej)? Czy nabywca części należącej do dłużnika może zmusić mnie do zbycia mojego udziału, ewentualnie, czy może mnie zmusić do podziału tej nieruchomości zgodnie z nabytym udziałem? Czy istnieją jeszcze jakieś ryzyka dla mnie z tym związane? Więcej… »

kategoria: majątek

Jak ustalić kto jest właścicielem nieruchomości znając tylko jej adres albo nawet adresu nie znając.

komentarzy 14

Pytanie: Jak sprawdzić do kogo należy nieruchomość pod adresem gdzie zamieszkuje dłużnik i jak można sprawdzić do kogo należała wcześniej? Chodzi mi o właściciela nieruchomości kto jest, bo dłużnik mieszka w domu co sam go remontował (tylko nie należy do niego), możliwe że przepisali na kogoś jak został dłużnikiem. I bym skorzystał ze skargi pauliańskiej. Znam tylko adres posesji. Egzekucje z kont i innych bzdur są nieskuteczne (przy okazji, polecam dobre oferty bankowych kont osobistych tutaj – przyp. admina)

Więcej… »

kategoria: majątek

Egzekucja przeciwko dłużnikowi w związku małżeńskim, majątek wspólny i osobisty

komentarze 4

Pytanie: Brat z ojcem zadłużyli mieszkanie o czym nie miałem pojęcia. Kilka miesięcy temu odbyła się sprawa o której raz nic nie wiedziałem, bo mieszkam na stałe za granicą. Jako że byłem tam zameldowany na wyroku jest ojciec, ja, brat i córka brata. Właśnie jadę do Polski aby złożyć wniosek o cofnięcie terminu sprawy, abym mógł przedłożyć dowody o moim nie zamieszkiwania pod ty adresem. Więcej… »

kategoria: komornik,majątek

Majątek wspólny a wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę i na rachunku bankowym

komentarzy 9

Pytanie: Splajtowałem. Obecnie jest w egzekucji na mnie wyrok na circa 26.000 zł. Podobno jest wysokie prawdopodobieństwo tego że wierzyciel załatwi też klauzulę wykonalności na moją żonę. Liczyłem na to, że dzieli niej będziemy mieli za co w miarę godnie żyć, żona jest bardzo cenionym informatykiem. Wyczytałem jednak, że dochody współmałżonka też są wliczane do majątku wspólnego, czy tak? W takim razie po nadaniu klauzuli wykonalności na nią komornik może wysłać do jej zakładu pracy zajęcie pensji, tak? Czy też będzie jej przysługiwać kwota wolna od zajęcia?

Więcej… »

kategoria: komornik,majątek

Wyjawienie majątku wierzycielowi bez wyroku

skomentuj

Pytanie: Mam wierzytelność której jeszcze do sądu nie posłałem i nie wiem czy warto, bo o dłużniku mówią że nic nie ma. Czytałem to co Pan napisał, że bez wyroku nie sprawdzę, czy u komornika są przeciwko niemu sprawy. A czy mogę bez wyroku zażądać żeby wyjawił majątek przed sądem? Należność jest potwierdzona umową pożyczki.

Więcej… »

kategoria: majątek

Pożyczkobiorca solidarny, majątek wspólny, egzekucja pożyczki

komentarze 2

Jednym z błędów jaki popełniają prywatni pożyczkodawcy udzielający pożyczki np. znajomemu małżeństwu, jest spisanie umowy pożyczki tylko z jednym ze współmałżonków. Jeśli drugi współmałżonek nie figuruje w umowie prywatnej pożyczki, to prawdopodobieństwo ewentualnej skutecznej windykacji jest o wiele niższe w porównaniu z sytuacją w której oboje współmałżonkowie figurują jako pożyczkobiorcy. Więcej… »

kategoria: majątek

Rozdzielność majątkowa a egzekucja kredytu

skomentuj

Pytanie: Mam zamiar rozwijać działalność gospodarczą. Potrzebny mi będzie kredyt obrotowy dla firmy. Jest jednak niewielki ryzyko, że pomysł się nie uda i wówczas będę musiał zamknąć firmę chciałbym przekazać nasz niewielki majątek żonie i ustanowić rozdzielność zanim zdecyduje się wziąć tą pożyczkę. Więcej… »

kategoria: komornik,majątek

„Odmawiam udostępnienia … wypisu z operatu szacunkowego…” Wierzycielowi z tytułem wykonawczym…

komentarze 2

Pismo z 2009 roku od Starosty Bielska-Białej (biorę się za ponowną windykację gdyż dłużniczki „wypłynęły”). Nie można mieć do Starosty pretensji, bo odmawia kierując się przepisami prawnymi (orzeczeniem NSA). Jednak czy tak się godzi, czy wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym i potwierdzeniem wszczęcia egzekucji przez komornika (z innego miasta) musi się tak męczyć? Więcej… »

kategoria: majątek

Ewidencja Czynności Majątkowych

skomentuj

Tytułowy twór funkcjonuje w strukturze Urzędu Skarbowego. Muszę przyznać się do tego, że do dzisiaj miałem tylko mgliste pojęcie o tym, jakie informacje z Urzędu Skarbowego może uzyskać komornik; informacje przydatne w egzekucji. Albo inaczej: nie wiedziałem wszystkiego. Więcej… »

kategoria: majątek

Brak majątku a komornik

komentarze 2

Tytuł to kolejne zapytanie często widywane w statystykach odwiedzin bloga. Jeżeli nie masz majątku (w tym oficjalnego dochodu wyższego od minimum socjalnego), to komornik postępowanie egzekucyjne umorzy. Wierzyciel otrzyma raport na przykład podobny do poniższego (autentycznego): Więcej… »

kategoria: majątek

Kancelarią po bandzie?

komentarzy 10

Taki mail: W związku z prowadzoną działalnością przez naszą kancelarię – skuteczne ustalanie majątku dłużnika – proszę o wskazanie osoby, z którą będę mógł odbyć rozmowę na temat współpracy. W ramach działania naszej kancelarii, na zapytanie udzielamy informacji na temat majątku dłużnika, tj. Państwo pytają o majątek „Jana Kowalskiego” wskazując pesel lub miejsce zamieszkania, a w odpowiedzi otrzymujecie Państwo listę nieruchomości, których jest właścicielem/współwłaścicielem oraz ruchomości (w szczególności pojazdów). Więcej… »

kategoria: majątek