Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘komornik’

Wysłuchanie wierzyciela po ośmiu latach

skomentuj

Jak w tytule. Po ośmiu latach od wszczęcia postępowania egzekucyjnego (w 2004 roku; patrz: nr KM) komornik przysłał pismo – wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem bezskutecznej egzekucji. Oto jest: Więcej… »

kategoria: komornik

Żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi

komentarzy 5

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „żądanie udzielenia wyjaśnień komornikowi”. Znalazłem pismo które kiedyś omyłkowo otrzymałem, bo sobie komornik pomylił mnie z dłużnikiem o takim samym imieniu i nazwisku zamieszkałym w innej miejscowości. Prawdopodobnie figuruję u niego jako wierzyciel w jakichś sprawach i sobie pomylił. Nie ważne, cytuję najważniejszy fragment pisma: Więcej… »

kategoria: komornik

Zwrot tytułu wykonawczego przez komornika

komentarzy 6

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „zwrot tytułu wykonawczego przez komornika”. Komornik zwraca wierzycielowi tytuł wykonawczy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, zarówno gdy umorzenie następuje z powodu bezskuteczności egzekucji jak też na wniosek wierzyciela. Może się okazać w obu takich przypadkach, że komornik wezwie wierzyciela do zwrotu kosztów egzekucyjnych które komornik poniósł w postępowaniu egzekucyjnym. Więcej… »

kategoria: komornik

Maksymalna opłata egzekucyjna

skomentuj

Bardziej urzędowe określenie to „maksymalna opłata stosunkowa” ale ludzie częściej pytają z użyciem tytułowego określenia. Jak zwał, tak zwał, wiadomo że chodzi o prowizję komornika od wyegzekwowanej należności. Aktualnie więc maksymalna to 81.501,30 zł. czyli 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Więcej… »

kategoria: komornik

Wstąpienie wierzyciela w prawa dłużnika

skomentuj

W tytułowej kwestii też kiedyś przymierzałem się do napisania czegoś, bo nie wypada żeby o tym nie było na blogu windykatora. Zwlekałem jednak, bo znów nie chciałem ograniczać się do zacytowania stosownego przepisu i niewiele ponadto. Aż tu nagle w sukurs przyszedł mi Komornik Damian Kucza z Kędzierzyna-Koźla. Więcej… »

kategoria: komornik

Prawo wyboru komornika

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „prawo wyboru komornika”. Tak, wierzyciel ma takie prawo i ja ostatnio za każdym razem korzystam z tego prawa. Tak zaczynam wniosek o wszczęcie egzekucji jak ostatnio, czyli:

Korzystając z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i załączając nakaz zapłaty z dnia 7 listopada 2011 r. Sygn. akt VGNc 2172/11 wydany przez Sąd Rejonowy Więcej… »

kategoria: komornik

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

komentarzy 7

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji”. Cóż za zbieg okoliczności! Właśnie dzisiaj otrzymałem od komornika w Żyrardowie Agnieszka Maciejewska-Kamińska plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji wynagrodzenia dłużnika. Więcej… »

kategoria: komornik

Czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy wierzyciel może brać udział w licytacji komorniczej”. Najpierw wymieńmy, kto nie może: komornik, dłużnik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Więcej… »

kategoria: komornik

„zwrot zaliczki od komornika”

komentarzy 6

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „zwrot zaliczki od komornika”. Jest zapewne wierzycielem egzekwującym. Wpłacone komornikowi zaliczki na poczet wydatków komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, komornik ściąga od dłużnika. Jeżeli więc egzekucja będzie skuteczna, to wierzyciel otrzyma zwrot zaliczek. Jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna, to wierzyciel nie otrzyma zwrotu zaliczek, ewentualnie otrzyma zwrot części zaliczek których komornik nie wykorzystał. Więcej… »

kategoria: komornik

„jak sprawdzić czy dłużnik ma już komornika”

skomentuj

Ktoś w Toruniu wpisał w wyszukiwarce – „jak sprawdzić czy dłużnik ma już komornika”. Formalnie możesz to sprawdzić tylko wówczas, gdy dysponujesz już przeciwko niemu tytułem wykonawczym. Jest bowiem art. Art.7601 Kodeku postępowania cywilnego Więcej… »

kategoria: komornik

Komornik – Warszawa

komentarzy 97

Właśnie otrzymałem pismo – „Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania w trybie art. 827 KPC”. Pismo od komornika przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus. Dobry to komornik a niepowodzenie w tej sprawie wcale nie sprawi, że jego notowania spadną u mnie. Więcej… »

kategoria: komornik

„pierwszeństwo w egzekucji”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „pierwszeństwo w egzekucji”. Bez cytowania przepisów, praktycznie, zakładając że masz roszczenie na przykład na podstawie faktury sprzedaży albo pożyczki i uzyskałeś nakaz albo wyrok sądu gospodarczego albo cywilnego (z tytułu pożyczki prywatnej jest to zazwyczaj albo zawsze wydział I cywilny który takie sprawy rozpatruje). Pierwszeństwo przed Tobą ma Skarb Państwa (ZUS, US), wierzyciele alimentacyjni i z tytułu wynagrodzenia. Więcej… »

kategoria: komornik

„jak wycofać wniosek egzekucyjny”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „jak wycofać wniosek egzekucyjny”. Prosta sprawa, po prostu piszesz do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i o zwrócenie Ci tytułu wykonawczego. Komornik w takiej sytuacji zechce wiedzieć, czy przypadkiem dłużnik nie zapłacił długu bezpośrednio na Twoje ręce / na Twoje konto bankowe (przy okazji, polecam te konta osobiste: link). Więcej… »

kategoria: komornik

„do jakich urzędów komornik wysyła pisma”

skomentuj

Ktoś wpisał w wyszukiwarce –  „do jakich urzędów komornik wysyła pisma”. Wysyła do ZUS-u, aby dowiedzieć się gdzie dłużnik pracuje oraz ewentualnie po numer konta firmowego z którego opłaca składki. Wysyła też do Urzędu Skarbowego zajęcie ewentualnej wierzytelności przysługującej dłużnikowi z tytułu nadpłaty podatku oraz też ewentualnie po to, by uzyskać dane konta z którego dłużnik opłaci(ł) podatki. Więcej… »

kategoria: komornik

„czy komornik może oszukać”

komentarze 2

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy komornik może oszukać”. No, komornik to też człowiek. 😉 Ja współpracowałem z komornikami w sumie już w tysiącach spraw i nigdy żaden mnie nie oszukał jak i nic mi nie wiadomo o tym, aby oszukał mojego dłużnika. Jednak ze dwa, trzy razy czytałem i słyszałem w mediach o komornikach którzy oszukiwali. Więcej… »

kategoria: komornik