Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘komornik’

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcia dokonane wcześniej

komentarzy 6

Pytanie: Mam jeszcze jedno pytanie bo kiedyś jak rozmawiałam z komornikiem to powiedział mi że jak zawiesi egzekucje to i tak będzie mi zabierał z wypłaty i np jak sad zawiesi postępowanie do czasu wyjaśnienia sprawy to komornik mimo że sąd zawiesi postępowanie może nadal mi zabierać z wypłaty i składać te pieniądze do depozytu sądowego? On teraz tez składa do depozytu sądowego bo nie ma komu przelewać resztę pieniędzy jak sobie cześć zabierze, bo nowy wierzyciel nie ma tytułu na siebie, a dostał informacje o cesji. Więcej… »

kategoria: komornik

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

komentarze 4

Pytanie: Komornik prowadzi na rzecz byłego wierzyciela egzekucję która jest całkowicie bezpodstawna, bo dług został mu spłacony przeze mnie zaraz po wydaniu wyroku. Chcę złożyć w sądzie pozew o pozbawienie wykonalności wyroku, już wiem, że to prosty pozew i w paru zdaniach wystarczy napisać. Mam natomiast pytanie, ile sąd ma czasu na rozpatrzenie takiego pozwu? Komornik już raz ściągnął z wypłaty mojej prawie tysiąc złotych a ja dowiedziałem się o tym dopiero przedwczoraj wróciwszy z wakacji. Pieniądze z tego na pewno już przesłał temu oszustowi bo jak wyczytałem na komornik cztery dni na to. Więcej… »

kategoria: komornik

Żądanie zwrotu dłużnikowi bezpodstawnie wyegzekwowanych kwot i kosztów komorniczych

komentarzy 12

Jest to ciąg dalszy korespondencji – moich porad w sprawie w której komornik prowadził przez pewien czas niecelową egzekucję ponieważ bank będący wierzycielem egzekwującym dług sprzedał ale nie wniósł do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Pytanie: Komornik otrzymał w poniedziałek info z wnioskiem o umorzenie postępowania (sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi). Następnego dnia (wtorek) dokonał przelewu wbrew wnioskowi i przesłał poprzedniemu wierzycielowi to co potrącił minus opłata dla siebie… planuję złożyć skargę do sądu, na działanie komornika. Jak odzyskać te pieniądze? Więcej… »

kategoria: komornik

Zwolnienie z kosztów sądowych w powództwie przeciwegzekucyjnym

skomentuj

Pytanie: Taki pozew o powództwo przeciwegzekucyjne – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego składa się do sadu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tak i czy to coś kosztuje?

Odpowiedź: Powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego musi Pani wnieść do Sądu Rejonowego w Lubartowie I Wydział Cywilny skoro mieszka Pani w Lubartowie i komornik z Lubartowa prowadzi przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu czyli kwoty jaką jeszcze w tym momencie komornik usiłuje nienależnie wyegzekwować. Więcej… »

kategoria: komornik

Powództwo przeciwegzekucyjne – sąd właściwy

skomentuj

Wczoraj jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Pani podziękowała ale ja sam dla siebie zacząłem się zastanawiać nad tym „sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja”. Więcej… »

kategoria: komornik

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania finansowe komornika wobec wierzycieli egzekwujących

skomentuj

Pytanie: Jeden komornik ściągnął od dłużnika pieniądze ale ich nie przekazał wierzycielowi i postąpiła tak w wielu sprawach. Przywłaszczone tak pieniądze komornik stracił i jest raczej niewypłacalny. Ma majątek ale nie wystarczy dla wszystkich pokrzywdzonych wierzycieli. Dwa pytania w związku z tym. Czy państwo nasze odpowiada za takie długi komorników? I drugie pytanie: kolega od którego ten komornik ściągnął dług i nie przekazał wierzycielowi, dalej jest dłużnikiem tego wierzyciela? Ten wierzyciel mówi że nie interesuje go to, że komornik ściągnął od kolegi dług, bo jak wiadomo, wierzyciel tych pieniędzy nie otrzymał. Zamierza do innego komornika ten sam wyrok podać do egzekucji. Więcej… »

kategoria: komornik

Wezwanie z ZUS do wyjawienia majątku

skomentuj

Pytanie: Z czasów prowadzenie przeze mnie jednoosobowej firmy mam zaległości składkowe w ZUS na jakieś 9 tysięcy złotych. Robili zajęcia konta ale tylko w części wyegzekwowali. Od prawie roku był spokój ale wczoraj przysłali mi z ZUS wezwanie do wyjawienia majątku. Poszperałem w internecie i znalazłem Dz.U.2016.0.599 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 71 § 1: Jeżeli egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Więcej… »

kategoria: komornik

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

komentarze 2

Mail sprzed kilku lat:

Mam sprawę – wyrok sądu co do właścicieli komisu samochodowego w Łodzi, którzy komis prowadzili, nie płacili właścicielom aut itp. Itp., i miedzy innymi nie zapłacili mi za auto wstawione do komisu; sąd orzekł wyrok (zwrot 19200 zł z odsetkami od 2006 roku), dokumenty mam, ale obaj odsiadywali karę więzienia; raz byłem u komornika, po uzyskaniu wyroku (sprawa się toczyła chyba 6 lat) w 2008 roku, ale komornik powiedział, że jeszcze siedzą (teraz pewnie już wyszli) i drzwi do mieszkań zastał zamknięte. Więcej… »

kategoria: komornik

Bezpłatna alternatywa do skargi na czynności komornika czyli zawiadomienie prokuratury

skomentuj

Skarga na czynności komornika jest odpłatna, 100 zł. musisz wpłacić. To taka w mojej ocenie zapora (celowo ustawiona przez ustawodawcę – klikę), nie do przebycia przez wielu wszak dłużników którzy autentycznie nie mają pieniędzy.

Wiedz jednak o tym, że celowe przekroczenie uprawnień / niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, niezależnie od rozmiarów szkody jaką wyrządza. Więcej… »

kategoria: komornik

Wniosek egzekucyjny przeciwko holdingowi spółce z o.o.

skomentuj

Pytanie: Otrzymałem pierwszy nakaz zapłaty przeciwko holdingowi … sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która nie wykupiła obligacji. Ponieważ nigdy dotąd nie dochodziłem wierzytelności i jest to pierwsza tego typu sprawa proszę o pomoc i wzór jak napisać dobry wniosek do komornika.

Spółka mataczy i pomimo tego że w KRS podaje siedzibę we Wrocławiu jest to wirtualne biuro. Rzeczywistą siedzibą jest Legnica ul … gdzie siedzą wszystkie osoby z sitwy z kilku innych powiązanych  spółek. To ustaliliśmy z innymi poszkodowanymi obligatariuszami, bo niestety te pozostałe spółki też wyemitowały obligacje i ich nie spłacają. Więcej… »

Czy komornik może pytać sąsiadów o majątek dłużnika

komentarzy 6

Pytanie: Wczoraj był u mnie komornik ale nie było mnie w domu. Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych. Komornik poszedł do sąsiadów: na lewo, na prawo, naprzeciwko i pytał, czy może nie współpracuję z nimi (jeden ma warsztat), czy nie wynajmuje komuś czy albo czego innego i o inne takie. Chciałem zapytać, czy komornik ma prawo pytać sąsiadów o dłużnika w tym o jego majątek? Więcej… »

kategoria: komornik

„egzekucja komornicza bez powiadomienia”

komentarze 2

Odpowiadam niniejszym w związku z wyrażeniem w tytule które często wpisywane jest w wyszukiwarkach.

Niektórym pytającym zapewne chodzi o to, czy komornik może prowadzić egzekucję bez powiadomienia dłużnika. Odpowiedź brzmi: komornik powinien powiadomić dłużnika pisemnie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego jak i o dokonaniu każdej czynności egzekucyjnej. I tak też na przykład, zajmując konto bankowe dłużnika, powinien wysłać mu odpis zajęcia skierowanego do banku. Więcej… »

kategoria: komornik

Komornik a stypendium naukowe

skomentuj

Pytanie: Czy komornik może zająć stypendium naukowe otrzymywane z uczelni a jeżeli tak, to jaką część tego stypendium? Wstyd się przyznać, ale chodzi o niezapłacony mandat wystawiony przez Policję. Więcej… »

kategoria: komornik

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej

skomentuj

Pytanie: Od około pół roku interesuję się licytacjami komorniczymi. Kupiłem już trzy samochody i jedną działkę. Teraz jednakże będę przebywał za granica na kontrakcie ale nie zamierzam z tego „hobby” zrezygnować. Chciałbym ustanowić pełnomocnika do udziału w licytacjach ale do każdej licytacji osobne. Czy takie pełnomocnictwo może zostać przesłane faksem / mailem? Więcej… »

kategoria: komornik

„czy komornik może straszyć karą za podanie nieprawdziwych informacji”

skomentuj

Takie tytułowe wyrażenie ktoś wpisał w wyszukiwarce. Odpowiedź brzmi, to zależy, o co pyta. Jest przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego który stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeszcze niedawno była to kara do 3 lat a teraz do 8, jak widać. Więcej… »

kategoria: komornik