Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘komornik’

Niektórych komorników można „olewać”

komentarze 4

Jednym z takich komorników których dłużnicy mogą „olewać” jest Krzysztof Wisłocki ze Szczecinka. Oto poniżej fragment jego pisma przed umorzeniem całkowicie bezskutecznego postępowania egzekucyjnego. Więcej… »

kategoria: komornik

Komornik ma obowiązek wezwać dłużnika do wyjawienia majątku bez wcześniejszego poszukiwania

komentarzy 17

Pytanie: Chciałbym wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień przed komornikiem dotyczących posiadanego majątku. I nie wiem jak napisać wniosek, jak go skierować czy mógłby Pan mi w tym pomóc? Więcej… »

kategoria: komornik

„ile dni ma komornik na przekazanie pieniędzy wierzycielowi”

skomentuj

Tytułowe pytanie nierzadko wpisywane jest w wyszukiwarce. Pytają o to zapewne przede wszystkim wierzyciele ale niewykluczone że i dłużnicy (do których zwrócę się na końcu niniejszego wpisu).

Otóż zgodnie z art. 22 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. Więcej… »

kategoria: komornik

Brak wyroku a przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji

komentarze 4

Niedawno we wpisie Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej wyjaśniłem, jak to się tak „przerzuca” na wierzyciela koszty których zapłaty komornik żąda od dłużnika. Tak jak tam napisałem robi się, gdy dłużnik (a w zasadzie były dłużnik lub wcale nie dłużnik) dysponuje prawomocnym wyrokiem pozbawiającym tytuł wykonawczy klauzuli wykonalności. Więcej… »

kategoria: komornik

Przerzucenie na wierzyciela kosztów niecelowej egzekucji komorniczej

komentarze 3

Egzekucja niecelowa to taka która nie ma, nie miała prawa być prowadzona gdyż dłużnik na przykład wygrał sprawę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Postępowanie egzekucyjne zostaje w takiej sytuacji umorzone ale komornik ma prawo zainkasować jakieś tam koszty egzekucji wśród których najbardziej może zaboleć opłata stosunkowa od kwoty która, uwaga…. byłaby egzekwowana jeszcze gdyby nie umorzono postępowania egzekucyjnego. Więcej… »

kategoria: komornik

Komornik zatrzymuje pieniądze dłużnika dla nowego wierzyciela który jeszcze wyroku nie ma

komentarze 3

Pytanie: Jak wcześniej pisałem Komornik zajął mi wynagrodzenie, gdyż Bank nie poinformował go o sprzedaży wierzytelności. Bank poinformował wczoraj Komornika o sprzedaży wierzytelności. Komornik mnie poinformował, że kwota będzie czekać na ruch nowego wierzyciela i nie odda mi jej nie odda… chyba, że nowy Wierzyciel zechce ją nie przyjąć. Czy jest szansa, by Komornik jednak oddał mi tą kwotę, bez pytania nowego wierzyciela? Więcej… »

kategoria: komornik

„Opieszali” komornicy

skomentuj

Taki też mail z archiwum: Mam dłużnika który jest osobą prywatną. Udzieliłam mu pożyczki w wysokości 6.750 zł. i pieniędzy tych mi nie oddał. Mam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz z klauzulą wykonalności. Sprawę przekazałam komornikom, ale ich działania są bardzo opieszale i w najbliższym czasie mają zamknąć sprawę niczego nie uzyskawszy. Chciałabym się dowiedzieć, czy Państwo mogliby mi w tej sprawie pomóc. Ponieważ nigdy nie załatwiałam takich spraw, bardzo proszę o kontakt. Więcej… »

kategoria: komornik

Umorzenie egzekucji komorniczej przez bezczynność wierzyciela

skomentuj

Pytanie: Ile czasu komornik może zajmować konto bankowe?

A czy ten komornik w ogóle ściąga / otrzymuje od dłużnika jakieś kwoty, choćby małe?

Jeden ściąga z zus drugi siedzi na drugim koncie bankowym i czeka w kolejce za pierwszym w zusie. Więcej… »

kategoria: komornik

Przymusowa rozdzielność majątkowa w wypadku bezskutecznej egzekucji

skomentuj

Pytanie: Mimo usilnych starań komornika zaległości alimentacyjne sięgają ok 26 tys Czy jest jakaś możliwość ich wyegzekwowania? Były mąż pracuje z reguły na czarno ma z drugą rodziną dom, samochód – wszystko jako współwłasność a ja mam problem z odzyskaniem tego co sąd zasądził i prawnie się dziecku należy Jeśli istnieje taka możliwość to co mam zrobić byście się tym zajęli. Więcej… »

kategoria: komornik

Bank nie poinformował komornika o sprzedaniu wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Taka sprawa z dziś… przyszedłem na wezwanie Komornika… i poprosił o dokument tożsamości. Okazałem. Następnie powiedział, że jestem ws. mojego zobowiązania wobec Banku X. Rzeczywiście mam tam zobowiązanie – jedno. Wcześniej miałem dwa, lecz jedno z nich zostało sprzedane do GetBack. Komornik zaczął zadawać pytania, nt. mojej sytuacji finansowej… opowiedziałem jak sprawa się ma… czyli co posiadam i w jakiej części, o toczącym się postępowaniu majątkowym w sądzie. Zapytał o samochód, powiedziałem, że mam i jestem współwłaścicielem (1/3 udziału). Poprosił o dowód rejestracyjny i zaczął wypisywać „Protokół zajęcia ruchomości” w trakcie okazało się, że komornik chce zająć ruchomość na podstawie sprzedanej wierzytelności przez Bank X, które nabyło GetBack. Bank X nie poinformował Komornika o tym, że sprzedał wierzytelność. Więcej… »

kategoria: komornik

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego a zajęcia dokonane wcześniej

komentarzy 6

Pytanie: Mam jeszcze jedno pytanie bo kiedyś jak rozmawiałam z komornikiem to powiedział mi że jak zawiesi egzekucje to i tak będzie mi zabierał z wypłaty i np jak sad zawiesi postępowanie do czasu wyjaśnienia sprawy to komornik mimo że sąd zawiesi postępowanie może nadal mi zabierać z wypłaty i składać te pieniądze do depozytu sądowego? On teraz tez składa do depozytu sądowego bo nie ma komu przelewać resztę pieniędzy jak sobie cześć zabierze, bo nowy wierzyciel nie ma tytułu na siebie, a dostał informacje o cesji. Więcej… »

kategoria: komornik

Zabezpieczenie powództwa przeciwegzekucyjnego

komentarze 4

Pytanie: Komornik prowadzi na rzecz byłego wierzyciela egzekucję która jest całkowicie bezpodstawna, bo dług został mu spłacony przeze mnie zaraz po wydaniu wyroku. Chcę złożyć w sądzie pozew o pozbawienie wykonalności wyroku, już wiem, że to prosty pozew i w paru zdaniach wystarczy napisać. Mam natomiast pytanie, ile sąd ma czasu na rozpatrzenie takiego pozwu? Komornik już raz ściągnął z wypłaty mojej prawie tysiąc złotych a ja dowiedziałem się o tym dopiero przedwczoraj wróciwszy z wakacji. Pieniądze z tego na pewno już przesłał temu oszustowi bo jak wyczytałem na komornik cztery dni na to. Więcej… »

kategoria: komornik

Żądanie zwrotu dłużnikowi bezpodstawnie wyegzekwowanych kwot i kosztów komorniczych

komentarzy 7

Jest to ciąg dalszy korespondencji – moich porad w sprawie w której komornik prowadził przez pewien czas niecelową egzekucję ponieważ bank będący wierzycielem egzekwującym dług sprzedał ale nie wniósł do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Pytanie: Komornik otrzymał w poniedziałek info z wnioskiem o umorzenie postępowania (sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi). Następnego dnia (wtorek) dokonał przelewu wbrew wnioskowi i przesłał poprzedniemu wierzycielowi to co potrącił minus opłata dla siebie… planuję złożyć skargę do sądu, na działanie komornika. Jak odzyskać te pieniądze? Więcej… »

kategoria: komornik

Zwolnienie z kosztów sądowych w powództwie przeciwegzekucyjnym

skomentuj

Pytanie: Taki pozew o powództwo przeciwegzekucyjne – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego składa się do sadu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tak i czy to coś kosztuje?

Odpowiedź: Powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego musi Pani wnieść do Sądu Rejonowego w Lubartowie I Wydział Cywilny skoro mieszka Pani w Lubartowie i komornik z Lubartowa prowadzi przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu czyli kwoty jaką jeszcze w tym momencie komornik usiłuje nienależnie wyegzekwować. Więcej… »

kategoria: komornik

Powództwo przeciwegzekucyjne – sąd właściwy

skomentuj

Wczoraj jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Pani podziękowała ale ja sam dla siebie zacząłem się zastanawiać nad tym „sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja”. Więcej… »

kategoria: komornik