Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘inne’

Umowa B2B zawarta przez telefon; cena niezgodna z umową

skomentuj

Pytanie: Podpisałem umowę z t-mobile na tel (zamówienie było telefonicznie na odległość), chciałbym skorzystać z odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, gdyż zostałem wprowadzony w błąd. Pan co dzwonił do mnie z t-mobile proponował mi abonament 35 zł a tu jest 50 zł. Co w takiej sytuacji mam zrobić. Dokładnie jest to aneks do umowy i teraz jak do niego zadzwoniłem to mówi, że to odstąpienie 10 dni nie przysługuje mi bo to jest na firmę. Więcej… »

kategoria: inne

Umowa z obcokrajowcem w języku polskim

skomentuj

Pytanie: Prowadzę firmę zajmującą się obrotem wierzytelnościami i windykacją, zawieram umowy powierniczej cesji wierzytelności. Czasem zdarzają się zapytania od firm zagranicznych w których osoby uprawnione do podpisywania umów nie znają języka polskiego. Mimo tego skłonni są podpisywać umowy cesji ufając podwładnemu który zna język polski i słownie przetłumaczy im zapisy umowy. Czy dłużnik może zakwestionować ważność takiej umowy z obcokrajowcem? Więcej… »

kategoria: inne

Czy grafolog może się pomylić?

skomentuj

Czy biegły grafolog może się pomylić badając podpis bądź pismo odręczne? Tak, pomyłki grafologów zdarzają się wcale nierzadko; mowa o pomyłkach które wyszły na jaw wskutek ujawnienia później okoliczności niezbicie wskazujących na to, że grafolog pomylił się (a nie o sprzecznych opiniach grafologów choć i takie zdarzają się a więc któryś też się myli). Sam prowadziłem dwie takie sprawy tzn. windykacji pożyczki i w obu wyszła na jaw pomyłka grafologa (w każdej ze spraw innego). Więcej… »

kategoria: inne

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

skomentuj

Rozdzielność majątkowa dokonana wskutek podziału majątku wspólnego nie musi wynikać rozwodu ani separacji. Małżonkowie mający udane pożycie małżeńskie też mogą dokonać intercyzy czyli właśnie rozdzielności majątkowej. Może to być podyktowane na przykład rozpoczęciem prowadzenia przez współmałżonka działalności gospodarczej która obarczona jest stosunkowo wysokim ryzykiem popadnięcia w długi, bankructwa. Aby uchronić choć część majątku do tej pory wspólnego przed wierzycielami, małżonkowie spisują intercyzę. Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Inwestycja w mieszkanie pod wynajem

skomentuj

Zwłaszcza gdy stopy procentowe obniżają się a co za tym idzie – spadają dochody z lokat, wiele osób poszukuje alternatywnej formy lokowania kapitału. Częstym sposobem na osiąganie większych niż symboliczne zysków jest zakup nieruchomości na wynajem. Niestety nie zawsze to, co nam się wydaje wspaniałym miejscem do życia, jest takie również z punktu widzenia potencjalnych najemców. Więcej… »

kategoria: inne

Doręczenie postanowienia sądu – Kpc

skomentuj

Pytanie: Czy spotkał się Pan z sytuacją, aby Sąd powołał kuratora dla Spółki zoo na podstawie art 818 par 1 kpc w związku z art 69 kpc – na posiedzeniu niejawnym – bez powiadomienia pozwanej Spółki o toczącym się postępowaniu ani doręczenia jej postanowienia? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Rękojmia między przedsiębiorcami

skomentuj

Pytanie: Mam taką sprawę. Prowadzę firmę – dwa lata temu zakupiłem urządzenie w innej firmie, która ponoć jest importerem tych urządzeń, produkt o nazwie inverter sieciowy do dalszej odsprzedaży. Urządzenie to (gwarancja 5 lat) zostało zamontowane u mojego Klienta. Po okresie 13 miesiącach pracy, przestał działać. Zgłosiłem ten problem sprzedawcy. Niestety sprzedawca wymyśla różne powody łącznie z bezpośrednim odesłaniem przeze mnie produktu do producenta (Chiny). Uważam, że to on załatwia reklamacje, a gdzie i jak to wyśle, to wyłącznie jego sprawa. Więcej… »

kategoria: inne

Zwolnienie z kosztów sądowych a koszt zastępstwa procesowego

skomentuj

Pytanie: Mam szansę na zwolnienie mnie z kosztów sądowych, zakładam sprawę o zapłatę prawie 120 tysięcy złotych. Dowody mam raczej mocne ale nie wykluczam i tego, że sąd oddali powództwo. I tu nasunęło mi się pytanie. Otóż co będzie jeżeli pozwana będzie reprezentowana przez prawnika? Stać ją na to i przypuszczalnie będzie mieć prawnika. Czy w przypadku przegranej mojej kosztów jej prawnika też nie będę musiał płacić? Czy Skarb Państwa zrefunduje koszty jej prawnika? Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Czy pozwany może kłamać przed sądem?

skomentuj

Pytanie: Czy pozwani mogą kłamać, czy też mogą być przesłuchani pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań? Wydaje mi się (jak dobrze pamiętam) że tak, byłem tego pewien, natomiast na jednym forum niektórzy wątpią. Więcej… »

kategoria: inne

tag:

Składniki majątku osobistego współmałżonka

komentarze 2

Co właściwie stanowi majątek osobisty dłużnika, jakie przedmioty? Czy określenie katalogu takich przedmiotów w konkretnym przypadku małżeńskim może nastręczać problemy czyli przykładowo: samochód – nie, biżuteria – tak, konto bankowe – ? i tak dalej? Więcej… »

kategoria: inne

tag: