Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘hipoteka’

Poręczyciel rzeczowy – hipoteczny pożyczki prywatnej

skomentuj

Pytanie: Chciałbym prosić o wskazówki i sprawa jest następująca. Zamierzam udzielić nieznanej mi osobie prywatnej pożyczki prywatnej pod zabezpieczenie hipoteką ale hipoteka na mieszkaniu teścia pożyczkobiorcy. Ale mam wątpliwości co do tego czy wpis do hipoteki może być u innej osoby niż ta która pożyczkę bierze. Więcej… »

Hipoteka przymusowa na podstawie tytułu wykonawczego i co dalej?

skomentuj

Jeszcze taki mail z archiwum:

Mam istotne pytania do posiadanej wierzytelności.
1-Sąd postanowieniem dzielącym majątek zobowiązał byłą żonę do spłaty na moją korzyść 58368,11 złotych.
2-Wystąpiłem do Sądu o nadanie Klauzuli Wykonalności,
3-Złożyłem do Sądu Ksiąg Wieczystych o wpisanie Hipoteki Przymusowej,
4-Dodatkowo do Sądu I instancji złożyłem Wniosek o Zabezpieczenie poprzez Wpis do KW o Hipotekę przymusową oraz wydanie Nakazu Zapłaty,
5-Postanowienie jest Prawomocne,
Co można jeszcze zrobić? Więcej… »

kategoria: hipoteka

W akcie notarialnym pożyczkobiorca „zmienił” swój PESEL, bo w księdze wieczystej był też taki – błędny

skomentuj

Kolejny, tym razem arcyciekawy mail z archiwum. Nie będę tego komentował bo mi się nie chce, sam mail jest według mnie godzien wpisu – co się może „dziać” w Polsce:

Witam, 2010 roku udzieliłem pożyczki prywatnej w kancelarii notarialnej umowa pożyczki oraz ustanowienie o wpisie do hipoteki pod zastaw Kapitału oraz odsetek. Jednak referendarz w … odrzucił mój wniosek i nie wpisał Mnie do KW działu 4 gdyż wystąpiła niezgodność nr Pesel (błąd wystąpił w KW w Moim akcie notarialnym jest ok) Więcej… »

kategoria: dane osobowe,hipoteka

Kredyt pod już obciążoną nieruchomość

skomentuj

Pytanie: Zdecydowałam się napisać, bo mam duży problem. Wpadłam w pułapkę kredytową, ale wówczas nie miałam innego wyjścia. Oczywiście jestem w BIKu. Te kredyty pomogły mi otworzyć z córką Klub … dla dzieci w wieku żłobkowym. Początki były trudne, bo jesteśmy jednostką prywatną i bez żadnych dofinansowań, ale w chwili obecnej mamy komplet dzieci. Niespłacane jednak pożyczki i niechlubna obecność w Biku nie pozwalają mi na konsolidowanie i spłatę zbyt wysokich obciążeń. I zrobiło się błędne koło. Więcej… »

Odwrócona hipoteka a dożywocie

1 komentarz

Obecnie na rynku polskim pojawia się coraz więcej firm oferujących starszym ludziom gotówkę w zamian za mieszkania, w których mieszkają. Często ludzie biorą tego typu produkt finansowy za odwróconą hipotekę. Jest to jednak błąd, gdyż mamy tu jedynie do czynienia z tzw. rentą dożywotnią, zwaną w skrócie dożywociem. Jakie są podstawowe różnice? Więcej… »

kategoria: hipoteka

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu

1 komentarz

Hipoteka na nieruchomości należącej do kredytobiorcy, to bardzo pożądane zabezpieczenie kredytu. Jednakże w przypadku kredytów bankowych zabezpieczenie hipoteka to nie jedyny warunek przyznania kredytu. Udokumentowane zarobki kredytobiorcy oraz brak przeterminowanych zobowiązań kredytowych oraz innych, to warunek niezbędny, aby kredyt został mu przyznany i nie ważne czy jest to kredyt gotówkowy bez żadnego rzeczowego zabezpieczenia, czy może zabezpieczona hipotecznie pożyczka czy wreszcie zabezpieczony hipotecznie kredyt mieszkaniowy. Więcej… »

kategoria: hipoteka

Wpłacane raty a wartość hipoteki

komentarze 2

Pytanie: Załóżmy że mam w banku zaciągniętą pożyczkę hipoteczną i już ją spłacam, nie mam zaległości w spłacie rat. Zależałoby mi teraz ażeby otrzymać jeszcze jedną pożyczkę, ale już nie w banku, jednak też pod zastaw hipoteki. Moje pytanie w związku z tym, czy wraz ze spłatą kolejnych rat wartość tej hipoteki może być zmniejszana stosownie do dokonanych wpłat? Więcej… »

kategoria: hipoteka

Niezidentyfikowana hipoteka

komentarze 2

Pytanie: Na hipotece działki Teściowej znajduje się wpis z końca 1991 roku na kwotę 3000 zł (kwota już po denominacji). Jest to hipoteka umowna zwykła, jako wierzytelność wskazany jest kredyt, niestety nie ma podanego terminu zapłaty…

W danych o wierzycielu hipotecznym podana jest wyłącznie nazwa agencji handlowej – żadnych dodatkowych danych typu REGON, adres, żadnych nazwisk… We wnioskach i podstawach wpisów w KW jest podany nr umowy ustanowienia hipoteki i datą (1991 rok). Nie ma podanych żadnych danych notariusza. Więcej… »

kategoria: hipoteka

Odsetki a wzrost wartości hipoteki

skomentuj

Pytanie: Na rzecz banku została ustanowiona hipoteka na nieruchomości dłużnika. Hipoteka w wysokości 50 tys. zł. w celu zabezpieczenia kredytu wraz z odsetkami w wysokości 31% w stosunku rocznym; kredytu zaciągniętego w 1996 r. Czy ta hipoteka wciąż wynosi tylko 50 tys. zł. i tylko co do tej sumy bank jako wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo w egzekucji przede mną jako wierzycielem „z faktur”, czy też jest to na dzień dzisiejszy hipoteka o wartości 50 tys. zł. plus odsetki liczone od 1996 r.? Co gdy tak jest? Więcej… »

kategoria: hipoteka