Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘fundusze inwestycyjne’

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – strategia

skomentuj

Do dnia dzisiejszego wymyślono i zastosowano wiele przeróżnych strategii inwestycyjnych. Jedne z nich polegają na czystych kalkulacjach matematycznych, inne są bardziej skomplikowane wręcz ‚kosmiczne’ dla laika. Główną zasadą która powinna przyświecać każdemu kto zabiera się za tworzenie strategii lub chce z nich korzystać powinno być: strategia jest tym skuteczniejsza im bardziej jest prosta. Nie istnieje jedna uniwersalna strategia dobra dla wszystkich. Aby dokonać właściwego wyboru każdy powinien zadać sobie kilka pytań, oraz udzielić na nie odpowiedzi. Są to: Więcej… »

Inwestowanie w TFI

skomentuj

Aby zostać inwestorem i pomnażać swoje pieniądze w ramach TFI, trzeba mieć… 100 złotych! A zatem, jest to osiągalne dla większości z nas. Tym bardziej, że stopy oprocentowania lokat bankowych, są bardzo niskie. Dobre oferty inwestowania w fundusze są tutaj.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), to podmioty finansowe które zbierają pieniądze od indywidualnych inwestorów. A następnie, lokują je w różne instrumenty finansowe, zgodnie z wcześniej ustaloną polityką inwestycyjną. Dzięki wpłatom pochodzącym od wielu uczestników, możliwe jest zebranie dużego kapitału. I ten duży kapitał, umożliwia ulokowanie środków pieniężnych na o wiele korzystniejszych warunkach – niż w przypadku indywidualnego inwestora… A wszystko po to, aby pieniądze inwestorów pomnożyć… Więcej… »

Czy lokata z funduszem to opłacalna inwestycja?

skomentuj

Jeśli bank wyszedł w naszym kierunku z propozycją otwarcia lokaty z funduszem, warto wpierw sprawdzić, czy tego rodzaju oferta jest w ogóle opłacalna. Większość banków mających w swej ofercie zarówno depozyty terminowe, jak i fundusze inwestycyjne próbuje przekonać swoich klientów, że połączenie tych dwóch produktów może dać zapewnienie wysokich zysków z jednoczesnym bezpieczeństwem i brakiem ryzyka utraty oszczędności. W tym przypadku bowiem część lokowanych w banku środków finansowych przekazywana jest na lokatę bankową, natomiast pozostała część na fundusze inwestycyjne. Więcej… »

Specyfika i korzyści z funduszu parasolowego

skomentuj

Pojęciem funduszu parasolowego określa się specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego charakteryzującego się tym, że tworzą go mniejsze fundusze (subfundusze, podfundusze). W ramach każdego z tych subfunduszy środki mogą być inwestowane w odmiennego rodzaju kapitał niż w przypadku innych subfunduszy składających się na dany fundusz parasolowy. I tak też, w ramach funduszu parasolowego może funkcjonować np. fundusz akcji albo fundusz obligacji. Więcej… »

Wybór funduszu inwestycyjnego

skomentuj

Wybierając fundusz inwestycyjny (ciekawe oferty są tutaj) należałoby przede wszystkim określić sobie czas trwania takiej inwestycji oraz wziąć pod uwagę aktualną koniunkturę (sytuację) rynkową jak również założyć sobie poziom ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć (jaką stratę gotowi jesteśmy ponieść w razie niepowodzenia inwestycji). Więcej… »