Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘egzekucja z nieruchomości’

Prawie 100% różnica w dwóch wycenach nieruchomości dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę – biegłego

komentarzy 6

Czy biegli biorą wyceny nieruchomości „z powietrza”? Czasem nachodzi mnie taka myśl, gdy kolejna nieruchomość nie znajduje na licytacji nabywcy mimo tego, iż cena wywoławcza wynosiła tylko 2/3 sumy oszacowania. Poniższa sprawa może wyznawców takiej „spiskowej” teorii utwierdzić w takich podejrzeniach.

Jako jeden z wierzycieli egzekwujących z nieruchomości, otrzymałem z Sądu Rejonowego w Sanoku (Sygn. akt I Co 1160/10) odpis skargi wierzyciela hipotecznego – banku na czynności komornika. Bank zarzuca rażącą dysproporcję w wycenach dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę: Więcej… »

Czy komornik może zająć współwłasność

komentarzy 585

Tytułowe pytanie dość często widuję w statystykach bloga. Odpowiadając na to pytanie należy rozróżnić dwa rodzaje współwłasności. Może być po pierwsze majątkowa współwłasność małżeńska ustawowa i w takim przypadku każde ze współmałżonków ma 50% udziału we wspólnym składniku majątku, na przykład w nieruchomości – domu jednorodzinnym. Jeżeli tylko jedno z nich jest dłużnikiem, na przykład mąż nie spłacił bankowej pożyczki o której zaciągnięciu żona nie wiedziała, to komornik może prowadzić egzekucje tylko z jego majątku odrębnego a nie z majątku wspólnego jakim jest dom. Więcej… »

Jak zamienić stary nr KW na nowy – w wersji elektronicznej

komentarzy 6

Mamy podany numer księgi wieczystej ale w starej wersji czyli papierowej, na przykład KW 12345 (z góry przepraszam, jeśli wymyśliłem księgę wieczystą Twojej chaty Szanowny Internauto ale musiałem, przecie nie podam swojej). Chcemy tę księgę obejrzeć w internecie, bo na przykład chcemy wiedzieć, czy nie jest obciążona hipotekami zabezpieczającymi kredyty. Więcej… »

Co zrobić żeby komornik nie zabrał mieszkania

komentarzy 5

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „co zrobić żeby komornik nie zabrał mieszkania”. Niektórzy dłużnicy sprzedają mieszkanie by komornik nie zajął ale to jest przestępstwo. Inni darowują komuś z rodziny (dziecku, żonie) ale to też jest przestępstwo a poza tym, łatwo w takiej sytuacji sądownie doprowadzić do uznania czynności darowizny za bezskuteczną.  Więcej… »

Ile razy komornik może licytować nieruchomość?

komentarzy 16

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „ile razy komornik może licytować nieruchomość”. W trakcie jednego postępowania egzekucyjnego mogą mieć miejsce dwie licytacje danej nieruchomości dłużnika. Po drugiej bezskutecznej licytacji, gdy wierzyciel nie przejmie jej na własność, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zostanie umorzone. Kolejna egzekucja z tej nieruchomości może zostać wszczęta po upływie sześciu miesięcy od daty drugiej licytacji, zgodnie z nowym brzmieniem art. 985 KPC. Więcej… »

Najpierw się zawaliła a teraz się spaliła. Częściowo.

komentarzy 20

I znowu nici z licytacji. Ten sam dłużnik, ta sama nieruchomość, to samo postępowanie egzekucyjne w którym ja figuruję jako wierzyciel. Jakiś czas temu nie doszło do już wyznaczonej licytacji, bo nieruchomość uległa częściowemu zawaleniu się, co opisałem we wpisie Nieruchomość wali się przed licytacją. Wartość maleje czy rośnie? Więcej… »

No i zniósł termin licytacji

komentarze 3

Pisałem o sprawie niedawno w wątku Nieruchomość wali się przed licytacją. Wartość maleje czy rośnie? Dłużnik dopiął swego, dzisiaj otrzymałem pismo od komornika: Więcej… »

Nieruchomość wali się przed licytacją. Wartość maleje czy rośnie?

komentarzy 18

Ten dłużnik już kiedyś prosił mnie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, zawiesiłem, część spłacił, ale  klienta już była bardzo zniecierpliwiona więc postępowanie podjęto (wznowiono). I przed chwilą faksem takie pisemko przysłał na kilka dni przed licytacją: Więcej… »