Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘egzekucja z nieruchomości’

Utrata domu, mieszkania za długi współmałżonka. Jak uratować nieruchomość.

komentarze 2

Pytanie: Jeszcze raz bardzo dziękuję za poprzednią wiadomość (Komornik zwleka z umorzeniem egzekucji ze wspólnej nieruchomości wywierając presję na współmałżonka dłużnika – przyp. admina) odnośnie mojej sytuacji. Skorzystałam z Pana rady i napisałam skargę na komornika, powołując się na całą korespondencję, jaką z nim prowadziłam i czekam teraz na odpowiedź sądu. Czy nie nadużyłabym Pana życzliwości, gdybym zadała Panu jeszcze jedno pytanie? Więcej… »

Komornik zwleka z umorzeniem egzekucji ze wspólnej nieruchomości wywierając presję na współmałżonka dłużnika

skomentuj

Pytanie: Mój mąż zaciągnął pożyczkę bez mojej wiedzy i zgody. Teraz prowadzona jest egzekucja komornicza z nieruchomości z zajętego ograniczonego prawa rzeczowego, objętego wspólnotą majątkową. Zgłosiłam sprzeciw do komornika, gdyż nie mają przeciw mojej osobie klauzuli wykonalności i w związku z tym komornik wysłał pismo do wierzyciela o wystąpienie do Sądu o w/w klauzulę pod rygorem umorzenia egzekucji z nieruchomości. Minął jeden tydzień, drugi , trzeci tydzień, komornik nie otrzymał żadnego pisma od wierzyciela że w ogóle o taką klauzulę wystąpił do Sądu i zamiast pisma o umorzeniu postępowania z nieruchomości dostaję po raz trzeci takie samo pismo – odpis pisma wysyłanego do wierzyciela (różniące się tylko datą) że komornik wnosi o dosłanie klauzuli wykonalności przeciw mojej osobie by kontynuować egzekucję. Więcej… »

Klauzula aktualności w operacie szacunkowym (Art. 156 ust. 4 ugn) a egzekucja z nieruchomości

komentarzy 21

Pytanie: Od kilku dni studiuję różne przepisy i szukam różnych możliwości rozwiązania sprawy (opisanej tu: Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji – przyp admina). Jednym z rozwiązań, które mi się nasunęło, jest możliwość złożenia do sądu wniosku o odwołanie licytacji z powodu utraty ważności operatu szacunkowego. Od momentu jego ogłoszenia upłynął już termin 12-stu miesięcy ( na dzień dzisiejszy jest to 13 m-cy, na dzień licytacji – 15m-cy). Pytanie: czy powinniśmy w jakiś sposób uzyskać informację nt. tego, czy operat został przedłużony (tj. czy powinniśmy byli zostać o tym powiadomieni?). Czy możliwe jest złożenie wniosku do sądu o odwołanie terminu licytacji z powodu nieważności operatu i jednocześnie prośbę o wyłączenie rzeczoznawcy z art. 24 par. 1 KPA oraz złożenie wniosku do sądu o wystąpienie przez sąd do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych o wydanie opinii nt. prawidłowości i ważności kwestionowanego operatu? Więcej… »

Wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości jako sposób na uniknięcie licytacji

komentarze 2

Pytanie: Piszę do Pana w sprawie licytacji komorniczej mojej nieruchomości. Otóż na skutek rozwodu i spraw związanych z podziałem majątku oraz spłatą zobowiązań zaciągniętych przez byłą małżonkę popadłem w spore długi. Komornik na wniosek wierzyciela- banku zajął, oszacował i licytuje moją nieruchomość. Rzeczona nieruchomość to kompleks gastronomiczno – rekreacyjny, w którym działała do 2016 r. spora i swego czasu bardzo dochodowa restauracja. Więcej… »

Brak aktualizacji księgi wieczystej – zajęcie nieruchomości osoby trzeciej

komentarzy 7

Pytanie: Byliśmy z bratem współwłaścicielami działki rolnej. Następnie brat zrzekł się polubownie zniesienie współwłasności sądownie swojej części na mnie i zostałem jej jedynym właścicielem. Nie dokonałem zmiany w księdze wieczystej i dalej brat widnieje jako współwłaściciel. Brat wpadł w długi i komornik dokonał zajęcia działki. Co mam robić ? Czy teraz na podstawie decyzji sądu o zniesieniu współwłasności mogę dochodzić zniesienie tego zajęcia? Więcej… »

Dłużnik zmienił nazwę – brak aktualizacji w księdze wieczystej

komentarze 2

Niedawno napisał do mnie jeden z Czytelników dla którego komornik zajął udział w nieruchomości jego dłużnika. Dłużnikiem jest spółka z o.o. a wiele z takich spółek nie stroni od zmiany nazwy (być może zwłaszcza wtedy, gdy klimat wokół takiej spółki zmieni się na cokolwiek niekorzystny 😉 ). Problem w omawianym przypadku leżał jednak w tym, że w księdze wieczystej ściągniętej z internetu pośród licznych współwłaścicieli (w tym także spółek z o.o.) nieruchomości nie figuruje nazwa jego dłużnika i dlatego zwrócił się do mnie z prośbą o rozwikłanie tej zagadki. I takich pytań miałem już w mojej „karierze” kilka. Więcej… »

Komornik o skuteczności licytacji udziału w nieruchomościach

skomentuj

Wpadło mi w ręce pismo – wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem egzekucji w jednej ze spraw które prowadziłem. Nieraz na tym blogu pisałem (w tym pocieszając dłużników), że generalnie skuteczność licytacji udziałów w nieruchomości jest marna w porównaniu do licytacji całych nieruchomości. Oczywiście za wyjątkiem udziału jakim jest całe mieszkanie własnościowe w bloku. 😉 Generalnie jednak egzekucja udziałów w domu mieszkalnym albo jeszcze gorzej w mieszkaniu, jest marna. Więcej… »

Żądanie zniesienia współwłasności nieruchomości przez wierzyciela

komentarze 2

I jeszcze jeden mail z archiwum:

Wiem, że zajmują się Państwo windykacją od osób prywatnych, więc od razu przystąpię do opisu sprawy.
Rodzice rozwiedli się. Sprawa majątkowa zakończyła się w 2003 roku (wyrok sądu – 64 tys.) Około 2 lata temu mama założyła nową sprawę o naliczenie odsetek (poprzedni wyrok ich nie uwzględniał). Doliczono kolejne 38 tys. Zaległości alimentów to następne 16 tys. W ubiegłym roku wszystkie te długi zostały wpisane na księgę wieczystą nieruchomości dłużnika w postaci hipoteki przymusowej.
Dłużnik jest niewypłacalny. Każda próba komornika w odzyskiwaniu należności kończyła się fiaskiem. Ojciec ma więcej wierzycieli. Jednym jest syn z pierwszego małżeństwa, na pewno kolejnym jest Państwo (Fundusz Alimentacyjny). Więcej… »

Egzekucja z udziału w nieruchomości niepodzielonej. Ryzyko zajęcia przedmiotów osoby trzeciej.

skomentuj

Pytanie: Jestem współwłaścicielem nieruchomości (nie oddany dom na działce budowlanej, zamieszkały przez 2 rodziny) bez podziału fizycznego. Drugim właścicielem domu jest brat. Jestem dłużnikiem, wzięłam pożyczkę z wpisem na hipotekę. Czy komornik może licytować dom? W jaki sposób dokonuje jego sprzedaży? Procentowo? Kto decyduje o tym które lokale domu zostaną zajęte? Czy przez brak podziału fizycznego domu komornik może wejść do części w której mieszka brat i zająć jego rzeczy (np. komputer) na które brat ma/nie ma FV? Czy jeżeli zostanie dokonany podział fizyczny przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej to wówczas nie może wejść do części którą zajmuje brat? CO w takiej sytuacji najlepiej zrobić aby nie ucierpiały dobra materialne brata? Więcej… »

Zwolnienie nieruchomości przez komornika – umorzenie egzekucji

komentarze 2

Pytanie: Mam dom którego jestem współwłaścicielką z moją mamą i moim mężem. Mój mąż ma dług o wysokości 6 tys. (prywatnej osobie ) a wartość domu ok. 400 tys. Komornik zajął naszą księgę wieczystą. Ja na początku spłacałam za męża rozłożony dług komornikowi, ale niestety zaprzestałam bo nie miałam już z czego spłacać. Komornik zajął nam księgę wieczystą w lipcu 2015 r. za chwilę minie już rok. Komornik przez ten czas w ogóle się nie odzywał. Czy mam jakieś prawo aby wycofał wpis z księgi ? jeśli tak to jak mam to zrobić ? jeśli nie to jak długo może widnieć wpis o wszczęciu egzekucji ułamkowej? Więcej… »

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika

komentarze 2

Pytanie: Komornik prowadzi dla mnie egzekucję z wynagrodzenia za pracę dłużnika ale to są grosze gdyż dłużnik zarabia niewiele ponad stawkę minimalną. Na rachunkach bankowych – brak środków. Dowiedziałem się jednak i to jest sprawdzona informacja, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej ale w miejscowości podlegającej pod inny sąd. Minie z 15 lat jeżeli w takim tempie komornik będzie ściągał dług tylko z pensji dłużnika i dlatego chcę zlecić egzekucję z tej nieruchomości ale już wiem, że to będzie musiał robić inny, tamtejszy komornik. W jakim trybie mam zmienić komornika, w kancelarii komorniczej nie odbierają telefonów. A czy będzie można utrzymać ciągłość egzekucji z wynagrodzenia przy zmianie komornika? Więcej… »

Ponowna egzekucja do tej samej nieruchomości dłużnika, po dwóch bezskutecznych licytacjach

skomentuj

Pytanie: Chodzi o egzekucję alimentów. Dłużnik będący moim byłym mężem ma kilka nieruchomości a konkretnie jedna w całości jego i trzy współwłasność ze mną, trwa sprawa o podział majątku. Były dwie licytacje nieruchomości powiedzmy X ale nikt nie kupił. Nieruchomość X to właśnie ta w całości należąca do dłużnika. Czy mogę ponownie doprowadzić do licytowania tej samej nieruchomości czy może sąd zabroni i każe wybrać którąś z tych innych do których jestem współwłaścicielką? Więcej… »

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez komornika

komentarzy 8

Pytanie: Czy komornik może sprzedać nieruchomość z wolnej ręki czyli nie poprzez licytacje? Więcej… »

Spłata długu przed licytacją nieruchomości

skomentuj

Pytanie: Dziękuję za odpowiedź. Muszę skontaktować się z komornikiem i porozmawiać jaka jest kwota i mam nadzieję, że w ratach będzie można spłacić.Mam jeszcze jedno pytanko, jeżeli dzisiaj był pan i robił zdjęcia mieszkania do wyceny to jeszcze nie jest za późno aby zacząć spłacać dług i nie stracę mieszkania? Więcej… »

Wykupienie na licytacji komorniczej udziału w nieruchomości należącego do współwłaściciela

skomentuj

Pytanie: Brat ma komornika za pożyczki z parabanków na jego części nieruchomości której współwłaścicielem jestem ja. Chciałbym wykupić ten udział na licytacji przeto podstawie osobę do kupna – brata mojej dziewczyny. Kontaktowałem się z Adwokatem i Komornikiem, lecz Komornik nie podał mi informacji o kwocie zadłużenia udziałów brata a brat ma to gdzieś, za granicą siedzi a moje kontakty z nim są bardzo złe a w zasadzie nie ma ich wcale. Więcej… »