Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘egzekucja z konta bankowego’

Komornik z wyboru do zajęcia mojego konta bankowego

komentarze 22

Od czasu do czasu (bardzo rzadko) zdarzy mi się przegrać sprawę w sądzie (zazwyczaj na skutego wprowadzenia mnie w błąd przez klienta) i wtedy mam do zapłaty koszty procesu strony przeciwnej która wygrała. O, jak niżej; wczoraj odpis zajęcia konta firmowego otrzymałem: Więcej… »

Kwota wolna od egzekucji na zajętym rachunku bankowym a zajęcie nowego rachunku bankowego

komentarze 62

Pod jednym z wpisów na tym blogu zostałem zapytany, jak niżej: Mam zajęcie komornicze, komornik zablokował mi konto bankowe, dlatego środki pobieram w banku w kasie. Zostało mi do wykorzystania około 650 złotych z kwoty wolnej od zajęcia. Jeżeli teraz zmienię konto bankowe, to kwota wolna od zajęcia znów będzie pełna czyli trzy średnie krajowe? Więcej… »

5-9 kont firmowych – standard u trudnych dłużników

komentarzy 10

Tak sobie przejrzałem kilkanaście trudnych spraw egzekucyjnych, w których egzekucje toczą się bez efektu przez kilka miesięcy co najmniej. W każdym przypadku komornik zajął w sumie tyle co w tytule czyli od pięciu do dziewięciu kont firmowych w każdej sprawie egzekucyjnej (przy okazji, dobre konta firmowe do założenia przez internet są tutaj). Więcej… »

Komorniku, czy potrafisz zająć konto bankowe?

komentarzy 25

Ilu komorników w Polsce potrafi zająć konto bankowe? Wcale niewykluczone że wystarczy palców jednej ręki aby ich zliczyć. Już z dziesięć razy byłem dłużnikiem i za każdym razem inny komornik moje konto firmowe zajmował. Więcej… »

Komornik a zmiana konta bankowego – czy to przestępstwo?

komentarze 64

Aktualizacja wpisu dokonana dnia 12.03.2017 r. – Po namyśle doszedłem do wniosku że zmiana konta przez dłużnika nie jest przestępstwem czyli że nie jest tak, jak pisałem poniżej (kolejny akapit i dalej). I dłużnik nie musi informować komornika o otwarciu nowego konta. Wszak dłużnik nie ukrywa nowego konta, jeżeli komornik chce, to może je namierzyć wysyłając kolejne zapytanie do OGNIVO ale przeczytaj wpis: Jak często komornik szuka kont bankowych danego dłużnika.

Ukrywanie i pozbywanie się majątku w celu uniemożliwienia egzekucji komorniczej, jest przestępstwem. Art. 300 par. 2 Kodeksu karnego: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Więcej… »

Egzekucja z konta osobistego

komentarze 3

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „egzekucja z konta osobistego”. Z konta osobistego czy z konta firmowego, zasady egzekucji są takie same. Konto osobiste komornik może namierzyć w urzędzie skarbowym jeżeli dłużnik podał skarbówce nr konta do przelania zwrotu nadpłaty podatku lub sam zapłacił podatek z konta. Informację o koncie osobistym dłużnika komornik może też uzyskać od pracodawcy, gdy ten przelewa wynagrodzenie na konto dłużnika. Więcej… »

Na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe

komentarzy 10

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „na jakiej podstawie komornik zajmuje konto bankowe”. Jak to na jakiej podstawie, no na podstawie tytułu wykonawczego czyli najczęściej na podstawie albo prawomocnego nakazu zapłaty albo prawomocnego wyroku albo, w przypadku wierzytelności banku z tytułu na przykład kredytu dla firmy (a propos, dobre oferty firmowych kredytów są tutaj), na podstawie bankowego tytułu wykonawczego. Więcej… »

„czy komornik może zająć konto walutowe”

komentarzy 16

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „czy komornik może zająć konto walutowe”. No pewnie że może zająć, na przykład mnie zajął, o: Więcej… »

„zajęcie konta bez powiadomienia”

komentarzy 80

Ktoś wpisał w wyszukiwarce – „zajęcie konta bez powiadomienia”. Jak rozumiem, chodzi o zajęcie konta bankowego przez komornika, rzekomo bez powiadomienia o tym dłużnika, tak? Komornik niestety ma obowiązek powiadomić dłużnika o zajęciu rachunku bankowego. Ten obowiązek nakłada na komornik art. Art. 889. § 1. 2): Więcej… »

Czy komornik może zablokować puste konto?

komentarze 2

Tytułowe pytanie zadał w wyszukiwarce ktoś ze Zgorzelca. Tak, bank na polecenie komornika zrealizuje zajęcie rachunku bankowego nawet, jeżeli brak jest na tym rachunku środków. Niewykluczone bowiem, że wpłyną na taki rachunek środki. Na przykład na konto firmowe może wpłynąć płatność od kontrahenta dłużnika, choć raczej obstawiałbym, że dłużnik po zajęciu tego pustego konta szybko założy nowe konto firmowe i poprosi klienta swego aby należność przelał mu na to nowe konto. Więcej… »