Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘dłużnicy’

Dłużnik: Wojciech Waruszewski W.K. „ŻURAW”, Warszawa. Kwota 6.219,86 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług przedsiębiorcy: Wojciech Waruszewski ur. 1971 r., prowadzący działalność gospodarczą WOJCIECH WARUSZEWSKI W.K. „ŻURAW” Usługi ogólnobudowlane NIP 8771230699, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tomcia Palucha 17. Kwota podstawowa długu wynosi 3.627,31 zł., do tego odsetki za zwłokę od 2008 roku (w kwietniu 2014 roku wynosiły już 2.562 zł.) i koszt procesu sądowego – 30,55 zł. Daje to łącznie kwotę wymienioną w tytule, ale na dzień dzisiejszy jest jeszcze wyższa z racji narastania odsetek. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: ARBI Sp. z o.o., Warszawa. Kwota 38.404 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik: ARBI Sp. z o.o., KRS: 0000232729, NIP 5252334016, ul. Międzynarodowa 41/44, Warszawa. Kwota podstawowa długu to 34.273 zł., do tego koszty procesowe w wysokości 4.131 zł. Odsetki ustawowe od kwoty 34.273 zł. od lipca 2009 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Jerzy Gaj, Częstochowa. Kwota: 66.000 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Jerzy Mirosław Gaj ur. 1964 r., zam. w Częstochowie. Kwota podstawowa 66.000 zł. do tego odsetki za zwłokę które na dzień 25.08.2014 r. wynosiły 48.729 zł. i wciąż narastają. Ponadto doszły koszty procesu sądowego w kwocie 3.242 zł. w związku z uzyskaniem przez wierzyciela sądowego nakazu zapłaty z dnia 11.01.2013 r. Jest to dług wobec osoby prywatnej. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Adrian Miedźwiedziew, Gródek. Kwota 64.517 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: Dłużnik Adrian Miedźwiedziew urodzony w 1980 r. zamieszkały w miejscowości Gródek koło Białegostoku. kwota podstawowa długu to 58.000 zł. (do tego dochodzą odsetki ustawowe za zwłokę od maja 2006 r. do dnia zapłaty) oraz kwota 6.517 zł. kosztów sądowego procesu o zapłatę. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Agnieszka Wochna, Aleksandrów Kujawski. Kwota 5.687,20 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Agnieszka Wochna ur. 1978 r. zam. Aleksandrów Kujawski. Kwota długu to 5.687,20 zł., w tym 63 zł. kosztów sądowych. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w dniu 2 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie od kwoty 5.624,20 zł. od dnia 15 listopada 2009 r. do dnia zapłaty. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Magdalena Lubańska. Warszawa. Kwota 6.820 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Magdalena Ewa Lubańska ur. 1970 r. zam. Warszawa, ul. Obozowa; dług z tytułu prowadzenia przez dłużniczkę działalności gospodarczej pod nazwą Music Factory – CMG M. Lubańska NIP 5271126307 której prowadzenie dłużniczka zakończyła w 2009 roku. Zobowiązanie potwierdzone jest prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 31.12.2010 r. zapatrzonym w klauzulę wykonalności dnia 24.02.2011 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Marek Potocki, ur. 1961 r., zam. Olsztyn. Kwota 8.709,30 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług osoby prywatnej. Dłużnik Marek Potocki, urodzony w 1961 roku, zam. Olsztyn, ul. Orłowicza. Kwota 8.709,30 zł. w tym 1.310,00 zł. kosztów procesu sądowego o zapłatę. Dodatkowo odsetki ustawowe od kwoty 7.399,300 zł. od dnia 05 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Adam Bartuś, Pszów. Kwota 12.139,82 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Adam Bartuś, ur. 1963 r., zam. ul Miarki, Pszów. Kwota długu: 12.139,82 zł – stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu w Katowicach z dnia 27.05.2009 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Grzegorz Siudalski, ul. Słodowiec, Warszawa – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Grzegorz Siudalski, ur. 1986 r., zam. ul. Słodowiec, Warszawa. Kwota podstawowa długu: 22.088,00 zł., do tego koszty procesu sądowego w kwocie 2.694,00 zł. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 12 marca 2012 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu I Wydział Cywilny. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Bogusław Hamera, Koszalin. Kwota 8.280 zł. – dług na sprzedaż

komentarzy 8

Sprzedam wierzytelność przysługującą od dłużnika: Bogusław Hamera, ur. 1977 r. zam. w Koszalinie. Jest to dług z tytułu pożyczki której udzieliła mu osoba prywatna. Dług potwierdzony jest nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 26 czerwca 2013 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Krzysztof Śnieg, Żyrardów. Kwota: 2.980 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: Krzysztof Śnieg ur. 1970 r., zam. Żyrardów. kwota długu: 2.980 zł. Dług potwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 27 października 2011 r.

Egzekucję przedmiotowego długu prowadził komornik sądowy w Żyrardowie i w jej toku nie udało się odzyskać od dłużnika żadnej kwoty. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: AGRO MEAT Sp. z o.o., Nowe Płoniawy. Kwota 394 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Sprzedam dług dłużnika: AGRO MEAT Sp. z o.o., KRS 0000397889, NIP 7571479318, siedziba: Nowe Płoniawy 10a, 06-210 Płoniawy Bramura, woj. mazowieckie. Prezes Zarządu: Jadwiga Wojniłowicz. Kwota długu 394 zł. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Jarosław Liczbański, Nowy Tomyśl. Kwota 8.856 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż. Dłużnik Jarosław Liczbański ur. 1969 r. zam. Nowy Tomyśl. Kwota podstawowa długu to 8.856 zł., do tego dochodzą odsetki ustawowe od ww. kwoty począwszy od stycznia 2012 r. oraz 111 zł. kosztów sądowego procesu o zapłatę. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie wydanym dnia 29 września 2012 r. Jest to dług wynikający z nieuregulowania przez tego dłużnika należności za wykonaną dlań usługę (w całości niezapłacona faktura). Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Tomasz Madej, Warszawa. Kwota 24.054,70 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Tomasz Waldemar Madej ur. 1984 r. zam. w Warszawie. Kwota podstawowa długu 24.054,70 zł., do tego ustawowe odsetki za zwłokę od maja 2008 roku. Jest to dług wobec osoby prywatnej z tytułu pożyczki. Dług potwierdzony jest prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 stycznia 2008 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Więcej… »

kategoria: dłużnicy

Dłużnik: Szymon Kapturski ur. 1972 r., zam. ostatnio – Poznań. Kwota 32.514,55 zł. – dług na sprzedaż

komentarzy 17

Dług na sprzedaż: dłużnik Szymon Kapturski urodzony w 1972 roku, zamieszkały ostatnio (kiedyś) w Poznaniu. Kwota podstawowa długu to 32.514,55 zł. (do tego odsetki). Dług stwierdzony prawomocnym wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. Sygn. akt V GC 74/12 wydanym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej V Wydział Gospodarczy, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 01 października 2012 r. Więcej… »

kategoria: dłużnicy