Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘cesja wierzytelności’

Pismo z BEST S.A. o przejęciu długu

1 komentarz

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak postąpić. Wzięłam pożyczkę w 2005r z EVEREST FINANSE S.A.(Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 dla znajomego, który był ich pracownikiem ( pomógł mi w trakcie choroby męża) i nie mógł korzystać z firmowych usług. Niestety okazało się, że nie byłam osamotniona, więcej osób tak postąpiło. Sprawa wyszła na jaw, stracił tę pracę i mnie pozostawił z niespłaconym do końca długiem. Więcej… »

Ryzyko związane z kupnem nawet bezspornej wierzytelności

skomentuj

Taki (trochę nieskładny) mail znaleziony w archiwum:

Sprawa dot. polskiego lekarza, który pożyczył obywatelowi ze Szwajcarii kwotę ok 280 tys. PLN. Nie ma wyroku sądowego. Pożyczka była zawarta bodajże w 2004 roku. Tenże Szwajcar jest w Zarządzie w/w p. Prezes. Tylko strach przed ujawnieniem tychże faktów, może zmusić tych ludzi do zapłacenia tych długów. Czy taką wierzytelność mógłbym kupić? Powtarzam – jest tylko umowa pożyczki. Więcej… »

Gangsterom sprzedasz dług znacznie drożej niż normalnej firmie windykacyjnej

komentarze 2

Do takiego tytułowego wniosku doszedłem zainteresowawszy się ostatnio problematyką sprzedaży długów a w szczególności problematyką sprzedaży długów osób (w tym przedsiębiorców) którzy oficjalnie (albo i nieoficjalnie też) są niewypłacalni. Wiecie, bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, bezskuteczny straszak pod postacią wyroku w zawieszeniu nakazującego zapłatę – naprawienie szkody pod rygorem odwieszenia czyli zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Więcej… »

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

komentarze 2

Pytanie: Przeczytałem, że gdy prowadził Pan firmę windykacyjną to działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy? Więcej… »

Propozycja sprzedaży długu po bezskutecznej egzekucji komorniczej

komentarze 2

A tu takie pytanie sprzed lat i nasza odpowiedź:

Jesteśmy zainteresowani sprzedażą wierzytelności: …, prowadzącym wcześniej … Krzeszowice. Nakaz zapłaty z 04.02.2008r. zasądzający 65.360,62 zł z odsetkami od 22.05.2007r. plus koszty procesu 4.434,20 zł. W toku egzekucji (KM Leszek Dumnicki) wyegzekwowano 4.187,51 zł, a w dniu 14.01.2012r. umorzono egzekucję z powodu jej bezskuteczności. Aktualnie złożono wniosek o wyjawienie majątku (termin rozprawy w październiku Br.). Proszę o ewentualną ofertę cenową. Więcej… »

Czy bank może sprzedać dług

komentarzy 9

Pytanie: Czy i jakie podjąć kroki w związku z moim zdaniem, bezprawnym sprzedaniem przez bank wierzytelności z tytułu mojego długu kredytowego? W umowie nie ma nic na temat możliwości sprzedaży długu, jest tylko o tym, ze bank ma prawo powierzyć osobie trzeciej działającej na rzecz banku windykacje. Windykację na rzecz banku a nie sprzedaż wierzytelności. Jeszcze myślę, że za słowem „powierzyć” może kryć się też możliwość cesji powierniczej czyli niby sprzedaży ale bank bezwarunkowo sprzedał dług pozabankowej firmie windykacyjnej i nie może rościć sobie praw do pieniędzy z windykacji. Więcej… »

Kupno wierzytelności w trakcie sądowego postępowania o zapłatę

skomentuj

Pytanie: Znalazłem na giełdzie długów w internecie dług dłużnika którym jest firma której ja zalegam z zapłatą i chciałbym ten dług kupić ażeby skompensować mój dług z ich długiem. Cena zaproponowana przez aktualnego wierzyciela mi odpowiada ale dowiedziałem się, że teraz ta sprawa jest na etapie sądowym, wierzyciel wniósł pozew o nakazanie zapłaty, nakaz zapłaty otrzymał ale dłużnik wniósł zarzuty od nakazu zapłaty. Więcej… »

„Nabył” od mojego klienta wierzytelność którą ja posiadam i nie dociera do niego…

komentarze 2

Prowadziłem windykację dwóch wierzytelności dla pewnej spółki z o.o., wierzytelności przejąłem na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności. W jednej postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika było całkowicie bezskuteczne i dokonałem cesji zwrotnej. W przypadku drugiego dłużnika, postępowanie egzekucyjne od dwóch lat toczy się do nieruchomości. Więcej… »

Pożyczki społecznościowe, cesje wierzytelności a działalność gospodarcza

skomentuj

Pytanie: Jakiś czas temu znalazłem Pańskiego bloga i jestem pod dużym wrażeniem zawartych tam treści. Wykonał Pan kawał dobrej roboty. Jednak jak to niestety bywa, nie do końca znalazłem odpowiedź na wątpliwości które mam. Prosiłbym o pomoc. Mianowicie chodzi o zawieranie umów cesji wierzytelności na portalu kokos.pl. Nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, pracuję na etat. Kupione długi windykuję prywatnie. Czy są jakieś ograniczenia co do ilości zawieranych umów cesji, aby nie zostało to podpięte pod działalność gospodarczą. Więcej… »

Nabycie wierzytelności przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cesje warunkowe (do windykacji) i bezwarunkowe. Podatek dochodowy.

komentarze 2

Pytanie: Czytając bloga, tak się zastanawiam, jak Pan się rozliczy z podatku dochodowego za dochód od spraw po zamknięciu działalności gospodarczej? Czy w Pit rocznym?

Więcej… »

O umowie cesji warunkowej czyli umowie powierniczego przelewu wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Chciałem się dowiedzieć, co do windykacji prowadzonej na podstawie cesji warunkowej. Jeśli „sprzedajemy” dług powstały na podstawie umowy pożyczki dla firmy windykacyjnej czyli wszystkie prawa przechodzą na cesjonariusza, czy konieczne jest podpisywanie takiej umowy u notariusza? Więcej… »

Bank sprzedał dług ale dalej prowadzi egzekucję tegoż

komentarzy 5

Mam krótkie pytanie. Jednak zanim to szybko przedstawię sytuację.

Dług hipoteczny, niespłacony. Bank dostaje BTE z klauzulą i trafia to do komornika.
Zanim komornik zaczął pobierać cokolwiek, bank sprzedał wierzytelność do „kruka”.
Tyle tylko, że nikogo nie poinformował…
I cały czas nic nie wiedząc komornik ściągał i przekazywał do banku kwoty.
Dopiero gdy wierzyciel doprowadził do licytacji, bank złożył wniosek o umorzenie.
I wtedy wyszło, że jest ten „kruk” od prawie roku wierzycielem a nie bank, któremu komornik dawał kasę. Więcej… »

Wygrana windykatora w sądach o zapłatę prowizji za windykację – z umowy przelewu powierniczego wierzytelności

komentarze 2

Tak, sąd II instancji czyli Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację mojego klienta który nie zapłacił mi 2.500,00 zł. należnej mi prowizji za skuteczną windykację. Mimo, iż reprezentowany był przez adwokata a ja sam siebie reprezentowałem i jestem aż z Sosnowca. Taki miły akcent na zakończenie mej działalności gospodarczej w windykacji. Pierwsza zakończona sprawa o zapłatę prowizji. Wygrana. Więcej… »

Jak sprzedać (trudny) dług

komentarzy 26

Pytanie: Jak najskuteczniej znaleźć firmę, która odkupi ode mnie dług, (powyżej 100 000 tys, konieczne będą pewnie metody niekonwencjonalne, ponieważ majątek i dochody są ukrywane (na kontach bankowych brak środków itp.)…

Więcej… »

Sprzedaż przez bank kredytowego długu a wpis w BIK

komentarzy 6

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną?

Więcej… »