Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kategoria ‘cesja wierzytelności’

Pismo z BEST S.A. o przejęciu długu

1 komentarz

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak postąpić. Wzięłam pożyczkę w 2005r z EVEREST FINANSE S.A.(Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 dla znajomego, który był ich pracownikiem ( pomógł mi w trakcie choroby męża) i nie mógł korzystać z firmowych usług. Niestety okazało się, że nie byłam osamotniona, więcej osób tak postąpiło. Sprawa wyszła na jaw, stracił tę pracę i mnie pozostawił z niespłaconym do końca długiem. Więcej… »

Gangsterom sprzedasz dług znacznie drożej niż normalnej firmie windykacyjnej

komentarze 4

Do takiego tytułowego wniosku doszedłem zainteresowawszy się ostatnio problematyką sprzedaży długów a w szczególności problematyką sprzedaży długów osób (w tym przedsiębiorców) którzy oficjalnie (albo i nieoficjalnie też) są niewypłacalni. Wiecie, bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, bezskuteczny straszak pod postacią wyroku w zawieszeniu nakazującego zapłatę – naprawienie szkody pod rygorem odwieszenia czyli zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Więcej… »

Zawiadomienie dłużnika o cesji wierzytelności

komentarze 2

Pytanie: Przeczytałem, że gdy prowadził Pan firmę windykacyjną to działał Pan na podstawie umowy cesji wierzytelności. Zamierzam do profilu działalności mojej firmy dołączyć też właśnie usługi windykacyjne i też na podstawie cesji działać i stąd moje pytanie. Chodzi mi o taką rzecz: kupuję dług i zgodnie z umowa cesji to ja zawiadamiam dłużnika o cesji a nie wierzyciel pierwotny a dłużnik mimo otrzymania takiego powiadomienia ode mnie spłaci dług na konto zbywcy. Czy taka czynność – spłata jest ważna też wobec mnie jako nabywcy? Więcej… »

Czy bank może sprzedać dług

komentarzy 9

Pytanie: Czy i jakie podjąć kroki w związku z moim zdaniem, bezprawnym sprzedaniem przez bank wierzytelności z tytułu mojego długu kredytowego? W umowie nie ma nic na temat możliwości sprzedaży długu, jest tylko o tym, ze bank ma prawo powierzyć osobie trzeciej działającej na rzecz banku windykacje. Windykację na rzecz banku a nie sprzedaż wierzytelności. Jeszcze myślę, że za słowem „powierzyć” może kryć się też możliwość cesji powierniczej czyli niby sprzedaży ale bank bezwarunkowo sprzedał dług pozabankowej firmie windykacyjnej i nie może rościć sobie praw do pieniędzy z windykacji. Więcej… »

Kupno wierzytelności w trakcie sądowego postępowania o zapłatę

skomentuj

Pytanie: Znalazłem na giełdzie długów w internecie dług dłużnika którym jest firma której ja zalegam z zapłatą i chciałbym ten dług kupić ażeby skompensować mój dług z ich długiem. Cena zaproponowana przez aktualnego wierzyciela mi odpowiada ale dowiedziałem się, że teraz ta sprawa jest na etapie sądowym, wierzyciel wniósł pozew o nakazanie zapłaty, nakaz zapłaty otrzymał ale dłużnik wniósł zarzuty od nakazu zapłaty. Więcej… »

Pożyczki społecznościowe, cesje wierzytelności a działalność gospodarcza

komentarze 2

Pytanie: Jakiś czas temu znalazłem Pańskiego bloga i jestem pod dużym wrażeniem zawartych tam treści. Wykonał Pan kawał dobrej roboty. Jednak jak to niestety bywa, nie do końca znalazłem odpowiedź na wątpliwości które mam. Prosiłbym o pomoc. Mianowicie chodzi o zawieranie umów cesji wierzytelności na portalu kokos.pl. Nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej, pracuję na etat. Kupione długi windykuję prywatnie. Czy są jakieś ograniczenia co do ilości zawieranych umów cesji, aby nie zostało to podpięte pod działalność gospodarczą. Więcej… »

Nabycie wierzytelności przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Cesje warunkowe (do windykacji) i bezwarunkowe. Podatek dochodowy.

komentarze 2

Pytanie: Czytając bloga, tak się zastanawiam, jak Pan się rozliczy z podatku dochodowego za dochód od spraw po zamknięciu działalności gospodarczej? Czy w Pit rocznym?

Więcej… »

O umowie cesji warunkowej czyli umowie powierniczego przelewu wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Chciałem się dowiedzieć, co do windykacji prowadzonej na podstawie cesji warunkowej. Jeśli „sprzedajemy” dług powstały na podstawie umowy pożyczki dla firmy windykacyjnej czyli wszystkie prawa przechodzą na cesjonariusza, czy konieczne jest podpisywanie takiej umowy u notariusza? Więcej… »

Bank sprzedał dług ale dalej prowadzi egzekucję tegoż

komentarzy 5

Mam krótkie pytanie. Jednak zanim to szybko przedstawię sytuację.

Dług hipoteczny, niespłacony. Bank dostaje BTE z klauzulą i trafia to do komornika.
Zanim komornik zaczął pobierać cokolwiek, bank sprzedał wierzytelność do „kruka”.
Tyle tylko, że nikogo nie poinformował…
I cały czas nic nie wiedząc komornik ściągał i przekazywał do banku kwoty.
Dopiero gdy wierzyciel doprowadził do licytacji, bank złożył wniosek o umorzenie.
I wtedy wyszło, że jest ten „kruk” od prawie roku wierzycielem a nie bank, któremu komornik dawał kasę. Więcej… »

Wygrana windykatora w sądach o zapłatę prowizji za windykację – z umowy przelewu powierniczego wierzytelności

komentarze 2

Tak, sąd II instancji czyli Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił apelację mojego klienta który nie zapłacił mi 2.500,00 zł. należnej mi prowizji za skuteczną windykację. Mimo, iż reprezentowany był przez adwokata a ja sam siebie reprezentowałem i jestem aż z Sosnowca. Taki miły akcent na zakończenie mej działalności gospodarczej w windykacji. Pierwsza zakończona sprawa o zapłatę prowizji. Wygrana. Więcej… »

Sprzedaż przez bank kredytowego długu a wpis w BIK

komentarzy 6

Pytanie: Taki temat póki co tylko teoria. Załóżmy, że jest bardzo przeterminowany bankowy kredyt gotówkowy i kredytobiorca widnieje w BIK z informacją o zaległości w spłacie kredytu. Co się stanie, gdy ten dług bank sprzeda jakiejś firmie windykacyjnej wcale z bankiem niezwiązanej? Czy dłużnik będzie wciąż widniał w BIK wpisany przez bank albo ze zmianą wierzyciela znaczy się będzie widniał w BIK z informacją o tym, ze nastąpiło przejście wierzytelności na firmę windykacyjną?

Więcej… »

Dokonanie zwrotnej cesji wierzytelności z podpisami poświadczonymi notarialnie

komentarze 2

Oto otrzymany przeze mnie wczoraj zabawny mail od jednej pani adwokat z miasta Łodzi:

Szanowny Panie, kontaktuję się z Panem w imieniu Pana ZC (skan pełnomocnictwa w załączeniu) celem ustalenia miejsca i czasu spotkania w Kancelarii Notarialnej, podczas którego doszłoby do podpisania cesji wierzytelności przeciwko p. CB. Uzyskanie umowy cesji z podpisami notarialnie poświadczonymi umożliwi mojemu Klientowi ubieganie się o stwierdzenie przejścia praw z tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Dotychczas sporządzony dokument zachowuje wyłącznie formę pisemną i nie pozwala Panu C sfinalizowanie sprawy w egzekucji sądowej. Więcej… »

Nabycie wierzytelności banku stwierdzonej BTE

komentarzy 18

Pytanie: Mam dwa pytania. Przyjmijmy, że jestem dłużnikiem banku, niespłacony kredyt. Bank załatwia sobie BTE, oddaje do sądu po nadanie klauzuli wykonalności, oddaje temat komornikowi do egzekucji. Komornik nie potrafi ściągnąć długu, umarza trwającą długo egzekucję, ściągnął tylko niewielką w sumie kwotę. Bank chce sprzedać ten dług firmie windykacyjnej. Wymagalność ostatniej raty kredytu to grudzień 2011 roku. Pytanie pierwsze, to czy firma windykacyjna będzie od razu mogła też dać komornikowi ten BTE z klauzulą do egzekucji? Więcej… »

Cesja wierzytelności z tytułu kredytu a zachowanie tajemnicy bankowej

skomentuj

Generalnie, w świetle stosownych przepisów Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobą trzecią, czyli dokonać cesji, przelewu wierzytelności. Potocznie taka czynność nazywa się sprzedaniem długu (bardziej właściwe określenie w tym wypadku to nie długa tylko zobowiązanie). Długi bardzo często sprzedawane są firmom windykacyjnym. Więcej… »

Pożyczka ze wspólnego konta

skomentuj

Pytanie: Chciałbym zlecić windykację do firmy windykacyjnej ale przedtem potrzebuję porady a historia sprawy jest taka jak niżej: -czerwiec 2007 pożyczam panu Jan K. kwote 20000zl (dwadzieścia tysięcy zł) na podstawie tylko ustnej umowy na okres do dwóch lat. Spłatę ustalono po 10000 zł. rocznie. Posiadam tylko dowód wpłaty (przelew bankowy) z adnotacją w tytule przelewu: „pożyczka”. Pan Jan K. prowadzi dzialalność gospodarczą. Fakty personalne/osobiste mogące mieć wpływ na sprawę: -Dłużnik Jan K. jest bratem mojej byłej żony Małgorzaty.-Wrzesien 2006 Jan K. opuszcza żone Magdę i dzieci i przeprowadza sie do Jastrzebia Zdr. -Czerwiec 2007 mając kłopoty finansowe, pożycza ode mnie 20.000 zł., przelewu dokonuję ze wspólnego z moją żoną konta bankowego. -Sierpien 2008 rozwód pomiędzy mną a zoną Małgorzatą (siostra dłużnika), była żona wyjeżdża z nowym partnerem n Więcej… »