Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda

komentarze 4

Pytanie: Zostałem pozwany o zapłatę bez wcześniejszego przedsądowego wezwania mnie do zapłaty. Sąd wydal nakaz zapłaty no a ja wniosłem sprzeciw. Po pierwsze, to dług mój w tej sprawie jest zawyżony o około 1/5 kwoty. Reszty długu nie kwestionuję ale nie mam teraz pieniędzy żeby to zapłacić więc mam zamiar przeciągnąć to w sądzie o pół roku – rok aż zdobędę fundusze i taka realna możliwość istnieje w tym czasie. Dlatego chociaż na pewno sąd zasądzi to bo dług jest bezsporny, to pokombinuję w sprzeciwie z zarzutem co do którego wiem, że nic nie da.

I teraz takie pytanie jeżeli można, bo czytałem kiedyś, że jeżeli wierzyciel nie wezwie przedsądowo dłużnika do zwrotu nadpłaty (podwójnej zapłaty), to pozwany dłużnik ma prawo domagać się w sprzeciwie aby sąd nie zasądził powodowi wierzycielowi zwrotu kosztów procesowych. Czy w mojej sprawie mogę też domagać się niezasądzenia zwrotu kosztów procesu? Wierzyciel zatrudnił prawnika i w nakazie jest do zwrotu oprócz kosztów wpisu sądowego także 2400 złotych za prawnika. Ja naprawdę nie zauważyłem że powód dwa razy zapłacił tą sama fakturę a on nawet telefonicznie ani mailem nie wzywał mnie do zwrotu nadpłaty.

Odpowiedź: Istnieje przepis – art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiący, że zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Jednak Pan pisze że nie ma zamiaru Pan uznać żądania pozwu gdyż chce Pan odwlec w czasie wydanie wyroku a zatem zostaną zasądzone koszty strony przeciwnej.

Nie będąc wezwanym do zapłaty przedsądowo, gdyby przy pierwszej czynności procesowej czyli w sprzeciwie uznał Pan faktyczny dług, to nie tylko że nie musiałby Pan zwracać kosztów procesu poniesionych przez powoda ale jeszcze, jak wprost wynika z zacytowanego wyżej przepisu, mógłby Pan żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Pana, o ile takowe poniósłby Pan (zleciwszy reprezentowania Pana radcy prawnemu albo adwokatowi tudzież przykładowo poniósłszy koszty podróży na rozprawę). Co ciekawe, wystarczyłoby do tego tylko uznanie długu w sprzeciwie, nie musiałby Pan od razu zwrócić mu tych pieniędzy po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Bezpodstawną część roszczenia oczywiście może Pan zakwestionować w sprzeciwie, chodzi o uznanie tylko długu w faktycznej niekwestionowanej wysokości. Sądzi uwzględni powództwo co do tej części należności ale nie zasądzi zwrot kosztów procesowych.

A co do tego, że jak Pan pisze „na pewno sąd zasądzi to bo dług jest bezsporny” to w polskich sądach nie ma nic pewnego. Znam przypadek w którym pozwany dłużnik i jego kumpel świadek zeznali przed sądem, że dłużnik ten pożyczkę zwrócił (50.000 zł.) z ręki do ręki i bez pokwitowania. No i sąd uwierzył…

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 15 Ocena średnia: 4.2]

Komentarze do 'Brak wezwania do zapłaty a zwrot kosztów procesu poniesionych przez powoda'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jaki jest termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty?

  karpik

 2. Na wniesienie sprzeciwu albo (w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) zarzutów od nakazu zapłaty mamy czternaście dni od dnia doręczenia nam nakazu zapłaty. Datą wniesienia sprzeciwu jest data nadania przesyłki ze sprzeciwem w placówce pocztowej (data stempla pocztowego) lub złożenia sprzeciwu w biurze podawczym sądu. Proponuje nie czekać do ostatniego dnia, bo już niejedne się pomylił źle obliczywszy ostatni dzień a wtedy przepadło, nakaz uprawomocni się niezależnie od tego jak bardzo bezpodstawne było powództwo i jak mocne miałeś dowody w sprzeciwie.

  admin

 3. Czy obciążenie kosztem listu poleconego, którym np. zmuszeni byliśmy wysłać reklamację lub wezwanie do zapłaty, gdy reklamacja została rozpatrzona negatywnie, można ująć w samym wezwaniu do zapłaty? Chodzi mi zwłaszcza o sytuacje, w których bank w ten czy inny sposób pobrał z naszego konta jakąś opłatę, z którą się nie zgadzamy, jednak koszt odzyskiwania zagarniętej kwoty stanowi znaczną część tej kwoty. Czy jest to jakoś regulowane przepisami?

  wrocek

 4. Można domagać się zwrotu kosztu wysłania wezwania do zapłaty. Art. 98. § 1. KPC: Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

  admin

Skomentuj