Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

A właśnie że nie jest ani w toku ani osądzona czyli znowu problem z EPU

komentarze 22

Pozwałem w EPU przedsiębiorcę z Wołowa pod Wrocławiem i referendarz odrzucił mi pozew:

P O S T A N O W I E N I E
Data wydania 2014-03-19
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w składzie: Referendarz sądowy Joanna Rudnik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawy z powództwa Robert Mariusz Grabowski przeciwko IB

p o s t a n a w i a
I. odrzucić pozew;
II. zwrócić powodowi z kasy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie kwotę 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100) tytułem opłaty sądowej od pozwu, po uprawomocnieniu się postanowienia z pkt I.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 09/02/2014 do tutejszego Sądu wpłynął pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa Roberta Mariusza Grabowskiego przeciwko IB o zapłatę kwoty 18450,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Jak wynika z danych zawartych w skorowidzu do systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze, sprawa przeciwko pozwanej o opisane roszczenie została wniesiona przez powoda w dniu 09/07/2013 roku pod sygnaturą VI Nc-e 1868139/13. We wskazanej sprawie, prawomocnym postanowieniem z dnia 25/10/2013 roku przekazano rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.
Zgodnie z art. 192 pkt.1 k.p.c. z chwilą doręczenia pozwu nie można w toku sprawy wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie. Zaś na mocy art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.
Nadto, na podstawie art. 79 ust.1 punkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zarządzono zwrot powodowi całej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 231,00 złotych. Z tych wszystkich względów i na podstawie powołanych przepisów, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowił jak w sentencji.

Otóż oświadczam, że sprawa nie jest w toku ani zasądzona. Wiedząc, jak długie są terminy we wrocławskim sądzie,  celowo nie uzupełniłem braków formalnych na wezwanie tego sądu (nie przesłałem pozwu w wersji papierowej) aby sąd umorzył postępowanie i abym ponownie złożył pozew do EPU licząc na to, że trafi na referendarza który (jak należy) wyda nakaz zapłaty miast postanowienia o braku podstaw.

Wysłałem więc skargę:

Wnoszę skargę na postanowienie o odrzuceniu pozwu. Nie jest bowiem prawdą to, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie ani to, że została osądzona. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy gdzie sprawa ta opatrzona została sygn. akt V GC 1731/13 postępowanie w tej sprawie umorzył postanowieniem z dnia 14 stycznia 2014 r. a to na skutek tego, że w ustawowym terminie nie usunąłem braków formalnych do czego zostałem wezwany. W takiej sytuacji jestem uprawniony do ponownego wniesienia pozwu w tej sprawie.

Tak ciężko wziąć pod uwagę to, że mogło mieć miejsce umorzenie postępowania? A swoją drogą, to przecież pozwany z pewnością złożyłby sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie już osądzonej, więc po co ten przepis.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

Komentarze do 'A właśnie że nie jest ani w toku ani osądzona czyli znowu problem z EPU'

Subscribe to comments with RSS

 1. Pozwany by złożył sprzeciw, chyba, że jest w szpitalu, lub się dogadasz z jego listonoszem. Po to jest ten przepis.

  XXX

 2. Tak samo może być w każdej sprawie (bez dublowania pozwów) i przepisu chroniącego pozwanych nie ma. Tzn. może wnieść o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu a o dogadywaniu się z listonoszem już pisałem: http://pamietnikwindykatora.pl/2013/04/23/listonosz-wazniejszy-od-sedziego/

  Przepis nie ma sensu skoro, jak widać, brak jest możliwości aby sprawdzić, czy faktycznie w tej samej sprawie wydano wyrok / toczy się postępowanie. A raczej możliwość jest, ale komuś się nie chce tego sprawdzić. Referendarz podejmuje decyzję na podstawie „wydaje mi się, bardzo możliwe, etc.” a to jest niedopuszczalne, krzywdzoące dla powoda.

  admin

 3. Ale prędkość zupełnie niezła, ledwie ponad miesiąc. To standard teraz w EPU, czy przypadek, bo nie śledzę na bieżąco..?

  Przemek | blog o egzekucji

 4. Jakby trochę poprawiło się. za to jak chodzi o oczekiwanie na nadanie klauzuli wykonalności, to szkoda mówić.

  admin

 5. A to wszystko dlatego, że do statystyk liczy się ilość zakreślonych, a Nc (Nc-e też) zakreślana jest z chwilą wydania nakazu 🙂

  Przemek | blog o egzekucji

 6. Ty masz przynajmniej z EPU uzasadnienie. Ja ostatnio dostałem postanowienie o odrzuceniu pozwu, ale już z jakiego powodu to się nie dowiedziałem. 🙂

  Szalony Kefir

 7. Trzeba było może złożyć skargę na postanowienie jako niezawierające postanowienia. Pouczenie o uprawnieniu do wniesienia skargi było?

  admin

 8. Niby uzasadnienie jest, tyle że nie wynika z niego tak naprawdę co się sądowi nie spodobało.

  Orzeczenie z dnia 2014-03-05 godz. 10:28:16
  Sygnatura akt VI Nc-e 151630/14
  P O S T A N O W I E N I E
  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
  w składzie:
  Referendarz sądowy Anna Lubeńczuk
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  sprawy z powództwa

  Rafał Aniserowicz

  przeciwko

  K…. W……

  p o s t a n a w i a
  Wobec stwierdzonego braku podstaw do wydania nakazu zapłaty
  przekazać rozpoznanie sprawy do Sąd Rejonowy w Mławie
  U Z A S A D N I E N I E
  W dniu 04/02/2014 roku powód Rafał Aniserowicz złożył do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
  Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty. Dlatego też na podstawie art. 505 [33] § 1 k.p.c. przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego. Z tych powodów orzeczono jak na wstępie.

  Szalony Kefir

 9. To wszystko co dostałem w poczcie elektronicznej. Za radą prawnika złożyłem jeszcze raz i liczę że inny referendarz albo uwzględni, albo przynajmniej napisze czemuż to uważa że brak jest podstaw do wydania nakazu.

  Szalony Kefir

 10. To nie jest postanowienie o odrzuceniu pozwu ale o przekazaniu do sądu rejonowego wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU. Uzasadnić byłoby w dobrym tonie natomiast brak jest (niemal) na porządku dziennym, jak pamiętam.

  admin

 11. Za warzywa / owoce Ci nie zapłacił(a)?

  admin

 12. Za radą prawnika złożyłem jeszcze raz i liczę że inny referendarz albo uwzględni,

  Albo odrzuci pozew uzasadniając, jak u mnie…

  admin

 13. A ja nie rozumiem, skąd takie tendencje do tego, żeby koniecznie szukać tytułu wykonawczego w e-sądzie (chociaż wydziały gospodarcze we Wrocławiu-Fabrycznej rzeczywiście nie zachęcają).

  Przemek | blog o egzekucji

 14. Choćby z tego, że część sądów potrzebuje od 6-12 miesięcy na wezwanie do uzupełnienia braków, co daje pewien obraz jakie są następnie terminy rozpraw.

  Czasem warto spróbować spojrzeć na świat z szerszej niż tylko własna perspektywy.

  Jurek

 15. W Warszawie-Śródmieściu dostałem ostatnio nakaz po mniej więcej dwóch miesiącach, poprzednio po miesiącu z kawałkiem. Nie sądzę, żeby dużo było wolniejszych w Polsce sądów.

  Przemek | blog o egzekucji

 16. Poznań Stare Miasto, 2-3 miesiące + conajmniej 4 kolejne miesiące na zwrot 3/4 opłaty po uprawomocnieniu. Razy 100 spraw robi się +-kilkadziesiąt tysięcy złotych.

  Jest różnica, prawda?

  Jurek

 17. A ze zwrotem opłaty to jest zawsze problem, fakt, nie tylko w Poznaniu. Moja rada? Wysyłaj te pozwy zamiast do Poznania to do jakiegoś małego sądu na Lubelszczyźnie, albo gdzieś tam – nakaz w tydzień, zwrot opłaty po miesiącu. A jak będzie sprzeciw, trudno, sąd przekaże do Poznania, czyli zrobi to samo, co e-sąd, ale 3 miesiące wcześniej 🙂

  Przemek | blog o egzekucji

 18. cyt.

  „Za warzywa / owoce Ci nie zapłacił(a)?”

  Nie, czemu ? 🙂 Nie oddał pożyczki na portalu pożyczek społecznościowych. Kwota niewielka, raptem parę stówek, ale takich „artystów” tam sporo i trzeba ich tępić. I w sumie nie dowiedziałem się dlaczego niby w EPU nie chcą rozpatrywać tylko przekazać do SR. SR zresztą niewłaściwy, bo z umowy pożyczki wynika że właściwym powinien być sąd w Warszawie.

  Szalony Kefir

 19. Osoba o (jak rozumiem Twoim) imieniu i nazwisku prowadzi w Krakowie firmę w branży owoców i warzyw.

  admin

 20. Prowadziła 🙂 Już dawno zakończyłem działalność i nie mieszkam w Krakowie.

  Szalony Kefir

 21. A nazwiska nie mam powodu się wstydzić 🙂

  Szalony Kefir

 22. Z EPU przekażą zawsze do SR właściwego dla dluznika.

  Kamil

Skomentuj