Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„Sąd”: udowodnij brak doświadczenia bojowego

komentarzy 5

Dzisiaj o innym, według mnie też przekręcie, czyli umyślnym niedopełnieniu obowiązków, bo nie wierzę w to, żeby trzech sędziów sądu i to okręgowego było takimi debilami nieczującymi różnicy. Przypominam, że chodzi o tę samą sprawę. No to lu.

No wyobraź sobie Czytelniku, że zawierasz z firmą ochroniarską umowę o ochronę Twej osoby i właściciel tej firmy a jednocześnie jeden z ochroniarzy deklaruje w niej, że ochroniarze mają doświadczenie bojowe. Następnie docierają do Ciebie informacje czy tam plotki o tym, że właściciel wcale nie ma doświadczenia bojowego. Jeżeli tak jest, to zgodnie z umową możesz ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia i rozwiązujesz, bo masz dowody na to, że właściciel oszukał Cię już w innej kwestii co uprawnia Cię do rozwiązania umowy jak wyżej. I tak było w tej mojej sprawie, przy czym oszust założył mi sprawę o zapłatę za okres wypowiedzenia który jego zdaniem mu przysługiwał.

W postępowaniu przedsądowym oraz w sądzie zażądałem od właściciela – ochroniarza, żeby wykazał jakież to doświadczenie bojowe posiada. Logiczne wszak, że jeśli on twierdzi, że ma doświadczenie bojowe (uważa zatem, że nie miałem prawa rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia) a ja mówię „sprawdzam”, to on ma udowodnić jego twierdzenie – oświadczenie, a nie że ja mam udowadniać, że on doświadczenia bojowego nie ma, prawda? No bo jak miałbym to udowadniać: pytać w jednostkach specjalnych wojskowych, policyjnych, w Legii Cudzoziemskiej, u detektywa Rutkowskiego, na dyskotekach „podwyższonego ryzyka” i w ogóle na całym świecie, czy taki tu służył, pracował, stał na bramce i uczestniczył w akcjach? No bez sensu prawda? Zapewne wszędzie odmówiono by mi udzielenia takiej informacji a nawet jeśli udzielono by mi takowej czyli że nie znają tego typa, to ten mógłby stwierdzić, że gdzie indziej służył / pracował / na innej dyskotece stał na bramce i muszę szukać dalej, na całym świecie, w tym może i w Korei Północnej… Tym bardziej zatem logiczne, że skoro on twierdzi, że ma doświadczenie bojowe, to niech udowodni, gdzie służył (na jakiej misji był) / pracował / stał na bramce, prawda? Chodzi konkretnie o oszusta Przemysława Grabowskiego – właściciela Global Protection Group który przed zawarciem umowy napisał mi w mailu „tak, służyłem w wojsku i nie była to zwykła służba zasadnicza”. Później okazało się, że faktycznie nie była to zwykła służba zasadnicza tylko przeszkolenie studenta (chyba prawa i administracji) w wojskach łączności…

Pewnie nie uwierzysz, ale trzech wymienionych na wstępie „sędziów” – bezczelnych przestępców uznało, że to ja miałem udowadniać, że oszust Przemysław Grabowski nie ma doświadczenia bojowego, bo jeśli nie ma, to mogłem to wykazać! Na poparcie swego stanowiska przywołali niczym piernik do wiatraka wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt III CSK 28/11 pisząc, że zgodnie z tym wyrokiem również fakty negatywne mogą być udowadniane. Później sobie znalazłem w internecie uzasadnienie tegoż wyroku i zobacz, w odniesieniu do jakiej sytuacji Sąd Najwyższy tak napisał, oto fragment uzasadnienia tego wyroku (na który przestępcy w togach sędziowskich powołali się):

Odnosząc się w tym miejscu do zarzutu skargi kasacyjnej z pierwszej podstawy kasacyjnej, tj. naruszenia art. 6 k.c. należy stwierdzić, iż to na zakładzie opieki zdrowotnej, który dochodzi roszczenia o zapłatę za świadczenia medyczne udzielone pacjentom w warunkach zagrożenia życia lub zdrowia (art. 7 ustawy o z.o.z. oraz art. 30 ustawy o zaw. lek. i dent.) ciąży obowiązek wykazania tego, że z uwagi na okoliczności poszczególnych przypadków zachodziła potrzeba natychmiastowego udzielenia świadczeń (por. m.in. wyrok SN z dnia 5 listopada 2003 r. IV CK 189/2002 LexPolonica nr 1632215 i wyrok SN z 14 lutego 2008 r. II CSK 532/2007 LexPolonica nr 2139767). Powołany przepis wyznacza bowiem ogólną regułę dowodową prawa materialnego, w myśl której ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przy czym poprzez fakty, w myśl tego przepisu, należy rozumieć wszystkie okoliczności faktyczne, istotne z punktu widzenia danego przepisu prawa materialnego, z którego strona wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Nie ma więc większego znaczenia, czy są to okoliczności wskazujące na brak określonych zdarzeń, relewantnych w świetle danej normy prawnej, tzw. fakty negatywne, czy też okoliczności potwierdzające ich zaistnienie. Tzw. fakty negatywne mogą być dowodzone za pomocą dowodów z faktów pozytywnych przeciwnych, których istnienie wyłącza twierdzoną okoliczność negatywną (por. wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r. II CKN 1409/2000 OSNC 2004/7-8 poz. 113). Faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie (tworzących prawo podmiotowe), powinien w zasadzie dowieść powód; dowodzi on również faktów uzasadniające jego odpowiedź na zarzuty pozwanego; pozwany natomiast dowodzi faktów uzasadniające jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda, tamujące oraz niweczące twierdzenia i dowody powoda (por. wyrok SN z 29 września 2005 r. III CK 11/2005 LexPolonica nr 1625342).”

I co? Chyba „trochę” inną sytuacją jest możliwość udowodnienia przez ZOZ, że „z uwagi na okoliczności poszczególnych przypadków zachodziła potrzeba natychmiastowego udzielenia świadczeń” (bo i zakłady opieki medycznej mają dokumentację choroby pacjenta, możliwość przeprowadzenia zeznań przez lekarzy, pielęgniarki, czy nawet innych pacjentów lub rodzinę danego pacjenta), a inną sytuacja nasza, gdzie realne możliwości wykazania braku doświadczenia bojowego nawet jeśli faktycznie nie ma takiego doświadczenia, wynoszą praktycznie zero.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

16/09/2017

kategoria dowody,sędziowie

Komentarze do '„Sąd”: udowodnij brak doświadczenia bojowego'

Subscribe to comments with RSS

 1. Nieprzedstawienie weksla do zapłaty to też fakt negatywny, który musi być udowadniany przez dłużnika. Ogólnie to, że musiałbyś przeprowadzać dowód na nieistnienie nie oznacza, że ciężar dowodu przerzuca się na drugą stronę.

  Lech (remitent.pl)

  17 Wrz 17 00:41

 2. No i jakimi sposobami dłużnik ma wykazać, że nie przedstawiono mu weksla do zapłaty? Nagranie z ciągłego monitoringu z kamerki w guziku koszuli (albo raczej wszytej w skórę) z którego wynika że przez te lata nie podszedł do niego wierzyciel z wekslem ani nie otrzymał przesyłki ze stosownym pismem od wierzyciela? Teoretycznie niby da się zrobić. A może jednak po prostu zobowiązanie przez sąd powoda do przedstawienia potwierdzenia nadania przesyłki poleconej do pozwanego?

  Absolutnie nie da się natomiast przedstawić dowodu na brak doświadczenia bojowego. Jedyna możliwość to zobowiązać ochroniarza do wykazania, że doświadczenie bojowe posiada. Przypomnijmy sytuację: facet zadeklarował w umowie, że posiada doświadczenie bojowe. Wytacza później powództwo o zapłatę twierdząc, że nie miałem prawa wypowiedzieć mu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, tym samym twierdząc mi.in. że posiada zadeklarowane w umowie doświadczenie bojowe (brak doświadczenia bojowego zgodnie z umową upoważnia mnie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym).

  admin

  17 Wrz 17 05:51

 3. Z komentarza S. Rudnickiego do k.c.:

  „W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie (tak też SN w wyroku z 3 października 1969 r., II PR 313/69, LexPolonica nr 317731, OSNCP 1979, nr 9, poz. 147), a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa (tak SN w wyroku z 20 kwietnia 1982 r., I CR 79/82, LexPolonica nr 318337). Ogólnie można stwierdzić, że ciężar dowodu faktów tworzących prawo podmiotowe, na podstawie których powód wywodzi swoje roszczenie, spoczywa na powodzie; dotyczy to także faktów uzasadniających jego odpowiedź na zarzuty pozwanego.

  admin

  17 Wrz 17 06:16

 4. Rozumiem trudności dowodowe, ale tak czasem bywa. BTW: Jaką wtyczkę obsługujesz mailowe powiadomienia o komentarzach?

  Lech (remitent.pl)

  17 Wrz 17 20:44

 5. To jest „Subscribe To Comments”. A co nie działa, czy może Twoja na remitent.pl nie działa?

  admin

  17 Wrz 17 21:31

Skomentuj