Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pismo z BEST S.A. o przejęciu długu

1 komentarz

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak postąpić. Wzięłam pożyczkę w 2005r z EVEREST FINANSE S.A.(Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 dla znajomego, który był ich pracownikiem ( pomógł mi w trakcie choroby męża) i nie mógł korzystać z firmowych usług. Niestety okazało się, że nie byłam osamotniona, więcej osób tak postąpiło. Sprawa wyszła na jaw, stracił tę pracę i mnie pozostawił z niespłaconym do końca długiem. W 2008r.EVEREST FINANSE S.A. (Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 uzyskała nakaz zapłaty. W 2014r. oddano sprawę do egzekucji komorniczej. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w marcu 2017 wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Wczoraj otrzymałam pismo z BEST S.A. Gdynia ul. Łużycka 8A o przeniesieniu mojego niespłaconego zobowiązania na rzecz FUNDUSZU II NSFIZ, który od tej chwili staje się moim wierzycielem. I od tej chwili mam wątpliwości, gdyż w załączniku do pisma (Zawiadomienie o zmianie wierzyciela) zbywca dokonuje przelewu wierzytelności z tytułu umowy zawartej w dniu 06-11-2005r, a nie z tytułu Nakazu zapłaty w post.upominawczym SR z dnia 27-08-2008r . Moje wątpliwości polegają na tym, że EVEREST FINANSE S.A może ponownie skierować do komornika Nakaz zapłaty (którego nie posiadam). Czy przelew wierzytelności nie powinien być na podstawie nakazu zapłaty? Czy nie należałoby przekazać na rzecz FUNDUSZU II NSFIZ cesją? Bardzo proszę o pomoc. Jeżeli moje pytanie jest niezrozumiałe, to mogę przesłać skan poszczególnych dokumentów.

Odpowiedź: Profesjonalniej byłoby zawrzeć w umowie cesji informację także o tym, że dług obecnie stwierdzony jest już nakazem zapłaty, ale według mnie nie jest to konieczne. Jeżeli EVEREST FINANSE S.A. bezprawnie (nie będąc już wierzycielem) wystąpi do komornika z wnioskiem egzekucyjnym i komornik wszcznie postępowanie egzekucyjne, to będzie Pani mogła wnieść powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc, że EVEREST FINANSE S.A nie jest wierzycielem gdyż zbył Pani zobowiązanie (załączy Pani dokumenty otrzymane od BEST S.A.). Niezależnie od tego może Pani już teraz powiadomić BEST S.A. o tym, że poprzedni wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty.

Jeżeli nie otrzymała Pani dokumentu cesji a tylko samo powiadomienie, to ma Pani prawo żądać aby taka została Pani przedłożona, zanim podejmie Pani jakiekolwiek czynności dotyczące spłaty długu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

14/08/2017

1 komentarz do 'Pismo z BEST S.A. o przejęciu długu'

Subscribe to comments with RSS

  1. bzdury! nie należy nic robić, niczego żądać tylko siedzieć cicho i czekać na ruch BEST. szansę na wygraną w sądzie oceniam bardzo wysoko.
    prawdopodobnie cesja jest skopana i można uniemożliwić nadanie klauzuli na ten nakaz na podst. art. 788 kpc, a jeśli BEST nic nie wie o nakazie – to roszczenie bezzasadne oraz przedawnione

    ryszard ochódzki

    2 Paź 17 14:14

Skomentuj