Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

„nie jest Pan osobą uprawnioną do inicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów”

komentarzy 7

Znowu w sprawie nierobów / przestępców w sędziowskich togach – Jacek Gęsiak, Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina, Lidia Świerdza – ni z gruchy ni z pietruchy pismo z sądu otrzymałem. Znowu, bo wcześniej też ni z gruchy ni z pietruchy to zacytowane we wpisie Suweren – lud nie jest związany art. 41a § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wtedy napisała do mnie zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach w sprawie tych trzech na wstępie wymienionych mężczyzn – „sędziów” Sądu Okręgowego (II instancja). Pismo które wysłałem nie było adresowane do rzecznika lecz tylko do ich wiadomości, w odpowiedzi z dnia 27 marca 2017 r. pozostawiła bez rozpatrzenia z uwagi na, cytuję: „znieważającą treść”.

A 23 maja 2017 r. na to samo pismo (link do pisma wklejam w końcowej części niniejszej publikacji, cytując moją odpowiedź) odpisała tym razem zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach – w sprawie tej czwartej z grupy na wstępie wymienionej czyli Lidii Świerdzy (I instancja). Co ciekawe, to samo moje pismo (też nie do nich pisane, tylko do ich wiadomości) zostało rozpatrzone, mimo iż zawiera „znieważającą treść”. Wyznawca spiskowej teorii mógłby wysnuć z tego wniosek taki, że „sędzia” Lidia Świerdza bardziej boi się upubliczniania jej przekrętów (ja z pewnych przyczyn wciąż, mimo że wszytko przygotowane i ludzie w odwodzie chcący sobie dorobić mailingiem, nie rozpocząłem czynnego upubliczniania ze szczegółową rozpiską przekrętów) niż „sędziowie” z II instancji mimo tego, że ich przekręty w apelacji siłą rzeczy są jeszcze bardziej drastyczne, bezczelne, bo tylko tak można było wywiązać się z obietnicy danej za łapówki (przecie takich konsekwentnych, kolektywnych przekrętów za darmo nie robi się) i wobec wytknięcia przez apelującego oczywistych przekrętów z I instancji, też za łapówkę. Przeczytaj też: Nie po to prawnik łapówkę sędziemu w I instancji przekazuje, żeby sąd II instancji zmienił wyrok… Ba, na pokaz też skrytykowali tę „sędzię” w uzasadnieniu oddalenia apelacji wymyśliwszy jeszcze większe idiotyzmy. A może po prostu „kasta” woli nie irytować mnie dodatkowo wobec jeszcze gorszych przekrętów tych co w trójkę mieli skontrolować idiotyzmy popełnione przez „sędzię” w I instancji. III instancji nie ma a kasacja (prawdopodobnie też zostałaby „odpowiednio” rozpatrzona o ile w ogóle) nie przysługuje w przypadku przekrętów w zakresie ustalenia oczywistych, udowodnionych faktów. Takie mamy „prawo” sprzyjające przekrętom sędziowskim.

OK, do rzeczy, to drugie pismo czyli z 23 maja 2017 r. brzmi:

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 13 grudnia 2016 r., przekazane zgodnie z właściwością w dniu 6 lutego 2017 r. przez Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, a dotyczące sposobu procedowania przez sędziego Lidię Świerdza w sprawie o sygn. akt V GC 846/12 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej uprzejmie informuję, iż nie jest Pan osobą uprawnioną do inicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.

Z uwagi na skargę, jaką złożył Pan na sposób prowadzenia postępowania w sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające przewidziane przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w tym została zbadana przez sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Katowicach.

W swojej pisemnej opinii stwierdził on, że brak jest podstaw do wszczęcia wobec sędziego postępowania dyscyplinarnego. Opiniujący zauważył, że Pana zarzuty dotyczą meritum sprawy i były przedmiotem rozpoznania w ramach złożonego środka odwoławczego.

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach działając na podstawie art. 31 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U Nr z 2016 r. poz. 2062) podjęło uchwałę stwierdzającą brak podstaw do wystąpienia z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec Pani Lidii Świerdzy sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w związku z Pana pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. dotyczącym sprawy o sygn. akt V GC 846/12.

Jednocześnie podaję, że po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności sprawy podnoszonych w Pana piśmie, nie znajduję podstaw do inicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Okręgowego w Dąbrowie Górniczej Pani Lidii Świerdzy orzekającej w powołanej powyżej sprawie – z własnej inicjatywy.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
SSO Małgorzata Buchacz

Do wiadomości:
Wiceprzewodniczący Krajowej rady Sądownictwa
płk Piotr Raczkowski
sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego

Kultura wymagała odnieść się do powyższej „odpowiedzi” choć, jak już wyjaśniłem wcześniej, o nic nie wnioskowałem do rzecznika dyscyplinarnego, tylko do wiadomości pisałem. Odpisałem więc na to pismo jak niżej.

W odpowiedzi na pismo z datą 23 maja 2017 r. O. Kdr. 1154 – 41/17 uprzejmie informuję, że dnia 13 grudnia 2016 r. nie skierowałem do Państwa skargi lecz list otwarty do Państwa wiadomości. List adresowany do „sędziów” wymienionych w tytule tamtego listu: Wezwanie do dobrowolnego złożenia urzędu sędziego przez: Jacek Gęsiak, Dariusz Chrapoński, Grzegorz Misina i Lidia Świerdza – wezwanie do dobrowolnego złożenia urzędu sędziego, wciąż aktualne.

Ja wiem, że przekręty dokonane przez „sędziów”: Lidię Świerdzę (I instancja) oraz w apelacji – przez Jacka Gęsiaka (prezesa Sądu w którym Pani Sędzia – rzecznik dyscyplinarny pracuje, z którego było kolegium i wizytator), Dariusza Chrapońskiego i Grzegorza Misinę nie są przewinieniami dyscyplinarnymi w rozumieniu Art. 107. § 1 Dz.U.2016.0.2062 t.j. – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak bowiem zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2011 r. (sygn. akt SNO 46/12), określone w powyższym przepisie przewinienie dyscyplinarne polegające na oczywistej i rażącej obrazie prawa może stanowić w zasadzie jedynie naruszenie takich przepisów postępowania, które nie wiążą się z samym orzekaniem, a mają tylko na celu zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania. Sprytnie.

Podzielam zatem opinię wizytatora i kolegium – brak jest podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i dlatego o takowe nie wnioskowałem.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4]

03/06/2017

kategoria: sędziowie

Komentarze do '„nie jest Pan osobą uprawnioną do inicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów”'

Subscribe to comments with RSS

 1. „przewinienie dyscyplinarne polegające na oczywistej i rażącej obrazie prawa może stanowić w zasadzie jedynie naruszenie takich przepisów postępowania, które nie wiążą się z samym orzekaniem, a mają tylko na celu zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania.”

  No i z tego jasno widać, że w Polsce sędziowie nie odpowiadają celowe oczywiste błędy w sprawie, za niby nieprzeczytanie materiału dowodowego za ferowanie wyroków w oderwaniu od prostych zasad logiki. Mówiąc pokrótce – mogą robić co chcą, krzywdzić ludzi jak chcą, jaskrawo, rażąco.

  Anonim

  5 Cze 17 08:48

 2. I mogą tak robić rozpatrując apelację od skandalicznego wyroku. Skład trzech sędziów!

  Anonim

  5 Cze 17 08:50

 3. Czeka ich za to postępowanie karne art. 231 kk – niedopełnienie obowiązków / nadużycie uprawnień. No i oczywiście upublicznianie przekrętów czyli nazwijmy – obywatelskie postępowanie dyscyplinarne.

  admin

  5 Cze 17 09:27

 4. Przecież piszesz, że to układ korupcyjny to nie ten paragraf. Poważniejszy.

  superglina

  5 Cze 17 21:18

 5. @superglina, jesteś albo byłeś policjantem? Tylko z ciekawości pytam.

  Co do Twojej uwagi, to jak zasugerowałem w głównym wpisie, nie mam wątpliwości, że te przekręty to za łapówki ale nie jestem w stanie udowodnić wręczenia korzyści majątkowej. Dlatego „tylko” art. 231 kk.

  admin

  5 Cze 17 21:24

 6. Pracowałem w mundurówce ale nie była to policja. Coś lepszego 🙂 Sprzeczałbym się jak idzie o udowodnienie bez nakrycia na gorącym uczynku korupcyjnym. Oszustwa rzadko idzie udowodnić na gorącym uczynku a wyroki zapadają skazujące.

  superglina

  10 Cze 17 19:27

 7. Wydaje mi się, że skazać za korupcje można tylko wtedy, gdy są dowody na wręczenie / przyjęcie korzyści. Jeżeli takich dowodów nie ma (jak w mojej sprawie z tymi „sędziami”) to „tylko” art. 231 kk – niedopełnienie obowiązków – widać ze celowe i pewnie nie za darmo ale właśnie dowodów na przyjęcie łapówki nie ma.

  admin

  11 Cze 17 09:38

Skomentuj