Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie przez komornika wspólnego samochodu gdy w CEPiK widnieje tylko jedna osoba

1 komentarz

Pytanie: W trakcie trwania małżeństwa i małżeńskiej wspólności majątkowej zakupiliśmy samochód, który mąż używał zarobkowo w działalności gospodarczej. Był w kredycie samochodowym i został zarejestrowany tylko na męża, bo jak twierdził unikniemy przez to niepotrzebnej biurokracji w przypadku jakichkolwiek działań (np. sprzedaży pojazdu). Ani podczas rozwodu ani po rozwodzie nie dokonaliśmy formalnego podziału majątku (5 miesięcy przed rozwodem podpisaliśmy notarialnie rozdzielność majątkową). Po rozwodzie były mąż zatrzymał samochód i nadal wykorzystywał go w pracy. Nie płacił mi żadnych pieniędzy za korzystanie z mojej części tego składnika majątku. Po tym jak rozbił pojazd ze swojej winy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, które zabrał bank (nie wiem czy w części czy w całości) na pokrycie pozostałej części kredytu, natomiast pozostał wrak pojazdu, który przedstawia jeszcze jakąś wartość były mąż próbował sprzedać w tajemnicy przede mną i bez mojej zgody. Sprawę zgłosiłam na Policję, ale prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Będę próbowała ponownie zgłosić sprawę do prokuratury, gdyż pomimo 2 wezwań o spłatę połowy samochody, były mąż nie odpowiada i nie spłaca należności. Próbowałam nakłonić komornika, u którego spłacam kartę kredytową, która wprawdzie była wystawiona na mnie, ale korzystaliśmy z niej oboje (a teraz zostałam sama z długiem, bo były mąż nie poczuwa się do płacenia czegokolwiek, włączając w to alimenty), żeby zajął ten wrak i go zlicytował i tym samym pokrył dług. Niestety otrzymałam od niego odpowiedź, że jest to niemożliwe, bo nie jestem współwłaścicielem, gdyż nie ma mnie w dowodzie rejestracyjnym i w CEPiK. Wszędzie w przepisach stoi, że rejestracja samochodu, jako czynność administracyjno-techniczna, nie przesądza o prawie własności.Samochód został zakupiony w czasie trwania małżeństwa, ze środków niestanowiących majątku osobistego męża, nie ma prawnego znaczenia, że na dokumentach zakupu widnieje jedynie podpis męża, jak również to, że nie było mnie wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Samochód ten stanowi majątek wspólny małżonków. W tych okolicznościach powyższą sytuację regulują przepisy art. 36 – 39 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro). W jaki sposób mogę załatwić tą sprawę z komornikiem?

Nadmienię tylko, że ten sam komornik prowadzi sprawę alimentacyjną mojej córki przeciwko jej ojcu a mojemu byłemu mężowi i tu już nie ma wątpliwości z zajęciem składnika majątku, pomimo, że w tej sytuacji długi alimentacyjne byłego męża będą spłacane ze wspólnego składnika majątku. Jak się bronić?

Informacje dodatkowe: Kredytobiorcą był były mąż, ale zakup samochodu i spłata kredytu dotyczyły wspólności ustawowej małżeńskiej. Jestem nawet w stanie wykazać na podstawie rocznych PIT, że to ja głównie zarabiałam w rodzinie. Było wysłane do komornika orzeczenie o rozwodzie i umowa notarialna o rozdzielności majątkowej, która była podpisana 5 miesięcy przed orzeczeniem rozwodu. Samochód był kupiony kilka lat wcześniej. Może powinnam wysłać jeszcze do komornika świadectwo zawarcia związku małżeńskiego.

Odpowiedź: Tak zrobiłbym tzn. ponownie wezwał do zajęcia udziału w samochodzie, ponownie dołączając dokumenty które Pani wymieniła oraz dodatkowo powołując się na świadectwo zawarcia związku małżeńskiego i załączając je. I uzasadniłbym tak jak Pani w pierwszym wpisie nieco wyżej.

Jeżeli znowu odmówi zajęcia, to trzecie pismo – zapowiedź zawiadomienia prokuratury z uwagi na niedopełnienie obowiązków przez komornika i można też rozważyć skargę na czynności komornika a dokładniej zaniechanie. Proszę zapoznać się jednak z tym co piszę tutaj (w komentarzach pod wpisem): Nagraj komornika – lenia; zajęcie ruchomości pod nieobecność dłużnika.

Teraz ta druga sprawa czyli egzekucja alimentów z tego pojazdu. Komornikowi łatwiej prowadzić egzekucję z całości (udział trudniej sprzedać) i może dlatego (bydlak) uznaje, że samochód jest w całości własnością byłego męża. Dlatego w tej sprawie wskazałbym mu to co wcześniej czyli że samochód jest wspólny. Może Pani jednak jako współwłaściciel zgodzić się na zlicytowanie całego pojazdu:

Art. 846. § 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.

Chodzi dokładnie o ten § 2 – tak sobie pomyślałem, że jeśli napisałaby Pani komornikowi iż jako współwłaściciel całego pojazdu wnosi o zlicytowanie całego pojazdu, to może chętniej zgodzi się z Panią, że to jest współwłasność.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

02/03/2017

1 komentarz do 'Zajęcie przez komornika wspólnego samochodu gdy w CEPiK widnieje tylko jedna osoba'

Subscribe to comments with RSS

  1. Tłumy bedą sie cisnąc żeby kupic rozbitego grata.

    oops

    5 Mar 17 22:12

Skomentuj