Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wzrost zablokowanej kwoty na rachunku bankowym mimo braku nowych zajęć

skomentuj

Pytanie: Od prawie roku mam zajęte konto przez komornikach i są to w sumie cztery sprawy, każda od innego wierzyciela. Łącznie około 47 tys. zł. Istotne jest to, że nowych spraw nie przybywa ale pomimo tego chyba codziennie kwota blokady konta się podwyższa. Czy tak może być i co jest tego przyczyną?

Odpowiedź: Moim zdaniem przyczyną są narastające odsetki za zwłokę. W zajęciu rachunku bankowego które komornik wysyła do banku jest wyliczona obok należności podstawowej, kosztów procesu i kosztów egzekucji także kwota odsetek narosłych do dnia wystawienia tego zajęcia ale też piszę komornik coś w rodzaju „… i dalsze odsetki za każdy dzień w wysokości … zł.). I bank który realizuje takie zajęcie – blokuje konto po iluś tam dniach od daty wystawienia przez komornika tegoż zajęcia, musi uwzględnić także odsetki narosłe przez ten czas a ponadto doliczać do kwoty blokady konta te odsetki które narastają codziennie po dokonaniu blokady. Przy okazji, dobre konta osobiste (jakby Pan chciał nowe założyć) są tutaj.

Skomentuj