Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Prawomocny wyrok a dobrowolne spłaty w ratach

skomentuj

Pytanie: Otrzymałem klauzulę wykonalności co do której mam kilka pytań.

Poinformowałem dłużnika że otrzymałem ową klauzulę. Dłużnik zaproponował że będzie mnie spłacał w ratach. Nie bardzo wiem co w danej sytuacji mogę, a czego nie powinienem robić.

Czy jeśli dłużnik zacznie mnie spłacać i powiedzmy spłaci połowę albo nawet tylko mniejszą część, to czy w dalszym ciągu mogę skierować sprawę do komornika z obecną klauzulą, czy też muszę wnioskować o nową, na której będzie widniała kwota pozostała do spłaty – po odjęciu spłaconych rat przez dłużnika.

Jeśli dłużnik rozpoczął spłatę w ratach ale z jakiegoś względu nie będzie mi to odpowiadało, to czy mogę pozostałą część do spłaty skierować do komornika?

Czy klauzula wykonalności ma jakiś okres ważności?
Może dłużnik chce spłacać w ratach aby upłynął termin ważności klauzuli i potem będę miał zablokowaną możliwość dochodzenia swoich wierzytelności.

Odpowiedź: Tak, pomimo częściowej spłaty, może pan wnieść do komornika o egzekucję reszty załączając do wniosku tenże sam wyrok z klauzulą wykonalności nadaną – nie występuje Pan do sądu o nową klauzulę. Tyle, że (jak Pan napisał) we wniosku egzekucyjnym wskazuje Pan, jaka kwota pozostaje do egzekucji. Spłaty od dłużnika ma Pan prawo zaliczyć najpierw jako spłatę kosztu procesu a następnie narosłych odsetek.

Ma Pan prawo skierować do komornika wniosek egzekucyjny pomimo tego, że dłużnik spłaca w ratach zadłużenie. Aby jednak móc skorzystać z tego prawa, nie powinien Pan zawierać z dłużnikiem umowy w ramach której rozkłada mu pan spłatę na raty. W przeciwnym wypadku dłużnik może wnieść powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc w nim, że zawarł z nim Pan umowę co do spłat w ratach z których on się wywiązuje i że w takiej sytuacji nie ma Pan prawa egzekwować od niego rat które zgodnie z tą umową nie są jeszcze wymagalne. Ja w podobnych przypadkach mówiłem dłużnikowi np. „Może Pan spłacać w ratach ale proszę liczyć się z tym, że jeżeli będę potrzebował większej kwoty pieniędzy, to wystąpię do komornika o egzekucję”.

Roszczenie potwierdzone prawomocnym wyrokiem (czyli z klauzulą wykonalności) przedawnia się dopiero po dziesięciu latach. Bieg przedawnienia zostaje jednak przerwany z każdą ratą spłaconą przez dłużnika. Przerwany, czyli przedawnienie zaczyna biec od nowa.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

29/08/2016

kategoria windykacja

Skomentuj