Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bank nie poinformował komornika o sprzedaniu wierzytelności

skomentuj

Pytanie: Taka sprawa z dziś… przyszedłem na wezwanie Komornika… i poprosił o dokument tożsamości. Okazałem. Następnie powiedział, że jestem ws. mojego zobowiązania wobec Banku X. Rzeczywiście mam tam zobowiązanie – jedno. Wcześniej miałem dwa, lecz jedno z nich zostało sprzedane do GetBack. Komornik zaczął zadawać pytania, nt. mojej sytuacji finansowej… opowiedziałem jak sprawa się ma… czyli co posiadam i w jakiej części, o toczącym się postępowaniu majątkowym w sądzie. Zapytał o samochód, powiedziałem, że mam i jestem współwłaścicielem (1/3 udziału). Poprosił o dowód rejestracyjny i zaczął wypisywać „Protokół zajęcia ruchomości” w trakcie okazało się, że komornik chce zająć ruchomość na podstawie sprzedanej wierzytelności przez Bank X, które nabyło GetBack. Bank X nie poinformował Komornika o tym, że sprzedał wierzytelność. Powiedziałem, że nie podpiszę tego protokołu, gdyż zobowiązanie to nie należy do Banku X, na który jest tworzone zajęcie. Komornik wyjaśnił, że nie został o tym poinformowany przez Bank X i musi działać wobec posiadanych dokumentów. Zażądałem, aby dopisano do protokołu, że zobowiązanie zostało sprzedane do GetBack, co zostało uczynione i podpisałem (niestety). Komornik poinformował mnie, że powinienem niezwłocznie wysłać list do BANK X z żądaniem przekazania informacji do Komornika o sprzedaży wierzytelności. Komornik wówczas umorzy postępowanie i automatycznie zajęcie przestanie mieć miejsce.

Proszę o radę, co powinienem teraz zrobić… Wychodzi na to, że mam zajęcie na samochodzie, który po pierwsze jest współwłasnością i chyba powinien najpierw otrzymać zgodę od pozostałych Właścicieli, a po drugie… nie powinno być zajęcia, bo nie ma tego zobowiązania w Banku X, który nie poinformował Komornika…

Odpowiedź: Tak jak komornik powiedział, proszę zażądać pisemnie od banku aby wysłali do komornika informację o sprzedaży długi i obowiązkowo żeby napisali iż w związku z tym wnoszą o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Proszę też dopisać w tym piśmie, że jeśli w ciągu tygodnia bank nie wyśle do komornika tego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, to wystąpisz do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym – o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Co do zajęcia samochodu będącego współwłasnością, to zgoda pozostałych współwłaścicieli nie jest wymagana.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

27/08/2016

kategoria: komornik

Skomentuj